• Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Hornung Ágnes

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Sipos Imre

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Közönségkérdések

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Sz. Pap Judit

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Matolcsy Miklós

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Veres Rita

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Panelbeszélgetés

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Közönségkérdések

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Horváth Gergely

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Chornitzer Péter

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Felfalusi Péter

 • Pénzügyi Tudatosság Fórum 2017 - Panelbeszélgetés

Chornitzer Péterüzleti vezérigazgató-helyettes, Diákhitel Központ Zrt.

Chornitzer Péter 2017 februárja óta a Diákhitel Zrt. üzleti vezérigazgató helyettese.
Diplomáját a Budapest Közgazdaságtudományi Egyetemen pénzügy szakirányán szerezte. Ezt követően kereskedelmi bankokban (Magyar Hitel Bank,ING Bank) dolgozott kontrolling vezetői pozíciókban, majd három éven át az Erste Bank lakossági termékfejlesztésekért felelős vezetőjeként dolgozott.
2004-ben társaival saját pénzügyi tanácsadó céget hozott létre, majd cégének PwC Magyarország Kft. által 2010-ben történt megvásárlását követően a PwC szenior menedzsereként tevékenykedett.
2014-től 2017 januárjáig a Magyar Fejlesztési Bank termékmenedzsmentért felelős igazgatójaként felelt a speciális magyar és EU forrású fejlesztési hitelek kidolgozásáért.

Csapodi Csabaosztályvezető, Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont

Közgazdász, matematika tanár. 2000 és 2012 között az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola (vezető) matematikatanára. Tanított informatikát, közgazdaságtant és társadalomismeretet is. 2013 és 2015 között részt vett a GEOMATECH projekt digitális tananyagfejlesztésében. 2013 óta az OFI különböző kutatásaiban dolgozik. 2015 szeptembere óta az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ oktatója. 2017 júliusa óta vesz részt a Csépe Valéria szakmai vezetésével zajló, a köznevelés új tantervi-tartalmi szabályozóinak megújítására vonatkozó javaslatok elkészítését végző projektben. 2017. augusztusában szerezte meg PhD fokozatát a Debreceni Egyetemen, témája a matematika érettségi vizsga elemzése volt.

Felfalusi Péter
vezérigazgató, Intrum Justitia / elnök, MAKISZ

Közgazdász diplomáját 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, marketing-külgazdaság szakirányon szerezte. 1992-1993-ban a skóciai Stirlingi Egyetemen pénzügyi és marketing ismereteket hallgatott, később a Nemzetközi Bankárképző Központnál szerzett befektetés-elemzői diplomát. 2010-ben iratkozott be a Budapesti Corvinus Egyetem Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakára, ahol 2012-ben felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász képesítést szerzett. Pénzügyi pályafutását a Bankár Csoportnál kezdte, majd 1998 és 1999 között az OTP Értékpapír Rt-nél folytatta. Ezt követően került a Synergon Informatika Rt-hez, ahol Pénzügyi és treasury igazgatói pozíciót töltött be. 2003 nyarától a svéd alapítású Intrum Justitia Cégcsoport magyarországi vállalatánál helyezkedett el, majd 2004-ben került az Intrum Justitia Zrt. élére. 2013 februárja óta tölti be a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöki tisztségét, és emellett a Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesületének választmányi tagja.

Hornung Ágnes
államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

Hornung Ágnes 2015 októbere óta tölti be a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkári posztját. Azt megelőzőn a brüsszeli Állandó Képviseleten működő Gazdasági és Pénzügyi csoport vezetője volt. Pályafutása a PricewaterhouseCoopers Kft-nél kezdődött, ahol nyolc évig erősítette a PWC csapatát. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, jogász-közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg.

