<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
8p

A koronavírus 2019-es megjelenése és rohamos terjedése az egész világot megrázta és minden szempontból kihívás elé állította. A védőoltás és egyben a remélt védettség megszerzése azonban további kérdéseket vet fel. A szigorú karanténszabályok feloldására és a hosszú bezártság mentális következményeire is tekintettel egyre többen lépnek ki otthonról és dolgoznak fizikailag is ismét a munkahelyükön, ugyanakkor a vírus továbbra is jelen van. A munkahelyi érintkezések pedig potenciális veszélyforrásai lehetnek újabb megbetegedéseknek. A munkáltatók számára ez komoly fejtörést okozhat és felmerül, hogy egyáltalán kérhetnek-e nyilatkozatot a munkavállalóiktól a beoltottságukra vonatkozóan. A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda munkatársának szakcikke.

A válasz részben európai uniós, részben magyarországi szabályozási szinten keresendő.

A munkáltató fent említett kérése a GDPR hatálya alá esik, a vonatkozó tevékenysége pedig adatkezelésnek minősül.

A munkavállaló egészségi állapotára, esetleges betegségkockázatára, a számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó adat egyértelműen egészségügyi adat, amely a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, és mint ilyen, fokozott védelemben részesül.

Ez azt jelenti, hogy főszabály szerint az ilyen adatok kezelése csak szigorú korlátok betartása mellett megengedett. De miután a koronavírus-járvánnyal a GDPR hatályba lépésekor még senki nem számolt, nagy segítség, hogy az Európai Adatvédelmi Testület (European Data Protection Board), melynek célja a GDPR rendelet következetes alkalmazásának a biztosítása, folyamatosan foglalkozik a felvető problémákkal és elfogadott egy nyilatkozatot a személyes adatoknak a COVID-19 járvánnyal összefüggésben történő kezeléséről.

IllusztrációIllusztráció

A Nyilatkozat megerősíti, hogy a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatban, valamint közérdekből (így többek között a betegségek és egyéb egészséget fenyegető veszélyek elleni védekezés érdekében), személyes egészségügyi adatok – mint különleges adatok – kezelése a munkáltató részéről szükséges lehet. De milyen körülmények alapozzák meg az egészségügyi adatok, mint különleges adatok kezelésének jogszerűségét?

A  GDPR 9. cikke határoz meg olyan adatkezelési célokat, melyek esetében egészségügyi adat, mint különleges adat kezelhető. A tárgyalt kérdésünk tekintetében a következő célok említendők, amelyek a Nyilatkozatban említettekkel is összhangban állnak:

  • ha az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében vagy
  • megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célból szükséges, vagy
  • az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem.

A fentiek alapján tehát az adatkezelési cél már adott. A kérdés most az, hogy ezt milyen alapon kezelheti a munkáltató. Ugyanis az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében a GDPR 6. cikkében megjelölt jogalapok közül legalább az egyiknek fenn kell állnia.

Itt szükséges megemlíteni, hogy a munkavállaló és munkáltató közötti alá-fölérendeltségi viszonyra tekintettel a munkavállaló által adott hozzájárulás nem szolgálhat érvényes jogalapként. A hozzájárulás meghatározó feltétele az önkéntesség, amely a munkáltató hatalmi helyzetére és a munkavállaló egzisztenciális kényszerére figyelemmel megkérdőjelezhető és nehezen értelmezhető.

Azonban a munkáltató által a vizsgált kérdésünk szempontjából felhívható jogalapnak tekintendő a már fennálló szerződés, valamint a jogi kötelezettség teljesítése, mint lehetséges jogalapok.

Erre figyelemmel forduljunk most a nemzeti jog irányába és nézzük meg, mit mond a hazai szabályozás ennek kapcsán. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) vonatkozó bekezdése alapján a munkaszerződés teljesítésének körében a munkáltató alapvető kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a biztosítása.

hirdetés

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni többek között a veszélyek elkerülését, valamint az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítását, mint általános követelményeket. Ugyanezen szakasz szerint a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, és teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében.

A hivatkozott Mt. és Mvt. rendelkezések tehát megalapozhatják az adatkezelés jogszerűségét, tekintettel a munkáltató ezen kötelezettségére, amelyet az Európai Adatvédelmi Testület által kiadott nyilatkozat is említ.

