Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában
Birtokunkba jutott egy belsős kormányzati előterjesztés, mely óriási léptékű oktatási és innovációs fejlesztésekre tesz javaslatot a hajdúsági városban. A projektet nem más hívja életre, mint a kivándorlás-okozta munkaerőhiány, mely a BMW-gyár betelepülésével válik majd igazán látványos és az eddigieknél is égetőbb problémává. Hogy enyhítse az emberigényt, a kormány bedurrantaná a helyi szakképzést és az egyetem vonatkozó szakjait, a remélt magyar diáközön mellett a román, ukrán és szlovák vendégmunkásoknak is megfelelő képzést nyújtana, az érkező német mérnökök gyerekeinek pedig felhúznak egy teljesen új iskolát. A 2024-ig elköltendő 35 milliárd forint első részét még az idei költségvetésből kéne valahogy előteremteni.

Óriási léptékű fejlesztésekre tesz javaslatot Debrecenben a birtokunkba jutott március végi kormányzati előterjesztés. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium lapunk birtokába került tervezete nem kevesebbet céloz meg, mint Debrecent megtenni a Kárpát-medence észak-keleti régiójának központjává. Ehhez a tárca elengedhetetlennek látja a lakosságszám növelését, és az agglomeráció - ideértve a környező nagyvárosokat is - szoros felfűzését a Debrecen nyújtotta gazdasági, közlekedési, oktatási és kulturális lehetőségekre.

A város felfuttatása azért lett most központi kérdés, mert jön a BMW-gyár, de nincs munkás, aki dolgozzon benne. Annak érdekében, hogy helyi világvárossá pumpálja a hajdúsági központot, a Palkovics László által március 29-én jóváhagyott dokumentum a helyi szak- és egyetemi oktatás fejlesztésére fektet nagyon komoly hangsúlyt - nem kevésbé fontos, de mégis kiegészítőnek mondható projektként pedig felépítenek egy teljesen új, német nyelvű, és egyébként is minden ízében német felépítésű és szervezettségű általános iskolát és gimnáziumot.

A belföldi és külföldi tanulók és munkások áradatát megindítani célzó oktatási és innovációs fejlesztések együttesen a Debrecen 2030 programnevet kapták.

Több diákot, jobb iskolákat!

Debrecenben jelenleg mintegy 70 ezer diák tanul. A Debrecen 2030 program célja, hogy 2025-ig 30 százalékkal megnöveljék a középiskolások számát, az egyetemi hallgatók most 30 ezres táborát pedig 2030-ig 40, majd 2050-ig 50 ezresre kell hizlalják. Elsősorban a város iskoláinak versenyképesebbé tételétől, és a betelepült multikhoz fűződő szakmai kapcsolatuk elmélyítésétől remélik a diáközön megindulását. Főként a műszaki-informatikai és orvostudományi képzést akarják felpörgetni, a magyar diákok mellett a várható román, ukrán és szlovák gazdasági bevándorlók kedvéért pedig ki akarák alakítani a nemzetiségi nyelvű oktatás feltételeit is.

Az egyetemi hallgatói létszám alakulása egyébként már most kedvező irányba tart a város polgármestere szerint. Az MTI számolt be arról, hogy a Fidesz-KDNP-s Papp László az NI Hungary Kft. szerdai bokrétaavató ünnepségén azt mondta, felértékelődött a városban a szakképzés és a felsőoktatás, amit az is mutat, hogy hogy az idén 11 százalékkal többen jelentkeztek a Debreceni Egyetemre, mint egy évvel korábban, a mérnöki karok iránt pedig 40 százalékkal nőtt az érdeklődés. Ezt akár lehet az érkező BMW-gyár vonzó hatásaként is értékelni.

Wilkommen in Debrecen

A Debrecen 2030 program egyik legérdekesebb része nem a magyaroknak szól. A 2020 szeptemberében elindítani tervezett, egyszerűen csak Deutsche Schule-re keresztelt intézményt az előterjesztés szerint kifejezetten a Krones, a Continental, a BMW, a Thyssenkrupp és a FAG Schaeffer Németországból betelepült-betelepülő munkavállalóinak szánják, hogy legyen hova járatniuk a kiskorú gyerekeiket. A külföldről, dolgozni érkező családok a befektetőktől kapott adatok alapján ugyanis sokszor 3-5 évig maradnak a befogadó országban, és a legtöbbször általános iskolás korú gyerekekkel érkeznek. Ez indokolja az akkreditálható német képzés létrehozását.

