Feltöltés alatt!

Balogh LászlóHelyettes-államtitkár, Pénzügyminisztérium

A Pénzügyminisztérium (Nemzetgazdasági Minisztérium) Pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára 2014. január óta. Felelősségi köreibe tartozik a Pénzügyi szabályozás, a Pénzügyi tudatosság előmozdítása, a stratégia végrehajtása, a Makrogazdasági tervezés, az EU és OECD és egyéb nemzetközi gazdaságpolitikai konzultációk, a Nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos magyar stratégia és a pénzmosás- és terrorizmus finanszírozás elleni politika koordinálása 2014 óta tagja az EU Gazdaságpolitikai Bizottságának, az OECD Gazdaságpolitikai Bizottságának és 2018 óta az EIB Audit Bizottságának tagja.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Alelnöke 2010-2013-ig, Kormánybiztos, Pénzmosás elleni fellépés koordinációja 2001-2003-ig, Ügyvezető igazgató 2001-2005-ig.
A Magyar Nemzeti Bank Vezető nemzetközi tanácsadója 2005-2010-ig.
Nagykövet, Magyarország állandó OECD képviselője, a párizsi magyar OECD Misszió vezetője 1996-1999-ig. Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Magyarország párizsi főtárgyalója az OECD csatlakozási tárgyalások során 1994-1996 között.
A pénzügyi felügyeletet képviselte az Európai Értékpapír- és Piaci Hatóság (ESMA) Felügyeleti Tanácsának munkájában (2011-2013), részt vett az Európai Rendszerkockázati Testület Tanácsadó Bizottságának (ESRB ATC) munkájában 3 éven át, Szerbia EU csatlakozásának előkészítése kapcsán technikai segítségnyújtást biztosított - az EKB szervezésében (az MNB képviseletében) - a Szerb Nemzeti Banknak a devizaliberalizáció témájában.

Foki TamásIgazgatóhelyettes, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Történelem szakos általános és középiskolai tanár vagyok. Jelenleg a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógus továbbképzési igazgatóhelyetteseként dolgozom. Elvégeztem a Műszaki Egyetem vezetőképző szakát (Szakvizsgával rendelkezem) Munkaterületeim pályám során: pedagógiai szolgáltatás, történelem, társadalomismeret tanítás és tantervkészítés (NAT, kerettanterv, helyi tantervek), Mérés-értékelés (kétszintű érettségi) taneszközök lektorálása, digitális és interaktív taneszközfejlesztés, a történelemtanítás módszertana - elmélet és gyakorlat. 1994-től részt vettem a NAT munkálataiban, mint az Ember és Társadalom műveltségterület egyik kidolgozója; vezetője voltam a Kerettanterv Történelem bizottságának, tagja a kétszintű történelem érettségit kidolgozó bizottságnak. Többszáz pedagógust képeztem az emelt szintű érettségire. Munkatársa voltam a 2003-as NAT bizottságnak is. 2007-2010 között a történelem érettségi feladatkészítő bizottság elnökeként dolgoztam. 2009- ben és 2010- ben.részt vettem a TÁMOP 3.1.4 és a TÁMOP 3.2.9 projektek résztvevőinek képzésében. Számos szaktanácsadói feladatot végeztem, szaktanácsadói munkám során kb. 650 szakórát látogattam. Számos történelem tankönyvnek voltam a lektora.

Gábor BélaIoT Kutatóintézet igazgató, Egri Eszterházy Károly Egyetem

1991-ben diplomázott az Eszterházy Károly Főiskolán. Informatikai végzettségét az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen, pénzügyi és gazdasági Master of Business Administration diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig dolgozott rendszerprogramozóként az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-nél, majd két évig informatikai főmunkatársként a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél. 2000-től a Credit Agricole Bank Magyarországi Fióktelepének rendszerfejlesztési vezetője, később bankbiztonsági menedzsere, majd informatikai igazgatója volt. 2008 óta ügyvezető igazgatója a DynaBIT Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek, amely kontrolling és üzleti intelligencia rendszerekkel foglalkozik.
2017 nyarán vette át az Eszterházy Károly Egyetem IoT Kutatóintézetének irányítását. Jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben futó EFOP 3.2.2 projekt digitális alprojektjének vezetője, amelynek keretében megújul a Nemzeti Köznevelési Portál és kifejlesztésre kerül az Okostankönyv.

Horváth GergelyPénzügyi területért felelős vezérigazgató-helyettes, Generali Biztosító

Horváth Gergely a Generali Biztosító pénzügyi területért felelős vezérigazgató-helyettese, a Genertel Biztosító pénzügyi területért felelős igazgatója, vezető aktuáriusa, mindkét szervezetnél az igazgatósági testület tagja. Tagja a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának, a Generali Alapkezelő, valamint a SMALL GREF a.s. felügyelőbizottságának. Közgazdász diplomáját és aktuáriusi végzettségét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, MBA tanulmányait a Steinbeis Egyetem képzésén végezte, de szakmai tudását és vezetői készségeit a Generali Csoport ranglétráját végigjárva és további külföldi intézmények képzésein mélyítette, fejlesztette. Gergely a kemény munka mellett a jótékonyságra is figyelmet fordít, tagja a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának. Nemcsak a munkában, de az élet minden területén keresi és vállalja a kihívásokat, kétszeres olimpikon és három gyermekes családapa.

Karászi Gyöngyi
Képzési vezető, Aegon Biztosító

Tanári pályáját  biztosítás értékesítésre  váltotta fel.
Az értékesítési élmények és a   tanári pálya tapasztalata nagyon gyorsan tréneri  foglalkozássá alakult.
Immár több éve  képzési vezetőként dolgozik, és saját társaságának  oktatásirányítása mellett az foglalkoztatja,  hogyan lehet  frappánsan,  érdekesen  közel hozni a biztosítottság gondolatát a fiatalokhoz.
Munkatársaival  középiskolai tanároknak szóló anyagot készített arról, hogy az egyes életkorokban milyen kockázatokra érdemes figyelni és  hogyan tudjuk a legjobb védelmet kialakítani.

Lantos Mihály
tanulásmódszertan-oktató

Lantos Mihály tanulásmódszertan-oktató is rossz tanulóként kezdte, nem volt sikeres az iskolában. Egy nap az élete fordulóponthoz érkezett és belátta, hogy a céljai eléréséhez tudásra van szüksége. De hogyan menjen át a vizsgákon? Tapasztalataira és kutatásaira alapozva létrehozta a saját tanulási stratégiáját, amelyet mára a Lépéselőny tanfolyamon oktat, 7-18 éves diákoknak segítve eredményesebbé válni a tanulás terén. Villámolvasás tanfolyamai pedig a felnőtt korosztály számára nyújtanak segítséget nagy információmennyiségek gyors feldolgozására. Lantos Mihály rossz diákból így lett mára több diplomás egyetemi oktató

Merényi ZsuzsannaPénziránytű Alapítvány

Közgazdász tanár, a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója. 33 év közoktatási gyakorlat után, 2015 júniusától vesz részt alkalmazottként az alapítvány munkájában.
2012-ben - a pénzügyi szektor támogatásával-  részt vett a NAT gazdasági, pénzügyi témában készült választható kerettanterveinek kidolgozásában.
Az alapítvány által akkreditáltatott középiskolai illetve általános iskolai tankönyv szerzőcsoportjának tagja. A sikerrel működő általános és középiskolai tanárképzésének akkreditációját készítette elő, a képzések tananyagát dolgozta ki.

Prof. Dr. Németh Erzsébetszociálpszichológus

A Budapesti Metropolitan Egyetemen egyetemi tanár, az Állami Számvevőszéken igazgató. A pénzügyi kultúrával kapcsolatos kutatások vezetője (ÁSZ, Pénziránytű Alapítvány). A Pénzügy Szemle/Public Finance Quarterly felelős szerkesztője. Ez idáig összesen 164 tudományos közleménye jelent meg, kommunikáció, szociálpszichológia, oktatási-nevelési és pénzügyi kultúra témákban. Elérhető az enemeth@metropolitan.hu e-mail címen.

Pölöskei Gáborné az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára

Pályáját biológia-földrajz szakos középiskolai tanárként kezdte. Vezetőként mind az intézményfenntartói, mind az államigazgatási, szabályozási területen tapasztalatot szerzett. Szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárként 2017. óta látja el munkáját. Célja a szakképzési és felnőttképzési rendszer modern gazdasági igényekhez igazodó fejlesztése, olyan képzés biztosítása az iskolarendszerben tanuló fiatalok részére, amelyben a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges készségeket elsajátíthatják.

Sütő Ágnes
területi vezető, Magyar Bankszövetség

2011 óta a Magyar Bankszövetség területi vezetője, a kommunikáció és elektronikus csatornák területen. Így munkájához tartozik a pénzügyi kultúra fejlesztésének támogatása, előmozdítása, melynek során
- a PÉNZ7 közoktatási témahét magyarországi kezdeményezője, Szervezőbizottsági tagja
-  a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi tagja,
-  az egyetemi Fintelligence Központok szaktanácsadója.
Emellett  1996 óta tagja a Magyar Marketing Szövetségnek (MMSZ), melynek alelnöki pozícióját is betölti. 2011 óta az Európai Bankföderáció (EBF) Kommunikációs és Pénzügyi Edukációs Munkacsoportjainak magyarországi delegáltja. 
Korábbi munkahelyei, főbb megbízatások: Koreai Fejlesztési Bank (KDB Bank) ügyvezető igazgató, K&H Bank, ABN Amro Bank marketing szakértő

Konferencia

 

Kérdése van? Keresse kollégáinkat!

+36 1 225 0042

konferencia@privatbankar.hu

Pető Fanni
06-30-951-6182

Támogató