Horváth Gergely
Pénzügyi területért felelős vezérigazgató-helyettes, Generali Biztosító

Horváth Gergely a Generali Biztosító pénzügyi területért felelős vezérigazgató-helyettese, a Genertel Biztosító pénzügyi területért felelős igazgatója, vezető aktuáriusa, mindkét szervezetnél az igazgatósági testület tagja. Tagja a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának, a Generali Alapkezelő, valamint a SMALL GREF a.s. felügyelőbizottságának. Közgazdász diplomáját és aktuáriusi végzettségét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, MBA tanulmányait a Steinbeis Egyetem képzésén végezte, de szakmai tudását és vezetői készségeit a Generali Csoport ranglétráját végigjárva és további külföldi intézmények képzésein mélyítette, fejlesztette. Gergely a kemény munka mellett a jótékonyságra is figyelmet fordít, tagja a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának. Nemcsak a munkában, de az élet minden területén keresi és vállalja a kihívásokat, kétszeres olimpikon és három gyermekes családapa.

Huzdik KatalinBudapesti Metropolitan Egyetem, egyetemi docens

Dr. Huzdik Katalin a Budapesti Metropolitan Egyetem egyetemi docense, a Gazdálkodási és menedzsment alapszak szakvezetője, a Kis- és középvállalkozási specializáció felelőse, valamint a Vállalkozásfejlesztés mesterszak vezetője.
Fő kutatási területei:
-       Migrációs potenciál alakulása és az azt befolyásoló tényezők Magyarországon
-       A felsőoktatásban tanulók pénzügyi kultúrája
-       Pénzügyi attitűdvizsgálatok

Dr. Kovács Diána
projektvezető, Állami Számvevőszék Pénzügyi Tudatosság

A 2003-ban megszerzett jogi diplomámat követően 2011-ben munkajogi szakjogászi végzettséget szereztem, jelenleg egy jogász-közgazdász képzésben vagyok utolsó éves hallgató.
A közigazgatási szférában dolgozom 14 éve, foglalkoztam önkormányzati intézmény-fenntartással mind szociális, mind oktatási területen, de az egészségügyi igazgatásba is betekintést nyerhettem egy központi kormányhivatalnál végzett jogtanácsosi feladataimnak köszönhetően. A Fővárosi Pedagógiai Intézet igazgató-helyetteseként a fővárosi fenntartású intézményeken túl megismerhettem a pedagógiai intézet működését, tanügyigazgatási feladatait, szakmai tanácsadó szerepét.
2012. október 1-je óta vagyok az Állami Számvevőszék számvevője, ahol először erőforrás-gazdálkodási, munkajogi kérdésekkel foglalkoztam, majd 2014 januárja és 2015 szeptembere között a munkaügyi osztályt vezettem.
2015 októbere óta ellenőrzési területen dolgozom, 2016 februárjától ellenőrzésvezetőként. Az ellenőrzési tapasztalatot önkormányzati utóellenőrzésben, központi költségvetési szervek ellenőrzésében, és az államháztartáson kívüli humán szolgáltatók ellenőrzésében szereztem.
Emellett 2017 márciusa óta az ÁSZ Pénzügyi Tudatosság Projektjét irányítom, ami az eddigi feladataimtól gyökeresen eltérő, mégis szervesen kapcsolódik a szakmai életemhez. A projekt célja a magyar felnőtt lakosság pénzügyi kultúrájának, tudatosságának növelése, amelynek érdekében az ÁSZ együttműködik civil szervezetekkel, kormányzati szervekkel. Ennek keretében az ÁSZ-nál rendelkezésre álló humán kapacitást kívánjuk a lehető legszélesebb körben kihasználni, mind a külső, mind a belső kapcsolatainkban. A projekt keretében az online tartalmakra helyezünk nagy hangsúlyt, kisfilmekkel, cikkekkel irányítjuk a figyelmet a mind a közpénzfelhasználás során, mind a magánéletben fontos pénzügyi tudatosságra.

Lencsés Katalin
Magyar Biztosítók Szövetsége, Életbiztosítási tagozat vezetője, EU ügyek.