A bevándorló, zömmel mérnök szakemberek a gyerekeiket tehát ebbe a - magyarul ugyancsak nem túlbonyolított nevű - Német Általános Iskola és Gimnázium-ba járathatják majd. A Deutsche Schule hazai köziskoláktól eltérő szerkezetű, a baden-württembergi, illetve a Külfödi Oktatásért Felelős Szövetségi és Tartományi Bizottság által engedélyezett tanterv szerint működő német nyelvű, külföldi iskolának minősülő intézmény lesz. Mivel az itt folyó oktatás illeszkedik majd a Németországban országos szinten érvényes képzési követelményrendszerhez, az itt szerzett bizonyítvány egyenértékű lesz a németországiakkal, így a későbbiek folyamán hazatérő fiatalok zökkenőmentesen folytathatják majd a tanulmányaikat otthon.

A Német Külügyminisztérium azonban mindössze háromban határozta meg a Magyarországon működtethető német iskolák számát - Budapesten, Győrött és Baján van ilyen, kecskeméti és miskolci tagintézményekkel - ezért a debreceni iskola is tagintézményként jöhet csak létre. A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja informális tárgyalások alapján kész befogadni a debreceni iskolát - derül ki az előterjesztésből.

Ami pedig a konkrét, tégla-malter kérdést illeti, a Deutsche Schule a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében kap helyet, széles körű alakítás, fejlesztés és renoválás után.

Nem a projekt része, de jó példaként az előterjesztés is megemlíti az idén szeptemberben nyitó, 500 tanuló fogadására képes Nemzetközi Iskolát (International School of Debrecen), ami további lehetőséget biztosít a gyerekek taníttatására a betelepülő külföldi munkaerőnek.

Szakképzés deluxe

A kormány nem csak azt akarja elérni, hogy német szakemberek települjenek be családostul Debrecenbe, de azt is, hogy a város szakgimnáziumi tanulóinak az iskola elvégzése után ne az legyen az első dolga, hogy pakolnak, és lelépnek külföldre. A BMW által kínált jövőképhez illeszkedően ezért a Debreceni Szakképzési Centrum iskoláiban ezeket a fejlesztéseket hajtanák végre:

 • a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnázium fejlesztése, és kollégiumának megépítése
 • a Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnázium komplex fejlesztése
 • és a Debreceni SZC általános fejlesztése

Az előterjesztés szerint a debreceni központi kollégiumban állandó a helyhiány, így a Mechwartnál a felmérések alapján 200-250 fős saját kollégiumot tartanak szükségesnek a várható igények kiszolgálására. Közvetlenül az iskolaépület melletti épületet alakítanák diákszállóvá, itt személyzetként 8 nevelőtanárra és 5 fő nem pedagógus munkaerőre lenne szükség.

Magát a Mechwartot széleskörűen felújítanák, a Brassai szakgimnázium három szintes épületére ráhúznának egy negyedik szintet, és az 1985-ben épített részhez hozzáépítenének még 6 teremnyi épületet, ahol informatikai laborok kapnának helyet. A Debreceni SZC-nél összesen öt terem fejlesztése indokolt az előterjesztés szerint.

Jön a multikra optimalizált egyetem

Az előterjesztés szerint a fent említett német cégek 10 ezer fő új munkaerőre jelentették be az igényüket a következő évekre az önkormányzatnál, és ezen belül a mérnökigény is több ezres. A Debreceni Egyetemen a gépészmérnök, a villamosmérnök, a mérnök informatikus és a mechatronikai mérnök szakok termelik ki azokat a szakembereket, melyekre a vállalatoknak szükségük van, ezek a szakok is hatnak egymásra a legjobban, így a tervezet szerint az egyetemnek együtt kell kezelnie és szervezetileg is együtt kell fejlesztenie őket. A multik igényei mentén új képzések indulnának az intézménynél, mégpedig a következők:

 • Villamosmérnöki Msc
 • Sportmérnök Msc
 • Járműmérnök Bsc, Msc
 • Hivtásos repülőgépvezető Bsc
 • Energhetikai Bsc, Msc
 • Nukleáris mérnök Bsc, Msc

Ezekkel évi 4-500 új magyar mérnökkel és évi 300 külföldi mérnökhallgatóval számolhat a város.

