BUX
32 858.75
+1.84%
+593.00
OTP
8 810.00
-3.19%
-290.00
MOL
1 968.00
+4.40%
+83.00
RICHTER
6 375.00
+4.77%
+290.00
MTELEKOM
360.00
+1.41%
+5.00
 
KKV
2020. február 20. 13:10

A csoportos társaságiadó-alany a cégcsoportok számára nagy mértékű adómegtakarítási lehetőségeket jelenthet és az adminisztrációs terhek csökkenését eredményezheti.

KCG Partners jogi szakértői szerint a csoportos TAO adóalanyisággal elérhető legfontosabb előny az, hogy lehetősége nyílik a csoportos társaságiadó-alany tagjainak a pozitív és negatív adóalapok összevezetésére, amely jelentős adóalapcsökkentést tesz lehetővé.  Emellett a csoportban résztvevő tagok mentesülnek csoporton belül a transzferár nyilvántartási kötelezettség alól, amivel szintén jelentős költségeket takaríthatnak meg.

A magyar jogrendszerben a csoportos adóalanyiság fogalma nem ismeretlen, ugyanis áfacsoport létrehozására már régóta lehetősége van az adózóknak. A csoportos társasági adózás külföldön nagy sikernek örvend, az Európai Unió több tagállamában (például Németországban, Ausztriában, illetve Spanyolországban) is alkalmaznak a hazaihoz hasonló, cégcsoportok által választható csoportos adózási formákat. A csoportos társasági adózás hazai sikerességét jól mutatja, hogy – a felelős államtitkár tájékoztatása szerint – már az első adóévben több mint ezer cég választotta ezt az adózási formát, amellyel összesen akár 15 milliárd forint megtakarítást is elérhettek. A csoportos adózók száma azóta tovább nőtt.

A csoportos társaságiadó-alanyisággal elérhető előnyök

• A csoport létrehozásával az új adóalany jön létre, amely az adóhatóságtól – kizárólag a társasági adó kötelezettségekre vonatkozó – új csoportos adóazonosító számot, illetve adószámlát kap. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csoporttagok a korábbi évekről hozott elhatárolt veszteségét ne használhatnák fel.

• A cégcsoporton belül veszteséges cég negatív adóalapja azonnal szembeállítható a cégcsoporton belüli pozitív adóalapokkal, amellyel jelentős adómegtakarítás érhető el.• A csoport létrehozása az adókedvezmények igénybevétele tekintetében is előnyöket hordoz magában. A tagok által – egyedi szinten – érvényesített fejlesztési és az energiahatékonysági adókedvezményt követően az egyéb adókedvezmények csoportszinten kerülnek levonásra.

• A csoportos társaságiadó-alanyiság további kiemelkedő előnye, hogy a csoporttagok között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a transzferár nyilvántartásra vonatkozó rendelkezéseket főszabály szerint nem kell alkalmazni. Ennek következtében a csoporttagok nem kötelesek az egymás közötti ügyletek esetében a szokásos piaci árat megállapítani, az ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, illetve az alapul fekvő ügyleteket dokumentálni.

A csoportos társaságiadó-alany létrehozásának feltételei, menete

Csoportos társaságiadó-alany tagjai belföldi illetőségűnek minősülő jogi személyek lehetnek, illetve az üzletvezetésének helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy és belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó is.

A csoportos társaságiadó-alany létrehozásához három konjunktív feltétel teljesülését írják elő az érintett jogi személyek vonatkozásában:

• a szavazati jogon alapuló, közvetlen, illetve közvetett többségi befolyás; • a számviteli politikájuk szerinti mérlegfordulónap azonosságát; valamint

• a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállításának egységességét (számviteli törvény III. fejezet vagy IFRS).

Fontos szabály, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati hányadát a befolyás megállapításakor egybe kell számítani, így – az összes feltétel fennállása esetén – a családi tulajdonban lévő cégcsoportok esetében is lehetőség van csoportos adóalany létrehozására.

Egyéb csoportos társaságiadó-alanyiságot érintő szabályok

Csoportos társaságiadó-alanyt minden évben, az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig (ez jellemzően november 1.-20. napja közötti időszak) lehet létrehozni. A tagok által benyújtott közös kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhatóság hagyja jóvá.  A szűk benyújtási határidőre tekintettel a csoport létrehozására, illetve bővítésére irányuló előkészületeket érdemes kellő időben megkezdeni.

A csoportos társaságiadó-alany vonatkozásában a felelősségi és a kamatlevonhatósági szabályokra is érdemes figyelembe venni. A csoport létrejöttéhez a törvény felelősségi szabályokat rendel, így a csoportos társaságiadó-alanyiság csoporttagjai egyetemlegesen felelősek a csoporttagság fennállása alatt keletkezett adókötelezettségekért, illetve a csatlakozó csoporttag a csoporttagságát megelőző időszakban keletkezett csoportos adókötelezettségért. Szintén fontos szabály, hogy a csoportos társaságiadó-alanyok esetében a kamatlevonhatósági szabály csoportszinten alkalmazandó.

