BUX
36 363.83
+0.17%
+61.00
OTP
10 920.00
+0.37%
+40.00
MOL
1 795.00
-0.83%
-15.00
RICHTER
7 075.00
+0.64%
+45.00
MTELEKOM
385.00
-0.52%
-2.00
 
TÁMOGASSA A FÜGGETLEN, MINŐSÉGI ÚJSÁGÍRÁST! TÁMOGASSON MINKET!
2016. november 13. 09:08

Kevésbé ismert az a jogszabályi rendelkezés, amely szerint az építési szabályokat hátrányosan megváltoztató joggyakorlás a helyi közhatalom által kártalanítási kötelezettséget von maga után. 7 kérdés és válasz a kártalanítás szabályainak részleteiről.

Dr. Karika Márton, a Bán és Karika Ügyvédi Társulás ügyvédje az alábbi válaszokat adta a kérdésekre:

Pontosan mely esetekben jár kártalanítás és mi a szabályozás célja?

Az építési törvény szerint kártalanítás akkor jár, ha egy ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg vagy korlátozza, és ebből a tulajdonosnak kára származik. A kialakult bírósági gyakorlat szerint az építési törvény e szabállyal a tulajdonhoz való jogot védi. Az Alkotmánybíróság megállapította e körben, hogy a közjogi beavatkozás következtében az érintett ingatlanban bekövetkező értékvesztést az államnak, helyi önkormányzatnak kompenzálnia kell, ez a kompenzáció a tulajdonosnak járó kártalanítás.

Önmagában az építési szabályok hátrányos megváltoztatása miatt megilleti a kérelmezőt kártalanítás?

A kártalanítás megállapításának kettős tartalmi feltétele van. Egyrészt szükséges az érintett ingatlan rendeltetésének, használati módjának - a változástmegelőzően érvényben levő építési szabályokhoz képesttörténő - hátrányosabb megváltoztatása vagy korlátozása a települési önkormányzat által. Kiemelendő, hogy ennek a követelménynek a megvalósulását nem lehet megszorítóan értelmezni, így ebbe beletartozik az övezeti előírások hátrányos megváltoztatása mellett az is, ha a beépíthetőség módja és terjedelme csökken, például, ha a hátrányosabb helyi építési szabályzat az ingatlanra építhető felépítmény nagyságát vagy a legnagyobb építménymagasságot csökkenti, és beletartozik az is, ha az építési jogokat telekalakítási vagy építési tilalom korlátozza. Másrészt a kártalanítás iránti igény érvényesítéséhez szükséges, hogy a rendeltetés, illetve használati mód megváltozásából vagy korlátozásából a tulajdonosnak káraszármazzon.Emellett főszabály szerint a kártalanítás azonidőbeli feltétel megvalósulása eseténjár,ha az ingatlanhoz fűződő korábbi építési jogok keletkezésétől számított hét éven belül került sor az ingatlan rendeltetésének, illetve használati módjának megváltozására vagy korlátozására.

A fenti feltételek megvalósulása esetén egyéb körülményektől függetlenül megállapítható kártalanítás, így irreleváns az, hogy a tulajdonos egyébként az érintett ingatlant el kívánja-e adni vagy az ingatlan átruházására a hátrányosabb helyi építési szabályzat hatálybalépését követően ténylegesen sor kerül-e.

Nem jár kártalanítás viszont a természeti veszélyeztetettségből eredő kár megelőzésére, a tulajdonos érdekeinek védelme céljából elrendelt tilalom, továbbá az építési törvény szerinti változtatási tilalom, valamint szabálytalan építmény, építményrész és használat esetében.

Csak a tulajdonost illeti meg kártalanítás?

Az építési törvény a tulajdonos mellett a haszonélvezőt is feljogosítja - akár a tulajdonossal együtt, akár külön eljárásban - a kártalanítás iránti igény érvényesítésére.

Ki ellen érvényesíthető a kártalanítás, vagyis ki köteles azt megfizetni?

A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, akkor a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli.A fővárosban a kártalanítási kötelezettség a fővárosi, illetőleg a kerületi önkormányzatot érdekeltségük arányában terheli.

Milyen eljárásban érvényesíthető a kártalanítás iránti igény?

A kártalanítás iránti igény főszabály szerint a felek megállapodásának tárgya, ezért az a személy, aki kártalanítás iránti igényét érvényesíteni kívánja, mindenekelőtt megállapodás megkötésére irányuló kérelmet köteles előterjeszteni az illetékes települési önkormányzathoz. A kártalanítási eljárást, amely az illetékes kormányhivatal előtt zajlik, csak abban az esetben lehet megindítani, illetve lefolytatni, ha a felek közötti megegyezési kísérlet eredménytelen volt és a megállapodás megkötésére irányuló kérelem benyújtásától számított egy éven belül nem jött létre megállapodás az érintett és a települési önkormányzat között. A kártalanítási eljárásra egyébként kisajátítási kártalanítás szabályait kell alkalmazni az építési törvényben meghatározott eltérésekkel. Az illetékes kormányhivatal előtti eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, további jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Hogyan történik a kártalanítás összegének meghatározása?

Az építési törvény szerint a kártalanítás összege megegyezik az érintett ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözettel. Annak a kérdésnek a tisztázása, hogy az építési jogok sérültek-e és az érintett ingatlan forgalmi értéke csökkent-e,szakértői bizonyítást igényel.

Milyen szakterületen tevékenykedő szakértő jár el a kártalanítási eljárások során?

A kártalanítási eljárások lefolytatása során szerzett tapasztalataink szerint a kérelmezett önkormányzatok gyakran hivatkoztak arra, hogy az eljárásokba településrendezési szakismerettel rendelkező szakértő bevonása is szükséges. E hivatkozás elsőre nem tűnik alaptalannak, elvégre egy településrendezési eszköz, a helyi építési szabályzat, amelynek hatálybalépése miatt áll fenn a kártalanítási igény.A jogorvoslati szakaszban eljáró bíróságok azonban ezt a nézőpontot nem tartják elfogadhatónak.

„Az ilyen jellegű ügyeinkben a bíróságok a szakértő tevékenységi körével kapcsolatban megerősítették azt, hogy a szakértői bizonyítás során az érintett ingatlannal kapcsolatos építési jogok körét, és azok megváltozásából eredően az ingatlan értékében bekövetkezett esetleges forgalmi értékcsökkenést kell vizsgálni, amely körülmények megállapításához az igazságügyi építész és ingatlanforgalmi szakértők megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. A szakértő nem a településrendezési eszközök megalkotásának folyamatát, tartalmának megfelelőségét, helyességét köteles ellenőrizni, így településrendezési szakismerettel rendelkező szakértő bevonása az eljárásba nem szükséges.” – mondja Dr. Karika Márton ügyvéd.

„Az előbbiek alapján megállapítható, hogy amennyiben azt észleljük, hogy településünkön az építési előírások számunkra hátrányosan változnak meg, akkor érdemes azt nem annyiban hagyni, hanem az építési törvény alapján járó kártalanítást érvényesíteni és szükség esetén ehhez értő szakember segítségét kérnünk.”

Az Ön bizalma a mi tőkénk

A Privátbankár HITELES, MEGBÍZHATÓ és EGYEDI információkat kínál, most, a válság alatt és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes, világos és érthető elemzéseket, amelyek segítenek a gazdasági, befektetési döntések meghozatalában.


Ingatlan Felpumpálhatja az ingatlanárakat Bezenyén és vonzáskörzetében a készülő megaberuházás
Mester Nándor | 2020. augusztus 7. 06:07
Hamarosan átírhatják az árcédulákat Magyarország észak-nyugati csücskében, a Hegyeshalom és Bezenye közé tervezett gigaberuházás hatására. Főleg az ipari telkek ára nőhet, de a 20-30 kilométeres körzetben lévő jó minőségű lakásoké is. Áremelkedés máris érezhető mindkét csoportnál. Spekulációs rohamról még nincs szó, de az egymilliárd eurós építkezés nyomán bizonyosan felértékelődik több szegmens is az ingatlanpiacon és a vonzáskörzet szolgáltató ipara is profitálhat a nagyobb keresletből.
Ingatlan Több százmilliós ajándék egy német óriáscégtől Bezenyének és Hegyeshalomnak
Mester Nándor | 2020. augusztus 5. 06:12
Összesen több százmillió forint landol hamarosan Hegyeshalom és a szomszédos Bezenye önkormányzatánál. A feladó egy német nagyvállalat, amelyik egymilliárd eurós óriásberuházást kezd a településeken - értesült a lapunk. Bezenyén ehhez még további százmillió forint jöhet ipari telkek eladásából és több tízmillió kormányzati programokból. A mega agrárközpont beindulása után sok millió forintnyi iparűzési adó is ott maradhatna, de azt a megye elvonja és várhatóan csak keveset oszt vissza.
Ingatlan Egy nagy ingatlanos cég máris belevágott az MNB Zöld Kötvényprogramjába
Privátbankár.hu | 2020. augusztus 4. 13:33
A magyar kereskedelmi ingatlanpiacon igen aktív CPI Property Group az elsők között bejelentkezett az MNB Zöld Kötvényprogramjába. A kibocsátást erre a hétre tervezik. Később vélhetően más ingatlanos és akár termelő cégek is hasonló akciókat hajthatnak végre.
Ingatlan Matolcsy programjával tízmilliárdokat szakítanak hazai ingatlanos cégek külföldön
Mester Nándor | 2020. augusztus 4. 06:11
Tegnap óta már a Duna House is tagja azon magyar ingatlanos cégek körének, amelyek az MNB Növekedési Kötvényprogramjából szerezhetnek pénzt a külföldi terjeszkedéshez. Összességében több százmilliárd forint landol ezeknél a vállalatoknál. Fő célpontjuk a lengyel és a nyugat-európai piac.
Ingatlan Itt vannak a titkos favorit kerületek, ahol érdemes új lakást keresni
Mester Nándor | 2020. augusztus 1. 06:34
Van Budapesten néhány kevéssé felkapott városrész, ahol az új építésű lakásoknál még nem egymillió forintos négyzetméterárral lehet számolni. Egyik-másikban csak évek múlva lesz sokkal komfortosabb az élet, de a bevállalósoknak megérheti.
Ingatlan Ez a magyar település lehet az új raktárfőváros
Mester Nándor | 2020. július 31. 06:16
Ami az európai tengeri kikötőknél Rotterdam vagy Hamburg, az a magyar szárazföldön Ecser. Legalábbis efelé halad ez az agglomerációs település, ahová ömlenek a logisztikai beruházások. Többszáz millió euró értékű raktárközpontok épülnek fel a következő másfél-két évben a ferihegyi repülőtér és az M0-ás gyűrű közvetlen közelében. A Lidl és a JYSK után most egy belga vállalat közölte, hogy nagy logisztikai bázist épít Ecseren.
Ingatlan Megjött: itt a vihar a lakáspiacon, és nem nagyon csendesedik
Privátbankár.hu | 2020. július 30. 10:33
Kivégzés előtt a rövid távú lakáskiadás, megborult a bérleti piac, és mostmár látszik, hogy szinte alig akar valaki nagy beruházást indítani.Talán már itt is van a vihar, aminek újabb jele, hogy a KSH szerint az első félévben Budapesten 20, a nagyvárásokban pedig 50 százalékkal kevesebb engedélyt adtak ki 2019 azonos időszakához képest. 
Ingatlan Akciós nyaralóajánlat az egyik kőgazdag magyartól
Mester Nándor | 2020. július 28. 20:17
Soha vissza nem térő ajánlatot kaphatunk az egyik leggazdagabb magyar üzletember cégétől. Balatonszemesen lehet a miénk egy szuper luxus új építésű nyaraló. Nem kevesebb, mint 555 millió forintért.
Ingatlan Vajon építenek-e itthon ilyen csilli-villi szuperkórházakat?
Privátbankár.hu | 2020. július 27. 11:28
Sok milliárd dolláros megaüzletté vált a kórházépítés külföldön. Nálunk továbbra is késik a budai szuperkórház, pedig egy-két kormányközeli nagyvállalkozó nagyot szakíthatna ezzel. Amíg eldől, hogy kié lesz itthon a nagy falat, nézzük, miket húztak fel Nyugat-Európában.
Ingatlan Orbán Viktor is segít a törököknek az egészpályás letámadásban Budapesten
Mester Nándor | 2020. július 25. 12:00
Egyszerre három nagyberuházást is visznek különböző török beruházók Budapesten. Hotelek, irodák és lakóingatlanok kerülnek ezzel a piacra. Kettő annyira fontos Orbán Viktor kormányfőnek, hogy nemzetgazdaságilag fontossá tette és még kiemelt státuszt is adott, hogy gyorsabban haladhassanak.
hírlevél