Az egyetemi fejlesztéscsomagból nem maradhat ki az épületek felújítása, új épületek felhúzása sem. Ezen a téren a következők várhatók:

 • a Műszaki Mérnöki Kar 50 éves épületrészének felújítása és bővítése,
 • a Járműtechnikai Intézet oktató és kutató labor létrehozása,
 • a Természettudományi épület felújítása,
 • a Járműipari Kutatási-Fejlesztési Intézet létrehozása (inkubációs fázisa a későbbiekben létrehozandó Járműmérnöki Intézetnek)

A kollégiumi férőhelyek számának növelését itt sem lehet megúszni, de legalább erre már külön, új forrás nem kell. 2016-ban a kollégiumfejlesztési kormánystratégia részeként ugyanis már elfogadták egy 350 fős új diákszálló megépítését és egy már meglévő intézmény 300 férőhellyel való bővítését. Az előterjesztés ennek kapcsán annyit jegyez meg, hogy ez most kiemelten fontossá vált.

Miből, meddig?

Mindezen fejlesztések tervezett forrásigénye összesen bruttó 35,5 milliárd forint,

melyet 2024-ig pörgetnének ki, de a költés már idén megindulna.

 • A szakképzés-fejlesztésre a tervek szerint összesen 14,5 milliárd forint menne el,
 • a Német Iskolára 1,7 milliárd jutna,
 • a felsőoktatási infrastruktúrát 18,2 milliárdból fejlesztenék,
 • míg ugyancsak a felsőoktatási intézmények humánerőforrás és szervezetfejlesztésére 1 milliárd kell.

Csak idén a Debreceni SZC-t érintő fejlesztésekhez 1,89 milliárd forint forrás szükséges, ezt a határozati javaslat értelmében Varga Mihály pénzügyminiszer feladata előteremteni a 2019-es költségvetésben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium javára. A német iskolára idén 30 millió forintot kell fordítani, ezt a helyi önkormányzat támogatásaihoz kell hozzátenni. Az egyetemi fejlesztések 2019-es költsége pedig 950 millió forint lenne, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítana a felsőoktatási intézményhez.

Ez tehát csak az idei költségvetést terheli, de a szakgimnáziumokon végzendő további munkálatokra 2020-ig még 5,42 milliárd kell, mely előteremtését Vargának már most meg kell terveznie. A Deutsche Schule 2020-2024 közötti forrásigénye 1,75 milliárd forint lesz, itt a jövő évre 771 millió szükséges, az egyetemi fejlesztésekre pedig 2020 és 2023 között 18,25 milliárd kell, hogy jusson, melyből jövőre 6,5 milliárd az esedékes - a 2020-ra becélzott összegeket ezekben az esetekben is már most elő kell készítenie Vargának.

A szakgimnáziumi építkezéseket a Debreceni SZC-nek, a német iskoláét a városi önkormányzatnak, az egyetemét pedig magának az egyetemnek kell majd megvalósítania. Az előtejesztés szövege szerint a projektet "sürgősen" szükséges elindítani. Palkovics előterjesztése most már Orbán Viktor kormányának jóváhagyására vár.

(privátbankár.hu/mfor.hu)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára. Sok éves tapasztalattal a hátunk mögött elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy szintet lépjünk és egy olyan lehetőséget kínáljunk Önöknek, amelynek segítségével egyes témakörök elismert szakértőinek - így többek között Bod Péter Ákos, Pogátsa Zoltán, Darvas Zsolt, László Csaba, Prinz Dániel vagy Szakonyi Péter - véleményeihez, mélyelemzéseihez, neves újságírók által készített egyedi tartalmakhoz jutnak hozzá. Ennek formája egy ELŐFIZETÉS, mely egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között klubtagságot, webinárumokon való részvételt, a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.

Előfizetőink naponta 4-6 unikális, máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá, cikkenként nagyjából 10 forintért, havonta és laponként 745 forintért.

