• Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Sipos Imre

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Balogh László

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Sz. Pap Judit

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Bartha Ákos

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Kiss Mónika

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Dr. Varga Zoltán

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Panelbeszélgetés

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Pölöskei Gáborné

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Bugár Csaba

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Veresegyházi Gábor

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Horváth Gergely

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Hajna Csongor

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Virág Ferenc

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 - Panelbeszélgetés

Sipos ImreKöznevelésért felelős helyettes államtitkár, EMMI

Balogh László

helyettes államtitkár, NGM

Pályáját 1980-ban kezdte a Külkereskedelmi Minisztériumban, majd 1991-től a párizsi Magyar Kereskedelmi Kirendeltség OECD részlegének vezetője volt.

1994-től Magyarország párizsi főtárgyalója az OECD csatlakozási tárgyalásokon, majd 1996-tól nagykövetként ő vezette a párizsi magyar OECD Missziót. 1999-től főosztályvezetőként kezdett dolgozni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF), később ő lett a szervezet ügyvezető igazgatója.

2001-2003 között a Pénzmosás-elleni Tárcaközi Bizottság elnöke és Kormánybiztosa volt. 2010 és 2011 között a kormány által létrehozott Otthonvédelmi Monitoring Bizottság tagja volt. 2010-ig a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, majd visszatért a PSZÁF-hoz és mint alelnök vett részt a munkában.

Bartha Ákos

retail ügyvezető igazgató, MKB Bank

Bernáth Julianna

oktatási igazgatóhelyettes, Pénziránytű Alapítvány

Oktatási és vezetési feladataim mellett számos szakmai fejlesztőmunkában vettem részt: logisztikai tankönyvcsomag lektorálása, TÁMOP 2.2.1. projektben az OKJ tartalmi fejlesztése, TÁMOP 2.2.3. pályázat kapcsán közgazdasági feladatgyűjtemény összeállítása, pénzügyi ismeretterjesztő tananyag fejlesztése és pedagógusok továbbképzése (tréneri feladatok), részvétel a 2016. évi Pénz7 projekt iskolai anyagainak előkészítésében.

Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója

Bugár Csaba

vezérigazgató, Diákhitel Központ Zrt.

A Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán majd a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola belkereskedelmi szakán végezte tanulmányait, 1991 óta adószakértő.

1987-től a Magyar Hitel Bank Rt. főelőadója, majd 1991-tõl osztályvezető-helyettese volt. Ezután a Portfolió Bank Rt. befektetési igazatója majd a Hitelgarancia Rt. üzleti vezérigazgató-helyettese volt. 1995 és 1999 között az ABN AMRO Bank Rt. igazgatója, majd a Magyar Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatói tanácsadója volt. Eközben a Magyar Követeléskezelő Rt.  vezérigazgatói tisztét is betöltötte.

2004-2005-ig a BÁT Budapesti Árutőzsde Rt. vezérigazgatója volt, majd 2009-ig a Primátus Pénzügyi Szolgáltató Zrt., ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. 2010 óta vezérigazgatóként vezeti a Diákhitel Központ Zrt.-t.

Foki Tamás
Igazgatóhelyettes, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Történelem szakos általános és középiskolai tanár vagyok. Jelenleg a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógus továbbképzési igazgatóhelyetteseként dolgozom. Elvégeztem a Műszaki Egyetem vezetőképző szakát (Szakvizsgával rendelkezem) Munkaterületeim pályám során: pedagógiai szolgáltatás, történelem, társadalomismeret tanítás és tantervkészítés (NAT, kerettanterv, helyi tantervek), Mérés-értékelés (kétszintű érettségi) taneszközök lektorálása, digitális és interaktív taneszközfejlesztés, a történelemtanítás módszertana - elmélet és gyakorlat. 1994-től részt vettem a NAT munkálataiban, mint az Ember és Társadalom műveltségterület egyik kidolgozója; vezetője voltam a Kerettanterv Történelem bizottságának, tagja a kétszintű történelem érettségit kidolgozó bizottságnak. Többszáz pedagógust képeztem az emelt szintű érettségire. Munkatársa voltam a 2003-as NAT bizottságnak is. 2007-2010 között a történelem érettségi feladatkészítő bizottság elnökeként dolgoztam. 2009- ben és 2010- ben.részt vettem a TÁMOP 3.1.4 és a TÁMOP 3.2.9 projektek résztvevőinek képzésében. Számos szaktanácsadói feladatot végeztem, szaktanácsadói munkám során kb. 650 szakórát látogattam. Számos történelem tankönyvnek voltam a lektora..