Az Európai Adatvédelmi Testület, illetve az európai uniós jog annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy kérhető-e a védettség igazolása a munkavállalótól, a nemzeti jogokra bízza.  Tehát a munkáltató csak a nemzeti jog által megengedett mértékben írhat elő egészségügyi információk közlésére vonatkozó kötelezettséget.

A munkáltató általi adatkezelésre a Munka Törvénykönyve tartalmaz néhány kiegészítő rendelkezést, amelyek a GDPR rendelettel együtt alkalmazandók. Az Mt. szerint a munkáltató követelheti olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését, amely lényeges a munkaszerződés teljesítése, valamint az Mt.-ből származó igény érvényesítése szempontjából. Ez alapján okirat bemutatás is követelhető.

Továbbá az Mt. előírja a kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget is. A felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. A munkáltatót fent említett kötelezettségét figyelembe véve ilyen lényeges adatnak minősülhet számára az is, hogy az adott munkavállaló megkapta-e a koronavírus elleni védőoltást (esetleg átesett-e már a betegségen), azaz mekkora betegségkockázatot rejt magában

A Munka Törvénykönyve mellett támpontként szolgál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a 2021. április 1-jén kelt tájékoztatója is, amely állást foglal a témában. A Tájékoztató szerint munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi, valamint munkaszervezési céllal egyes munkakörökben vagy foglalkoztatotti személyi kör esetében szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése. Ez indokolt lehet egyrészt az érintett munkavállaló, másrészt a többi munkavállaló, harmadrészt a munkavállalóval potenciálisan kapcsolatba kerülő harmadik személyek (ügyfelek) életének és egészségének védelme miatt, valamint a munkáltatói, egészséget nem veszélyeztető munkahely biztosítását célzó kötelezettségek teljesítése szempontjából is. Mindezek mellett a munkáltató ezen adatkezelése járványügyi érdeket – mint jelentős közérdeket – is szolgál.

A NAIH Tájékoztatóban foglalt álláspont szerint tehát egyes munkakörökben és egyes foglalkoztatotti körnél, elvégzett kockázatelemzés alapján, lehetséges és nem jogszerűtlen az egyedi egészségügyi adatra vonatkozó információ kérése.

Meghatározó feltétel a szükségesség és arányosság, amelyre hivatkozást az Munka Törvénykönyvében is találunk.

A szükségesség itt arra utal, hogy az adatkezelés nem lehet általános jellegű, hanem munkakörönként vagy foglalkoztatott személyi körönként kell elvégezni. Így az adatkezelés szükségessége nem állapítható meg például az alacsony kockázatú munkakörök esetén, mint például az állandó jellegű távmunkavégzés esetében.

Az arányosság vonatkozásában a NAIH Tájékoztató azt emeli ki, hogy az adatok megismerése mértékének arányban kell állnia az adatkezelési céllal, így például az oltottság igazolása körében az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) által biztosított applikáció megjelenítését, illetve a védettségi igazolvány bemutatását kérheti a munkavállalóktól, de azokat semmilyen formában és módon nem tárolhatja, és nem is jogosult azokat harmadik személy részére továbbítani, kizárólag azt jogosult rögzíteni, hogy az érintett munkavállaló igazolta védettsége tényét, valamint, hogy védettségének időtartama meddig áll fenn.

Összegzésül elmondható, az Európai Adatvédelmi Testület és a NAIH által kiadott állásfoglalásra is tekintettel, hogy a munkáltató kérhet a munkavállalótól nyilatkozatot a védettségére vonatkozóan, valamint felszólíthatja védettségi igazolványának bemutatására is. Ugyanakkor az egészségügyi adat érzékenységét is figyelembe véve és fokozott védelmét tiszteletben tartva, az adatkezelés során irányadónak kell tekinteni a szükségesség és arányosság követelményét, azaz munkakörönként vagy foglalkoztatotti körönként vizsgálni az adatkezelés szükségességét. Úgy tűnik azonban, hogy például a határátlépéshez kapcsolódó közjogi előírásokkal ellentétben a munkáltató adatigénye a konkrét oltóanyagra vonatkozó tájékoztatásra már nem terjedhet ki.

Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz májusban, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 379 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. Az Erste Banknál 32 831 forint, a Cetelemnél pedig 33 556 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

Vállalat Jelentősen nőtt a GuideVision ügyfélportfóliója
PR | 2021. november 29. 17:00
A német prémium luxusautókat gyártó Daimlerrel kötött szerződés az Infosys és GuideVision elmúlt egy éves történetének legjelentősebb közös projektje. Az együttműködés kezdete óta eltelt egyetlen év alatt összesen 17 projekt indult. A növekvő megbízások miatt a GuideVision magyar irodájában 25%-os létszámbővüléssel terveznek.
Vállalat Egy új projekt segíthet a Covid-sújtotta turizmusnak, vendéglátásnak
Privátbankár.hu | 2021. november 29. 12:31
A különböző területeken felszabaduló munkaerő és a turizmus-vendéglátás területén meglévő munkaerőhiány „összepárosítását” célozta meg egy 2018-ban elindított program, aminek eredményeit a Covid-sújtotta piacon is lehet hasznosítani.
Vállalat Több tízezer vállalkozás sorsa válik könnyebbé
Privátbankár.hu | 2021. november 28. 09:39
Jövőre még kedvezőbbé válik a kisvállalati adó (kiva), mértéke 10 százalékra csökken. A kkv-k a megfelelő adózási mód kiválasztásával rengeteg pénzt spórolhatnak meg, ebben segíti most a vállalkozásokat a Pénzügyminisztérium (PM) kiva-kalkulátora.
Vállalat Reszkess, Elon Musk: 300 ezer villanyautót fog ontani magából évente a Xiaomi új gyára
Litván Dániel | 2021. november 27. 18:55
A kínai óriáscég bejelentette, hogy Peking mellett építi fel elektromos autós divíziójának első üzemét, ahol évi 300 ezer autó készülhet majd.
Vállalat Kettős irányításra tér át a Poli-Farbe
Szakonyi Péter | 2021. november 27. 17:03
Visszalép az operatív feladatoktól Szabó Antal. A hazai piacon vezető festékipari cégének vezetését januárban adja át a cég két igazgatójának. A tavalyi csúcsév után idén csökken a vállalkozás árbevétele és nyeresége is.
Vállalat Hátrányos helyzetűek után is kaphatnak majd tapasztalatszerzést segítő támogatást a cégek
Privátbankár.hu | 2021. november 27. 09:12
A jövő héten életbe lépő változtatást az ITM jelentette be, az állami hozzájárulás a szociális hozzájárulási adó összegének 100 százaléka is lehet.
Vállalat Mégsem olyan hatékony a koronavírus elleni pirula
Privátbankár.hu | 2021. november 27. 08:03
A Merck tegnap közölt adatai jóval gyengébb hatásfokot mutatnak, mint a korábban közreadott számok.
Vállalat Garantiqa: kezességvállalási szándéknyilatkozat percek alatt
PR | 2021. november 26. 12:39
Kezességvállalási ügylettel még nem rendelkező hazai mikro- kis- és közepes vállalatok számára indította el a Garantiqa Direkt szolgáltatást a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. A Garantiqa Direkt lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődő kkv-k garanciaképességüket és annak összeghatárát egy egyszerű webes felületen és immáron mobiltelefonos applikáción keresztül, rendkívül gyorsan, percek alatt lekérdezhessék. A Garantiqa 2021 október végén már több, mint 2260 milliárd forintnyi hitel mögött áll ott kezességvállalásával.
Vállalat Mostantól egyszerűbben igényelhetnek kezességvállalási szándéknyilatkozatot a cégek
Privátbankár.hu | 2021. november 25. 16:44
Kezességvállalási ügylettel még nem rendelkező hazai mikro- kis- és közepes vállalatoknak indította el új szolgáltatását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Vállalat Listázták a régiós óriásokat - hány magyar fért be közéjük?
Privátbankár.hu | 2021. november 25. 12:14
Bár Közép- és Kelet-Európa 500 legnagyobb vállalatának árbevétele 2020-ban csökkent, a cégek jól alkalmazkodtak a járványhelyzethez. A térség legnagyobb vállalata továbbra is a lengyel olajmamut, a magyar nagyvállalatok közül csak a Mol és az Audi Hungaria fért bele a TOP 10-be.
Friss
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Munkatársakat keresünk!

Online lapcsaládunk bővítéséhez újságírókat, szerkesztőket keresünk.

Részletek

hírlevél
depositphotos Ingatlantájoló