Cikkeink túlnyomó többsége azonban továbbra is szabadon olvasható marad.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz a THM-plafon után, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: az Erste Bank személyi kölcsöne 32 418 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. A Cetelemnél 32 738 forint, a K&H-nál pedig 33 912 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

Makro / Külgazdaság Amerikai beutazási tilalom: Trump feloldotta volna, Biden fenntartja
MTI | 2021. január 19. 09:58
Január 26-tól ismét érkezhettek volna utasok Európából és Brazíliából is az USA-ba a leköszönő elnök tervei szerint. Utóda szerint viszont elhamarkodott lenne az enyhítés.
Makro / Külgazdaság Tovább drágult Hernádi Zsolt MOL-vezér milliárdokból épülő luxusszállodája
Vég Márton | 2021. január 18. 15:01
Közel egymilliárd forinttal drágább lett és több hónapot csúszik a Hernádi Zsolt MOL-vezér érdekeltségébe tartozó esztergomi luxusszálloda, amit Garancsi István cége épít, az alatta lévő mélygarázst pedig megvette az állam.
Makro / Külgazdaság Már nem jó akármilyen maszk – újabb szigorítás jöhet a németeknél
Privátbankár.hu / MTI | 2021. január 18. 14:47
Tovább szigoríthatják a járványügyi korlátozásokat Németországban a Covid-járvány tartósan gyors terjedése miatt.
Makro / Külgazdaság Összeállt a főosztály, amely a hálapénzt ellenőrzi
Privátbankár.hu | 2021. január 18. 13:46
Az Egészségügyi Szolgáltatók Védelmi Főosztályának feladata lesz a hálapénz ellenőrzése. A Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül ez a főosztály ellenőrzi majd az egészségügyi dolgozókat, hogy megszegik-e az elfogadásának tiltásáról szóló kormányrendeletet.
Makro / Külgazdaság Müller Cecília megpróbálta eloszlatni a kínai vakcina körüli kételyeket
Privátbankár.hu | 2021. január 18. 12:53
A kedvező statisztikák ellenére sem lát okot a lazításra az országos tisztifőorvos - derült ki a hétfői tájékoztatón. Müller Cecília igyekezett eloszlatni a kételyeket a kínai vakcina kapcsán, aminek gyártását a helyszínen felügyelik a magyar szakemberek.
Makro / Külgazdaság Újra az amerikai külügy csúcsain az ukrán polgárháború kirobbantója
Káncz Csaba | 2021. január 18. 11:21
Az amerikai konzervatívok kétségbeesetten tapasztalják, hogy „az ukrán puccs és polgárháború kirobbantója”, Victoria Nuland a külügyminisztérium harmadik embere lesz. A magyar kormány semmi jóra nem számíthat. Káncz Csaba jegyzete.
Makro / Külgazdaság "Az orosz vakcinára látok esélyt, a kínaiból nem kér az unió" - mondja az EP-képviselő
Privátbankár.hu | 2021. január 18. 10:32
Interjút adott Peter Liese német képviselő, az Európai Néppárt EP képviselőcsoportjának egészségügyi kérdésekben illetékes szóvivője, amiben kifejti, hogy Európának nincs szüksége a kínai vakcinára, ám az orosz oltóanyagból még lehet komoly termék. 
Makro / Külgazdaság Fontos határ fölé drágul a gázolaj szerdán
Privátbankár.hu | 2021. január 18. 10:10
Január 20-ától a benzin literje átlagban bruttó 3, míg a gázoaljé 2 forinttal kerül többe.
Makro / Külgazdaság Szigorúbb intézkedéseket vezet be Szlovákia
MTI | 2021. január 18. 07:16
Szlovákiában újabb országos tesztelés kezdődik, egyúttal az eddigieknél szigorúbb korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be vasárnap esti sajtóértekezletén Igor Matovic miniszterelnök.
Makro / Külgazdaság Negatív teszt, karanténkötelezettség: ezek nélkül nem lehet az Egyesült Királyságba utazni
MTI | 2021. január 18. 07:01
A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba. Ezzel egy időben érvénybe lépett az a rendelkezés is, amelynek értelmében csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.
hírlevél