Jogi nyilatkozat

Figyelemfelhívás

A weboldal megnyitásával, bármilyen szolgáltatásának igénybevételével annak felhasználója elismeri, hogy a Jogi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező érvényűnek fogadja el.


Információk

A jelen weboldalt a PRIVÁTBANKÁR.HU Pénzügyi Információs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1011 Budapest, Hunyadi János utca 23/. B. ép. 3. em. 16.) üzemelteti.

A weboldal által tartalmazott információkért, azok teljességéért, pontosságáért a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az információkat az azokat közzétevő bármikor egyoldalúan jogosult értesítés nélkül megváltoztatni, és azok nem minősülnek ajánlattételnek, illetve befektetési tanácsnak. Annak ellenére, hogy a közzétett információk megfelelősége tekintetében az azt közzétevő megtesz minden tőle telhetőt, azonban azok tényleges valóságnak megfelelőséget tekintetében minden felelősség kizárt.

A weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével annak felhasználója elismeri, hogy a Jogi feltételeket elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező érvényűnek fogadja el.
Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi.

A PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weblappal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

A weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat, de a tulajdonos, illetve üzemeltető nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

A weboldal tartalmának címzettjei a Magyarország területén élők, és azok semmiképpen sem olyan személyek számára szólnak, akik általi felhasználás, terjesztés országuk, vagy joguk valamely irányadó helyi szabályozásába, illetve jogszabályába ütközik. Mindezek alapján kizárólag a felhasználó saját felelőssége, hogy bármely ajánlat, tét megtétele, vagy üzlet megkötése előtt meggyőződjön arról, hogy ezen magatartások megfelelnek a személyére irányadó jogszabályoknak és szabályozásoknak, valamint, hogy felmérje és megértse ajánlatának, és üzletkötésének lényegét, joghatásait és következményeit.

A szerencsejáték jogi szabályozása a világon egymástól jelentős mértékben eltérhet, így az ajánlattétel, illetve tét megtétele és szerencsejátékban való részvétel jogi szabályozás alá eshet, és akár néhány ország jogrendszere azt teljes mértékben megtilthatja. A PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. szolgáltatásait kizárólag 18 éven felüliek vehetik igénybe. Az előzőeken túlmenően azonban egyes országok joga ettől eltérő korhatárt írhat elő szerencsejátékban történő részvételre, ezért amennyiben bármely felhasználó a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. szolgáltatását igénybe véve tesz ajánlatot, illetve tétet, abban az esetben az nyilatkozatnak minősül a tekintetben, hogy a felhasználó egyrészt elmúlt 18 éves, valamint eléri a saját joga szerint a szerencsejátékban történő részvételre előírt minimum korhatárt is.


Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalma, így különösen, de nem kizárólagosan az ott szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok, valamint a Privátbankár.hu – Befektetési alapkezelői díjazás szabályzatai szerzői jogi védelem alatt állnak, így azt bárki kizárólag saját, személyes céljára használhatja fel, és tilos annak bármilyen másolása, újra előállítása és egyéb módon, így különösen üzleti, kereskedelmi, reklám és egyéb érdekből és célból történő felhasználása a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. erre irányuló, kifejezett, előzetes és írásbeli engedélye nélkül.


Személyes adatok kezelése

A felhasználó által a weboldalon, illetve az interneten keresztül azonosító, jelszó, e-mail címe, telefonszám, IP cím, egyéb személyes adat megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. a weboldal látogatottságát, forgalmát mérje, az adatokat diagnosztikai célokra felhasználja. A személyes adatok megadásával a felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa, és kezelje a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a felhasználó adatok törlésére vonatkozó kifejezett írásbeli kérelmének tudomására jutásáig.

A Felhasználó a weboldalon történő regisztrálással, illetve a jelen tájékoztató tudomásul vételével, illetve a weboldal használatával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft., vagy cégcsoportjának valamely más tagja szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben tájékoztatás, reklám, információnyújtás, és -gyűjtés, egyéb célból közvetlenül a felhasználót megkeresse üzenetküldés, egyéb írásbeli és szóbeli kapcsolatfelvétel formájában a felhasználó által megadott elérhetőségek bármelyikén. Amennyiben felhasználó ezen felhatalmazását meg kívánja tagadni, vagy vissza kívánja vonni, abban az esetben ezt az üzemeltető/adatkezelő alábbiakban rögzített elérhetőségeinek igénybevétele útján tudja kifejezett, írásbeli formában megtenni.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége: PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. (székhely: 1011 Budapest, Hunyadi János utca 23/. B. ép. 3. em. 16., adószáma: 12494086-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-689082, telefonszám: 225-00-42  ügyfélkapcsolatot szolgáló elektronikus levelezési cím: mail@privatbankar.hu)
2012.

PRIVÁTBANKÁR.HU Kft.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG