<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
10p
KKV
Javulóban a számlafizetési fegyelem, mivel mind a fizetési határidők, mind pedig a fizetési késedelmek csökkentek 2013 harmadik negyedévében, áll a Bisnode döntéstámogató üzleti információszolgáltató elemzésében. A működő cégek száma elkezdett csökkenni.

A működő cégek száma elkezdett csökkenni, azonban ez annak tükrében, hogy jelenleg 560 ezer aktív vállalkozásból mindössze közel 120 ezer foglalkoztat legalább 1 főt, és éri el a bevétele az éves 20 millió forintot nem nevezhető problémának. A csökkenés egészséges is lehet, ha közben az életképes, foglalkoztatni és stabil árbevételt elérni képes cégek köre erősödik, így ez egy stabilabb cégszerkezetet is eredményezhet.

A Bisnode csoport az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ebben a negyedévben is elkészítette elemzését, mely 2013 harmadik negyedévét hasonlítja össze 2012 azonos időszakával és megvizsgálja a magyar gazdaságban a vállalkozások összetételét, az iparágak jelentőségének, kockázatosságának állapotát, változását, és a fizetési késések alakulását.

Csak minden ötödik cég hitelképes

Történelmi fordulópont történt a magyar cégek számában mivel 2013. július elsejéhez képest több mint kétezerrel kevesebb cég működött hazánkban 2013. október 1-jén. A jelenlegi több mint 560 ezres cégszám még így is több mint ötezerrel magasabb, mint egy évvel korábban.

A korábbi Bisnode elemzésekben már előrevetített trend beigazolódni látszik, miszerint az évek óta jellemző cégszámnövekedés megállt. Egy év alatt kevesebb, mint 1 százalékkal nőtt a vállalkozások száma. A kft. alapításhoz szükséges 3 millió forintos tőke ismételt bevezetése biztosan további csökkenést fog eredményezni, ráadásul az adótartozásokat maguk után hagyó cégvezetők sem alapíthatnak új céget a szabályozás szerint. Ezek következtében egyre kevesebb vállalkozással kell számolnunk majd, ami nem feltétlenül probléma.

Keleti József a Bisnode Csoport country managere elmondta, hogy a ténylegesen társas vállalkozásként működő, hitelezhető cégek köre ma Magyarországon 100 ezer alatt van, a többi cég vagy kényszerből jött létre, vagy projektre alakult, vagy nincs alkalmazottja, vagy nem sikerült olyan tevékenységet folytatnia, amiből fenntartható méretet és árbevételt képes elérni, és akkor még nem is beszéltünk a különböző gazdasági trükkök miatt létrehozott vállalkozásokról.

Több megyében csökkent a cégek száma

2013 harmadik negyedévében közel 7500 új vállalkozás alakult, ami 3 százalékkal több, mint 2012 azonos időszakában. A kiskereskedelemben, a kommunális szolgáltatás terén és a szolgáltató szektorban jóval az átlag fölött nőtt a cégek száma, viszont néhány iparág már erőteljes csökkenésnek indult. A papíriparban, a bútorgyártás terén, a textiliparban lényegesen kevesebb vállalkozás működik most, mint 2012 harmadik negyedévében.

A működő vállalkozások száma a legtöbb megyében éves viszonylatban még nőtt, de vannak kivételek, így például Komárom-Esztergom megyében már több mint 2,5 százalékkal csökkent a működő cégek száma. Ezen kívül Baranya, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyében működött kevesebb vállalkozás a tavalyi év harmadik negyedév végi számaihoz képest. A legnagyobb, 2,5 százalékot meghaladó cégszám növekedést Csongrád megye könyvelhette el.

Érezteti hatását az új törvény

Az átlagos fizetési határidő Magyarországon 28,5 nap volt 2013 harmadik negyedévében, ami valamivel kevesebb, mint 2012 azonos időszakában, akkor ugyanis 31 nap volt a jellemző.  Vannak azonban olyan szektorok, ahol a határidő jóval meghaladja az átlagot. A papíriparban, az építőiparban és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása területén 40 nap körüli vagy negyven napot meghaladó határidő a jellemző.

Viszont 2012 harmadik negyedéhez képest ezekben a szektorokban is csökkent az átlagos fizetési határidő. Feltehetőleg a határidők csökkenésére az új törvényi szabályozásnak is hatása volt, mivel már megfelelő indoklás hiányában megtámadható a 30, indokolt esetben a 60 napnál nagyobb fizetési határidő.

Csökkent a fizetési késedelem

2013 harmadik negyedévében a fizetési késedelmek is 23 napra csökkentek, míg 2012 harmadik negyedében 27 napos késés volt átlagosan jellemző. A 23 nap azonban még így is meglehetősen magas, mivel átlagosan így is 51,5 napig tart, míg egy cég hozzájut a pénzéhez, amennyiben megrendelője késik a fizetéssel.

Magas számlafizetési késedelmekkel kell számolni az oktatás, a humán-egészségügy, az információ és kommunikáció, a pénzügyi szolgáltatás és az ingatlanügyletek területén. Az építőiparra korábban jellemző magas fizetési késedelem jelentősen csökkent 2013 harmadik negyedévére 2012 azonos időszakához képest, valamint a gazdasági helyzet által erősen érintett gépjármű kereskedelem is jobb eredményeket produkált, és 21 napos átlagos késedelmét 17 napra mérsékelte.

Érdemes ellenőrizni a cégeket

A legmagasabb számlafizetési késedelem a Somogy megyében tevékenykedő cégekre jellemző, míg a főváros és Pest megye vállalkozásai is átlag felett késnek, amennyiben nem tudják időben kiegyenlíteni tartozásaikat. Jelenleg Vas és Zala megye cégei fizetnek a legkisebb csúszásokkal, a legalacsonyabb fizetési határidőket pedig Tolna megye cégei kapják.

Keleti József country managere elmondta, hogy kiemelkedően fontos egy cég adatainak, eredményeinek, teljesítményének ellenőrzése mellett a fizetési szokások ellenőrzése is, mivel így kaphatunk valós és aktuális képet egy cég stabilitásáról. Amennyiben kiderül, hogy egy vállalkozás általában nagy késéssel fizet partnereinek, valamint több extrém (60 vagy 90 napos) késés is jellemző rá, mindenképpen érdemes behúzni a féket, és előrefizetést vagy biztosítékot kérni tőle.

Megugrott a kényszertörlések száma

A fizetésképtelenségi eljárások (felszámolások és csődök) száma jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, ami azonban nem utal egyértelműen a cégek fizetőképességének javulására, mivel a 2012 márciusától bevezetett új eljárás, az úgynevezett kényszertörlési eljárás erőteljesen árnyalja a képet - hívja fel a figyelmet a Bisnode. Kényszertörlést abban az esetben alkalmaz a NAV, ha az adott vállalkozás például nem adta le beszámolóját, vagy akár nem találhatók meg a bejelentett székhelyükön.

A céget akkor is törlik a cégjegyzékből, ha úgy ítélik meg, hogy a cég fennálló vagyona még a felszámolás költségeit sem fedezik.  Ebből az következik, hogy a  kényszertörölt vállalkozások tartozásokat is maguk után hagyhatnak, és gyorsan eltűnhetnek a „süllyesztőben”. Ilyenkor ugyanúgy fizetésképtelenséggel kell számolnunk. A kényszertörlési eljárások száma jelentősen megugrott az elmúlt időszakban. Míg 2012 harmadik negyedévében „csupán” 2200 ilyen eljárást kezdeményeztek, addig 2013 júliusától szeptemberig több mint 7500-at.

Csökken a felszámolások száma

A felszámolási eljárás egy részét tehát átvette a kényszertörlési eljárás. Ráadásul egyre több kényszertörlés fordul át felszámolásba, de ennek mértéke nem kiugró, ugyanis aránya jóval a kényszertörlések számának 10 százaléka alatt marad. A Bisnode szerint amennyiben egy cégnél azt látja valaki, hogy nem adta le éves beszámolóját, mindenképpen résen kell lennie, mert egyre gyakoribb, hogy a NAV gyorsan törli őket. Egy ilyen törölt cég az eddigieknél gyorsabban eltűnhet a piacról, így még a felszámolási eljárásokhoz képest is nehezebb lehet a tartozás behajtása.