Hajna Csongor
Vállalati kapcsolatok és fenntarthatóság szakértő, Provident

Hajna Csongor 11 éve foglalkozik vállalati kapcsolatokkal és fenntarthatósággal a Provident Pénzügyi Zrt-nél. Első diplomáját történészként szerezte az ELTE bölcsészkarán, pályája kezdetén pedagógusként dolgozott a váci piarista gimnáziumban, majd public relations és újságíró képzések után 20 év tapasztalatot szerzett a vállalati és non-profit kommunikáció, illetve társadalmi felelősségvállalás (CSR) területein. A Provident által 2008-ban indított ’Családi Kasszasikerek’ gazdasági és pénzügyi ismeretterjesztő program vezetője.

Horváth Gergely
Pénzügyi területért felelős vezérigazgató-helyettes, Generali Biztosító

Horváth Gergely a Generali Biztosító pénzügyi területért felelős vezérigazgató-helyettese, a Genertel Biztosító pénzügyi területért felelős igazgatója, vezető aktuáriusa, mindkét szervezetnél az igazgatósági testület tagja. Tagja a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának, a Generali Alapkezelő, valamint a SMALL GREF a.s. felügyelőbizottságának. Közgazdász diplomáját és aktuáriusi végzettségét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, MBA tanulmányait a Steinbeis Egyetem képzésén végezte, de szakmai tudását és vezetői készségeit a Generali Csoport ranglétráját végigjárva és további külföldi intézmények képzésein mélyítette, fejlesztette. Gergely a kemény munka mellett a jótékonyságra is figyelmet fordít, tagja a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának. Nemcsak a munkában, de az élet minden területén keresi és vállalja a kihívásokat, kétszeres olimpikon és három gyermekes családapa.

Kiss MónikaVezető elemző, Equlior Befektetési Zrt.

Kiss Mónika, 2015 óta az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője, vagyonkezelői és elemzői tapasztalatára Csehországban és Magyarországon tett szert. A közgazdász és szociológusi végzettséggel rendelkező szakember makroökonómiai orientáltsága mellett jártas több pénzügyi eszközosztályban, valamint kereskedési- és elemzési területen is (FX, részvény, kötvény, strukturált termékek). Az Equilornál a pályafutását senior elemzőként kezdte 2014-ben. Előtte dolgozott többek között az UNIQA Vagyonkezelő Rt-nél és Prágában a legnagyobb cseh biztosító, a Ceska Pojistovnának a tulajdonosánál, a PPF burzovní spolecnost a.s.-nél. Munkája során az ügyfélközpontú megközelítés mindig együtt jár az aktív vagyonkezelési szempontok szem előtt tartásával és a stratégiai megközelítéssel.

Prof. dr. Németh Erzsébet

szociálpszihológus

Született 1961-ben Budapesten, a Budapesti Metropolitan Egyetemen, egyetemi tanár, az Állami Számvevőszéken igazgató. A pénzügyi kultúrával kapcsolatos kutatások vezetője (ÁSZ, Pénziránytű Alapítvány). A Pénzügy Szemle/Public Finance Quarterly felelős szerkesztője. Ez idáig összesen 126 tudományos közleménye jelent meg, kommunikáció, szociálpszichológia, oktatási-nevelési és pénzügyi kultúra témákban. Elérhető az enemeth@metropolitan.hu e-mail címen.

Pölöskei Gábornéelnök, KLIK

Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, humánökológus, közoktatási vezető. 1999-ig a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában tanított, majd 8 éven át, az Oktatási Hivatal (OKÉV) Közép-magyarországi regionális igazgatója volt, később ugyanitt főosztályvezető majd általános elnökhelyettes.

2011 és 2013 között Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának főosztályvezetője, majd két évig az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője volt. 2014 és 2016 között az EMMI köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára volt, idén nevezték ki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének.