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külgazdasági Szakán szerezte. Pályáját egy külkereskedelmi vállalatnál kezdte. 1994 óta dolgozik a Magyar Biztosítók Szövetségénél. Jelenleg az Életbiztosítási tagozat, valamint a Baleset- és Egészségbiztosítási tagozat vezetője. Több átfogó szövetségi projektet is menedzsel (TKM rendszer, KGFB Díjnavigátor).
1997-ben megszerezte a biztosítási tanácsadó felsőfokú szakmai képesítést. 1999 és 2015 között tanított a Biztosítási Oktatási Intézet biztosítási tanácsadó képzésén.
1999 óta képviseli a magyar szövetséget Brüsszelben az európai biztosítók szövetségének (Insurance Europe), „Conduct of Business” bizottságában, mely a biztosítási szakmát érintő európai uniós szabályozássokkal foglalkozik.
2015 óta felelős szerkesztője és rendszeres szerzője a „Biztosítás és Kockázat” szakmai folyóiratnak.

Matolcsy Miklós
PontVelem Nonprofit Kft.

A Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után a General Electricnél kezdtem el dolgozni egy kétéves vezetőképző programban. Innen a Pepsi Colához igazoltam, ahol logisztikai vezető majd gyárigazgató munkakörökben dolgoztam. A Coca-Cola csábítására először Magyarországon, majd később a régióban logisztikai igazgató voltam. Innen egy éles váltással a nyomdaiparba igazoltam, ahol a Szikra-Atheneum nyomda vezérigazgatója lettem. Hét éve a PontVelem Nonprofit Kft. vezetem és fejlesztem a PontVelem Okos Programot

Merényi Zsuzsanna
Pénziránytű Alapítvány

Közgazdász tanár, a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója. 33 év közoktatási gyakorlat után, 2015 júniusától vesz részt alkalmazottként az alapítvány munkájában.
2012-ben - a pénzügyi szektor támogatásával-  részt vett a NAT gazdasági, pénzügyi témában készült választható kerettanterveinek kidolgozásában.
Az alapítvány által akkreditáltatott középiskolai illetve általános iskolai tankönyv szerzőcsoportjának tagja. A sikerrel működő általános és középiskolai tanárképzésének akkreditációját készítette elő, a képzések tananyagát dolgozta ki.

Sipos ImreKöznevelésért felelős helyettes államtitkár, EMMI

A József Attila Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte tanulmányait. 14 évig a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, majd 2012 és 2013 között KLIK Székesfehérvári Tankerület tankerületi igazgató.

2013 és 2017 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára.

Jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa, főbb feladatkörei: pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés, köznevelési ágazati-szakmai stratégiák fejlesztésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, párhuzamosan az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatói tisztét is betölti.

Szabó József Attila igazgató, Magyar Nemzeti Bank, Fogyasztóvédelmi Központ

1992-ben került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elődjéhez, az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz, ügyfélszolgálati szakterületre. Előbb ügyintéző, majd közgazda végzettség megszerzése után osztályvezető, később főosztályvezető, majd szakigazgató-helyettesi pozíciót töltött be. 2014 óta, igazgatóként vezeti a Magyar nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központját, amelynek tevékenységével a fogyasztókra fokuszál. Az igazgatóság feladata a fogyasztókkal való kapcsolattartás kialakítása, fenntartása, a felnőtt lakosság, azon belül is kiemelten a sérülékeny rétegek pénzügyi kultúrájának, tudatosságának növelése, edukálása. Az igazgatóság aktív kommunikációs tevékenységet végez, hogy a lehető legtöbb fogyasztót elérje a rendelkezésére álló összes kommunikációs csatornán.
Nős, 6 gyermek édesapja.

Sz. Pap Judit vezető szakértő, Magyar Nemzeti Bank

Sz. Pap Judit közgazdász, szakközgazdász. 2007 óta foglalkozik pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság fejlesztéssel. 1985-2002 között a kereskedelmi banki szférában (Magyar Hitel Bank, Budapest Bank, GE-Budapest Bank) osztályvezetőként, főosztályvezetőként elemzési, kockázatmenedzselési, treasury és termékfejlesztési területeken dolgozott. 2002 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bank Bankfőosztályán, majd Pénzügyi Stabilitási Főosztályán bank- és piacelemzési, valamint pénzügyi stabilitási témákkal foglalkozott, e mellett a Corvinus Egyetemen meghívott szeminárium vezetői és opponensi feladatokat látott el. 2007-ben megbízást kapott az MNB Pénzügyi kultúra kiemelt projektjének vezetésére. Aktívan közreműködött a Pénziránytű Alapítvány 2008-as megalapításában, melynek 2013-ig kurátora volt. 2008 óta tagja az OECD International Network on Financial Education (INFE) hálózatának, 2010 óta az INFE magyarországi koordinátora. 2010-2013 között a PSZÁF Fogyasztópolitikai Főosztályát vezette, ahol fogyasztóvédelmi kockázati elemzésekért, szabályozási és pénzügyi tájékoztatási témákért volt felelős. 2013 óta az MNB Kommunikációs és pénzügyi ismeretterjesztési igazgatóságának vezető szakértője, valamint a Pénziránytű Alapítvány tanácsadója. Számos szemléletformálást és pénzügyi ismeretterjesztést célzó tartalomfejlesztési, tájékoztatási és kutatási projektben közreműködött, közreműködik.

Dr. Varga Zoltánfőigazgató, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Kutatótanár, korábban a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanára és igazgatója volt. A budapesti Gábor Dénes Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi intézetének főiskolai tanára.
A bécsi Wirtschaftsuniversität hallgatójaként lett okleveles közgazdász 2005-ben, 2008-ban pdig okleveles közgazdász tanár képesítést szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. PhD-jét a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és szervezéstudományok doktori iskolájában végezte.
Fontosabb projektfeladatai:
- Kerettanterv fejlesztés-vezető szakértő - Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint projektgazda (2012-2013)
- Ágazati szakmai érettségi vizsgakövetelmény fejlesztés-vezető fejlesztő szakértő - Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint projektgazda (2014-2015)
- Tételkészítő szakértő - Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2013)

Veres RitaAon Hewitt cégvezető, európai üzletágvezető, nagykövet, SingularityU Budapest

Veres Rita az Aon Hewitt, a világ első számú humánerőforrás tanácsadó vállalatának magyarországi cégvezetője. 2016. májusa óta a szilícium völgyi NASA központban működő Singularity University budapesti nagykövete.  A többek között NASA, Google, Genentech, Nokia együttműködésével működő egyetemen olyan újító elméleteket oktatnak, amelyek segítenek felkészíteni arra, hogy az exponenciálisan fejlődő technológiák alkalmazásával megoldást találjanak az emberiség legnagyobb problémáira. Ezen belül fő fókusza a jövő vezetőinek kérdésköre, ezzel kapcsolatban kutat, és dolgozik együtt nagy magyar és nemzetközi ügyfelekkel, valamint ebben a témakörben a Spark Institue IBS és a Kürt Akadémia oktatója.  Veres Rita 2015-ben elnyerte a PWA év női vezetője díját, amelyet 2014-ben hagyományteremtő céllal alapított a PWA. A díj célja, hogy a nők gazdasági szerepvállalását jó példák kiemelésével ösztönözzék és segítsék a nőket vezetői ambícióik elérésében.

Virág Ferencvezérigazgató, Random Capital

43 éves, közgazdász. 1994 és 2007 között az Equitas Bróker Zrt. vezérigazgatója volt, majd a KBC Securitieshez igazolt vezérigazgató helyettes, Head of International Retail Brokerage pozícióba. 2005 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Bizottságának, 2006 és 2009 között a tőzsde Felügyelőbizottsági tagja is volt.
2012 óta a Random Capital Zrt. elnök-vezérigazgatója, 2015 óta a Független Befektetési Vállalkozások Egyesületének elnökségi tagja.

Konferencia

 

Kérdése van? Keresse kollégánkat!

+36 1 225 0042

konferencia@privatbankar.hu

Szakmai partner