2013 harmadik negyedévében több mint 2700 felszámolási eljárást regisztráltak, ami fele annyi, mint 2012 azonos időszakában. A végelszámolások száma is hasonlóan alakult, mivel a jelenlegi 2100 körül szám szintén a fele az egy évvel korábbi adathoz képest. Érdemes megvizsgálni az egyes eljárások összesített alakulását. Amennyiben a 2012 harmadik negyedévére jellemző összes eljárást összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt negyedévben közel azonos mennyiségű eljárás indult, mint egy évvel korábban. A növekvő kényszertörlések mellett jól látszik, hogy a felszámolások és végelszámolások száma folyamatosan csökken.

A kényszertörlések számának emelkedése miatt nehézkes a Bisnode Bedőlési Index (BBI) értékét összevetni az egy évvel ezelőtti értékkel. Jelenleg ugyanis 2,62 % a bedőlési index  értéke (felszámolások és csődök cégszámhoz viszonyított aránya), egy évvel ezelőtt azonban még 4,24 % volt. Ez alapján a Bisnode a szokásokkal ellentétben csupán a jelenlegi szektoriális bedőlési indexeket teszi közzé, amivel az iparágak kockázatossága egymáshoz képest továbbra is kiválóan összehasonlítható.

Az egészségügyi szolgáltatás, az oktatás, és a szakmai tevékenység hosszú ideje a legkisebb bedőlési iparágak között szerepel. A 10-es listába ugyan nem került be, de még így is az országos átlag alatti bedőlési indexet produkálnak a következő szektorok: kommunális tevékenység, mezőgazdaság, gumitermék gyártása, feldolgozóipar, papíripar, pénzügyi és biztosítási szektor.

Az építőipar jelenlegi 4,47 %-os bedőlési indexével a legkockázatosabb szektor, ami az elmúlt években is  hasonlóan alakult.  A szálláshely szolgáltatás az elmúlt negyedévekben rendszeresen, a gépjármű kereskedelem pár negyedéves szünet után ismét szerepel már egy ideje a kockázatos szektorok között, ami most sincs másképpen.

Érdemes a cégközlönyt is figyelni

Az év hátralevő részében, még ha lassan is, de valószínűleg tovább csökken majd a cégek száma. Hosszú távon, ha a kiesés a kisebb, kevésbé stabil vállalkozások köréből kerül ki mindez egy stabilabb cégszerkezethez vezethet, és kevesebb lesz a fizetésképtelenség miatt tartozásokat maguk után hagyó vállalkozások aránya. A NAV kényszertörlési eljárásainak a megemelkedése miatt, azon cégek gyorsabban tűnnek el, melyeknek a vagyonuk nem fedezi a felszámolás költségeit sem. Így olyan cégek is nagyon gyorsan eltűnhetnek, melyek tartozásokat halmoztak fel, vagy másokat megkárosítottak, így erre a hitelezőknek fokozottan figyelniük kell.

A kényszertörléseket a cégbíróság a cégközlönyben teszi közzé, ami ellen fellebbezésnek helye nincs. Ebben az esetben a végzésben felhívást tesznek közzé arra vonatkozóan, hogy akinek a céggel szemben követelése van, az 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnak.  Azonban a legtöbbször ilyenkor már késő a hitelezőknek a pénzük után futni, mivel nagy valószínűséggel ugyanúgy, mint egy felszámolás esetén nem fognak hozzájutni.

Fontos a megelőzés

Keleti József kiemelte, hogy ezért továbbra is a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, ugyanis számos jel utal arra, hogy egy vállalat fizetésképtelen, és ezeket csak fel kell ismerni. Ma már ehhez elemezőnek, vagy pénzügyi szakértőnek sem kell lenni, mivel a Bisnode kockázatossági mutatószámából egyértelműen kiderül, hogy egy vállalkozással való üzletkötés mekkora rizikót hordoz, illetve hogy érdemes a fizetési feltételeket megszabni.