Szeniczey Gergő

Fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, MNB

Közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, jogi szakoklevelet az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett. 2013 októbere óta – 15 éves ellenőrzési tapasztalat birtokában – a Magyar Nemzeti Bank Piacellenőrzési és felügyeleti főosztályának vezetőjeként, majd a Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság vezetőjeként irányította a szakterület pénz-és tőkepiaci monitoring, valamint vizsgálati és prudenciális felügyeleti tevékenységét. 2016. májusa óta a MNB Fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója, mely feladatkör keretében a Fogyasztóvédelmi Igazgatóság, a Pénzügyi fogyasztóvédelmi Központ illetve a Tőkepiaci és piacfelügyeleti Igazgatóság irányításáért felel. Számos hazai és nemzetközi szervezet munkájában vállal szerepet, tagja a nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok részvételével működő Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) legfőbb tanácsának illetve számos bizottság és munkacsoport képviselője. Többek között a tőkepiaci visszaélésekkel, nemzetközi jogérvényesítéssel és az egyes felügyeletek közös vizsgálatainak koordinációjával foglalkozó Market Integrity Standing Committe illetve a CRA Technical Committee tagja. Az Értékpapír Felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) mediációs eljárással foglalkozó munkacsoportjának tagjaként a hatóságok nemzetközi együttműködésével összefüggő vitás kérdéseit hivatott rendezni. A BISZ Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, a Befektető- védelmi Alap (BEVA) igazgatóságának tagja.

Sz. Pap Judit

Vezető szakértő, Magyar Nemzeti Bank

Sz. Pap Judit közgazdász, szakközgazdász. 2007 óta foglalkozik pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság fejlesztéssel. 1985-2002 között a kereskedelmi banki szférában (Magyar Hitel Bank, Budapest Bank, GE-Budapest Bank) osztályvezetőként, főosztályvezetőként elemzési, kockázatmenedzselési, treasury és termékfejlesztési területeken dolgozott. 2002 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bank Bankfőosztályán, majd Pénzügyi Stabilitási Főosztályán bank- és piacelemzési, valamint pénzügyi stabilitási témákkal foglalkozott, e mellett a Corvinus Egyetemen meghívott szeminárium vezetői és opponensi feladatokat látott el. 2007-ben megbízást kapott az MNB Pénzügyi kultúra kiemelt projektjének vezetésére. Aktívan közreműködött a Pénziránytű Alapítvány 2008-as megalapításában, melynek 2013-ig kurátora volt. 2008 óta tagja az OECD International Network on Financial Education (INFE) hálózatának, 2010 óta az INFE magyarországi koordinátora. 2010-2013 között a PSZÁF Fogyasztópolitikai Főosztályát vezette, ahol fogyasztóvédelmi kockázati elemzésekért, szabályozási és pénzügyi tájékoztatási témákért volt felelős. 2013 óta az MNB Kommunikációs és pénzügyi ismeretterjesztési igazgatóságának vezető szakértője, valamint a Pénziránytű Alapítvány tanácsadója. Számos szemléletformálást és pénzügyi ismeretterjesztést célzó tartalomfejlesztési, tájékoztatási és kutatási projektben közreműködött, közreműködik.

Dr. Varga Zoltánfőigazgató, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Kutatótanár, korábban a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanára és igazgatója volt. A budapesti Gábor Dénes Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi intézetének főiskolai tanára.

A bécsi Wirtschaftsuniversität hallgatójaként lett okleveles közgazdász 2005-ben, 2008-ban pdig okleveles közgazdász tanár képesítést szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. PhD-jét a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és szervezéstudományok doktori iskolájában végezte.

Fontosabb projektfeladatai:
- Kerettanterv fejlesztés-vezető szakértő - Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint projektgazda (2012-2013)
- Ágazati szakmai érettségi vizsgakövetelmény fejlesztés-vezető fejlesztő szakértő - Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint projektgazda (2014-2015)
- Tételkészítő szakértő - Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2013)

Veresegyházi GáborOnline értékesítési vezető, Aegon Alapkezelő

2014 óta segíti az Aegon Alapkezelő zrt. online kommunikációját és az online értékpapír számlájának ügyfélközpontú fejlesztését. 2016-tól online értékesítési vezetőként irányítja az Aegon Alapkezelő digitális területekért felelős csapatát. Korábban a Privátbankár.hu gazdasági portál értékesítési és marketing menedzsereként dolgozott.

Virág Ferencvezérigazgató, Random Capital

43 éves, közgazdász. 1994 és 2007 között az Equitas Bróker Zrt. vezérigazgatója volt, majd a KBC Securitieshez igazolt vezérigazgató helyettes, Head of International Retail Brokerage pozícióba. 2005 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Bizottságának, 2006 és 2009 között a tőzsde Felügyelőbizottsági tagja is volt.

2012 óta a Random Capital Zrt. elnök-vezérigazgatója, 2015 óta a Független Befektetési Vállalkozások Egyesületének elnökségi tagja.