Lényeges egyszerűsítést hozott

A csoportos társaságiadó-alanyiság lényeges egyszerűsítést hozott a magyar adórendszerbe. A jogintézmény kínálta lehetőségeket leginkább a nagyobb cégcsoportok tudják kihasználni. Mindazonáltal kisebb cégcsoportok esetében is érdemes megfontolni ilyen csoportos adóalany létrehozását, amennyiben a tagok egymás közötti ügyletei miatt a transzferár dokumentáció elkészítése jelentős erőforrást és költséget igényel. A szokásos piaci ár megállapításához kapcsolódó adminisztráció alóli mentesüléssel jelentősen csökkenthetők a költségek, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a vállalatok versenyképességéhez.

KKV Nem kíméli a válság az infokommunikációs cégeket sem
Privátbankár.hu | 2020. április 5. 16:35
A gazdaság digitális újraindítását támogató program azonnali megtervezését és elindítását kezdeményezi az IVSZ. „A digitalizáció nemcsak a koronavírus-járvány okozta gazdasági válsághelyzet enyhítésében játszhat szerepet, hanem egyedülálló lehetőséget jelent a magyar nemzetgazdaság technológia-vezérelt fejlődési pályára állítására is” – idézi a szervezet ma közzétett felméréséből. 
KKV Új színtér a startupoknak - a következő állomás a tőzsde?
Privátbankár.hu | 2020. április 1. 15:12
Elindult Magyarország első virtuális tőkebefektetési piactere, amely kifejezetten azoknak az innovatív magyar startupoknak és cégeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget, amelyek megoldást kínálnak a koronavírus-járvány okozta helyzetre, és segíthetik az ország gazdaságának újraindítását.  
KKV Pénzügyi intézkedéscsomagot javasol a BKIK elnöke
Privátbankár.hu | 2020. március 25. 10:37
Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke egy 100 százalékban állami tulajdonban lévő Nemzeti Válságkezelő Holding Zrt. létrehozását javasolta a Kormánynak a kamara szakértőkből álló munkacsoportja által készített anyaga alapján. A koronavírus-járvány negatív pénzügyi és gazdasági hatásait ellensúlyozó, 6 pontból álló pénzügyi intézkedéscsomagot a kis- és középvállalkozók közvetlen visszajelzései alapján állították össze.
KKV Most lesz vége a tisztességtelen cégeknek – lehet gázszerelőt találni?
Szarvas György | 2020. március 25. 06:04
A katás vállalkozásoknak mindösszesen az egyötödét érintik a kormány gazdaságvédelmi intézkedései, az Iposz azonban tovább bővítené a listát, kiterjesztené az egyéni vállalkozókra is. Mivel a válság az egész szolgáltató szektorra hat, megnéztük, mennyire nehéz víz- vagy gázszerelőt hívni.
KKV Újabb ágazat került bajba a koronavírus miatt
Privátbankár.hu | 2020. március 24. 15:38
Nyílt levelet írt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a miniszterelnöknek.
KKV Megrogyaszthatja a home office az irodatakarító cégeket
Privátbankár.hu | 2020. március 23. 19:10
Bajban vannak a takarítócégek, a home office terjedése komoly kihívást jelent a számukra. Egyre több irodaház mondja vissza a szolgáltatást, a megmaradt megrendelők pedig gyakoribb fertőtlenítést kérnek. Közben a nagykereskedések kifogytak a fertőtlenítőszerekből és ami van, azt néha csillagászati áron kínálják.
KKV Az adók és járulékok azonnali csökkentése menthetné meg a vállalkozásokat
Privátbankár.hu | 2020. március 17. 14:04
A koronavírus-járvány gazdasági hatásai ma még nem felmérhetők, de már tisztán látszik, hogy majd minden iparágban jelentős visszaesés várható. Erre az elsődleges vállalatvezetői reakció a gyors költségcsökkentés, amelynek hatására nem csupán külföldön, de immár Magyarországon is jelentős elbocsátási hullám vette kezdetét.
KKV Egy 5000 forintos befizetéstől már megmenekülhetnek a vállalkozások
Privátbankár.hu | 2020. március 17. 13:39
Legalábbis egy időre. Ha a március végi határidőt nem is tolták ki, de a BKIK nem kezdeményez behajtási eljárást, ha valaki nem fizeti meg a hó végéig a kötelező kamarai hozzájárulást.
KKV A kkv-k adózási terhein könnyítene az Adótanácsadók Egyesülete
Privátbankár.hu | 2020. március 17. 09:19
A mostani helyzet miatt egyes adózási, bevallási, adatszolgáltatási jogszabályok átmeneti könnyítését javasolják.
KKV Segítő kéz a kkv-knak: új időszámítás kezdődött
Kollár Dóra | 2020. február 16. 13:33
2019 novemberében új időszámítás kezdődött a vállalkozásfejlesztésben: megjelent az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által készített és a kormány által a közelmúltban elfogadott kkv-stratégia, amely a 2030-ig tartó időszakra meghatározza a hazai kis- és közepes vállalkozások megerősítésének intézményrendszerét és irányait. Ezzel kapcsolatban dr. György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára válaszolt kérdéseinkre.
Friss
hírlevél