Jelenleg jobbak a cégek számlafizetési mutatói, mint egy évvel korábban, azaz kisebb késéssel egyenlítik ki tartozásaikat. Remélhetőleg ez a trend így is marad, sőt tovább fokozódik. Azonban a 23 napos fizetési késedelem még így is igen magas, ezért nem szabad megfeledkezni a számlafizetési információk vizsgálatáról sem. Mivel ehhez az információhoz a legtöbb vállalkozás ingyen hozzájuthat, ezért nagy felelőtlenség ezeknek az információknak a hiányában utólagos fizetést engedélyezni egy-egy megrendelőnek.

A rovat támogatója a 4iG

Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz májusban, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 379 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. Az Erste Banknál 32 831 forint, a Cetelemnél pedig 33 556 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

KKV Komoly változtatásokat jelentett be a kormány: csökken az ekho, fellélegezhetnek a katás cégek
Privátbankár.hu | 2022. augusztus 9. 20:16
Komoly változásokról számolt be a Pénzügyminisztérium legújabb közleménye.   
KKV Itt a figyelmeztetés: új zsarolóvírus támadja a magyar cégeket
Privátbankár.hu | 2022. augusztus 9. 17:39
Újfajta zsarolóvírus jelent meg a magyar vállalatok rendszereiben.
KKV Egy alacsony, fix kamatozású hitel most kincset ér
Natív tartalom | 2022. augusztus 2. 13:05
Jelentős hitelfelvételi kedvet tapasztaltak a cégek részéről a Magyar Bankholding tagbankjai a támogatott Széchenyi Go-program kifutása miatt, de mi lesz ezután? Melyik szektor szorul most leginkább finanszírozásra? Interjú Kollega-Tarsoly Dániellel, a Magyar Bankholding egyedi üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával.
KKV Nincs hova halogatni a generációváltást: zajlik a forradalom a magyar családi cégeknél
Privátbankár.hu | 2022. július 11. 10:48
Egyre több családi cégnél történik meg a generációváltás, és ez felgyorsíthatja a digitalizációt –  derült ki a K&H családi vállalatok indexből. Mivel az infláció és az orosz-ukrán konfliktus az ő gazdálkodásuk elé is jelentős akadályokat görget, most mindennél időszerűbb lehet, hogy innovatív fejlesztésekkel növeljék hatékonyságukat.
KKV Hirdetés a Facebookon: ezért nem elég az organikus elérés
Márkázott tartalom | 2022. július 7. 16:48
Rengeteg bejegyzés jön szembe a Facebookon nap mint nap és ezek nagyrésze ma már bizony hirdetés. Annak idején a legtöbb üzleti oldalnak még organikus posztokkal is sikerült elegendő potenciális ügyfelet, vásárlót behúznia. Ma azonban már akkora a verseny, hogy fizetett hirdetés nélkül szinte esélyük sincs a vállalkozásoknak.
KKV Lassan elfogy a kkv-szektor optimizmusa
Privátbankár.hu | 2022. július 4. 09:42
Bizonytalannak látják a következő egy évet.
KKV Folytatódik a Széchenyi Hitelkártya Program
Tiszóczi Roland | 2022. június 20. 11:51
Július elsejétől december 31-ig meghosszabbították a Széchenyi Hitelkártya Programot, a hazai kkv-szektor számára kedvezményes finanszírozási források elérhetőségét biztosító feltételekkel.
KKV Gulyás Gergely újabb részletek árult el a kata átalakításáról
Privátbankár.hu | 2022. június 17. 10:31
Január 1-jéig marad a kata, csak utána változik - megemelik a keretösszeget.
KKV A családi vállalkozások is elég sötéten látják a jövőt, de hosszú távra terveznek
Privátbankár.hu | 2022. június 9. 10:58
Sújtja őket az infláció és az anyaghiány, de igyekeznek hosszú távra tervezni a családi vállalkozások.
KKV Akik sokra vitték – cégvezetés és Cégépítők
Privátbankár.hu | 2022. május 18. 12:01
Interjúsorozatunk harmadik, befejező részében Egerszegi Krisztiánnal, a MiniCRM cégvezetőjével a MiniCRM rendszerének használatáról és a Cégépítők podcast legnagyobb tapasztalatairól beszélgettünk.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG