BUX
35 780.40
-0.42%
-152.00
OTP
10 810.00
-1.01%
-110.00
MOL
1 865.00
-0.05%
-1.00
RICHTER
6 675.00
-0.30%
-20.00
MTELEKOM
384.00
+0.92%
+3.00
 
2019. május 15. 14:49

Tavalyhoz képest valamivel nagyobb létszám és vaskosabb boríték rajzolódik ki a Országgyűlés Hivatalának kereseti statisztikáiból. A vezető beosztású dolgozók bére jobban nőtt, mint a beosztottaké, akik így sem panaszkodhatnak: átlag 400 ezer forint fizetést vihetnek haza havonta. A Köztársasági Elnöki Hivatalnál és az Országgyűlési Őrség alá tartozó rendvédelmi szerveknél dolgozók még ennél is többet keresnek.

Kövér László és Áder János (Fotó: MTI Fotó, Kovács Tamás)

Kövér László hivatalában az elmúlt egy évben minimális létszámnövekedés mellett minden területen emelkedtek a bérek – ez a legnagyobb konklúziója a közzétett statisztikának. Az Országgyűlési Hivatal (OGYH) adatai szerint 2019 első negyedévének végén 1090-en dolgoztak itt, ebből 65-en vezetőként. Az OGYH teljes munkaerő-állományának bértömege márciusban 534 241 000 forint volt, azaz egy főre a hónapban lebontva bruttó 490 129 forint jutott.

Ez azonban nem pontos kép, mivel a vezetők fizetése is szerepel ebben az 534 milliós összegben, márpedig az ő átlagfizetésük lényegesen nagyobb. A 65 vezető pozíciót betöltő személyre a hivatal számai szerint 91 253 000 forintos bértömeg jutott, azaz fejenként kb. 1 403 892 forint.

A vezetők bére nélkül a hivatalban dolgozók bértömege 442 988 000 forint volt, míg létszámuk 1025 fő. Így a hónapban az alkalmazottak átlagbére 432 183 forint volt.


Mennyit változtak a fizetések egy év alatt?

2018 márciusának végén 1069-en dolgoztak az Országgyűlési Hivatalában, közülük 62-en töltöttek be vezető tisztséget. A teljes munkaerő-állomány bértömege 448 929 000 forint volt, azaz egy főre a hónapban átlagosan 419 952 forintos fizetés jutott.

A vezetőként dolgozó 62 személy összesen 74 778 000 forintot keresett tavaly márciusban – ez átlagosan 1 206 696 forintot jelentett. Az ő bérük nélkül a hivatalban dolgozók létszáma 1007, bértömege pedig 374 151 000 forint volt, azaz az átlagfizetés 371 550 forint volt. Egy év alatt így közel 60 ezer forinttal nőtt a Kövér hivatalában dolgozó beosztottak átlagbére.

Mi a helyzet az egyéb juttatásokkal?

Az OGYH-nál túlórára, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra csak a beosztottaknak történtek kifizetések. Idén márciusban 4 369 000 forintot költött erre a hivatal, azaz fejenként átlagosan 4252 forint túlórapénzt kaptak a dolgozók. Tavalyhoz képest ezen a területen nem történt érdemi változás, hiszen az akkori állomány 1007 beosztottja 4 095 000 forintot kapott túlórapénzként, ez fejenként 4066 forintot jelent.

A hivatal jelentésében szerepel egy tétel „Végkielégítés, jubileumi jutalom, hűségjutalom” címen, az azonban nincsen pontosítva, hogy az itt szereplő összegeket mire fizették ki. Márciusban 6 797 000 forint ment erre a célra a dolgozók körében, ebből a vezetőké 2 428 000 forint volt. Érdekesség, hogy ez jelentős csökkenés az előző évhez, ugyanis tavaly ugyanekkor összesen 12 327 000 forintot költöttek erre, amelyből 8 595 000 forint a vezetőknek ment.

Egyéb személyi juttatásokra 8 690 000 forint ment idén, amelyből 1 707 000 forint a vezetőké lett. Ez érezhető növekedés az előző évihez képest, hiszen akkor még csak 7 649 000, illetve 671 000 forintot fizettek ki ezen a címen.

A jelentésben emellett szerepel egy nehezen megfogható „Választott tisztségviselők juttatásai” című tétel, erre hivatkozva vezetők egyáltalán nem kaptak kifizetést. Idén márciusban 269 344 000 forintot ment ezen a címen a dolgozóknak, ez nagyon jelentős növekedés az előző évihez képest, hiszen akkor még csak 155 416 000 forintot fizettek ki erre. Egy főre leszámolva ez 262 772, illetve 154 335 forintos kifizetéseket jelentett.

Átlag félmilliós fizetés Áder János hivatalánál

Közzétették a Köztársasági Elnöki Hivatalnál (KEH) dolgozók személyi juttatásainak idei első negyedéves számait is. Ebből havi lebontásban többek között az derül ki, hogy hányan dolgoznak Áder János hivatalában, ők mekkora fizetést, jutalmat, végkielégítést, béren kívüli juttatást és költségtérítést kapnak.

A legfrissebb, 2019. I. negyedéves adatok szerint januárban 76, februárban eggyel több, 77 fő dolgozott a hivatalánál. Összehasonlítva az egy évvel korábbi adatokkal, tavaly márciusban 6 fővel kevesebb, 71, tavaly decemberben 72 fő, egész évet nézve átlag 73 ember dolgozott a KEH-nél. Nekik összesen 462 millió forint illetmény járt.

Az év első három hónapjában több mint 127 millió forint törvény szerinti illetményt fizettek ki a dolgozóknak Áderék: januárban 39,73, februárban 43,96, márciusban 44,19 millió forintot. Ebből a hivatal vezetőinek fizetése összesen 39,16 millió forintot tett ki. Beleértve a vezető beosztású dolgozókat is, a KEH-nél az átlag fizetés egyéb juttatások nélkül számolva 552 ezer forintra rúg.

Érdemes még megemlíteni, hogy a dolgozók illetménye már most 16 millió forinttal több, mint amit tavaly január-március között fizetett a KEH. Akkor 111 millió forint osztottak ki a 71 hivatali munkatársnak.


Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásra (azaz a jutalomra, a túlórára és a helyettesítési díjra) összesen 2,32 millió forintot osztottak szét. A kifizetés februárban ugrott meg igazán, ekkor 1,84 millió forint juttatást kaptak a hivatal dolgozói.

A hivatalos adatok szerint senkit nem bocsátottak el márciusig a KEH-től – legalábbis olyan dolgozót nem, akinek végkielégítés járt volna. Ugyanis végkielégítésre, valamint az ezzel egy sorban szereplő, úgynevezett jubileumi jutalomra egyetlen forintot sem költött a KEH. Béren kívüli juttatásra már annál többet.

Az országos átlagnál is jobban nőtt a fizetésük Az Országgyűlési Hivatal dolgozóinak átlagfizetése 2018 és 2019 márciusa közt több mint 70 ezer forinttal lett magasabb, ez közel 14 százalékos béremelkedést jelent. 
Miközben a legutolsó, februári KSH-adat szerint a bruttó és nettó átlagkereset 12,1 százalékkal nőtt Magyarországon. Ez bruttó 345 900 forint, a nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 230 ezer forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 237 300 forint. A KEH-nél 523 ezer forint volt az átlagfizetés tavaly az első negyedévben, idén már 29 ezer forinttal több, 552 ezer forint. A számokból az is kitűnik, az év elején életbe lépő cafeteria változásokat se nagyon érezték meg a hivatal emberei. Ahogy azt cikkünkben is írtuk, béren kívüli juttatásra 9,44 millió forintot fordítottak a 77 dolgozóra három hónap alatt, vagyis egy munkatárs 122 ezer forint béren kívüli juttatást vehetett fel eddig.

Az év első negyedévében összesen 9,44 millió forintot fordítottak erre a célra, ebből csak februárban egy komolyabb összeget, 9,2 millió forintot. Míg januárban senki nem kapott béren kívüli juttatást, addig márciusban 240 ezer forintot fizettek ki. Ebből a KEH vezetői 1,17 millió forintot vehettek fel. Összehasonlításképpen: 2019-ben béren kívüli juttatásra már most 1,3 millió forinttal nagyobb összeget fordított a KEH a tavalyi első negyedévben szereplő 8,1 millió forintnál.

Költségtérítések címén január-márciusban 1,35 millió forintot kaptak a dolgozók, ebből a KEH vezető tisztségviselői mindösszesen csak 45 ezer forintot. Ez hozzávetőleg megegyezik 2018 első negyedéves adatokkal. Akkor három hónap alatt 1,33 millió forint ment költségtérítésre.

A KEH személyi juttatásainak utolsó oszlopában Áder János fizetését is közölték. Itt is kicsit szokatlanul, „Választott tisztségviselő juttatása”-ként feltüntetett köztársasági elnök havi bére 1 507 350 forint. A táblázatból nem derül ki, hogy miért, de márciusban 9 010 forinttal több, 1 516 360 forint fizetést kapott Áder János. A köztársasági elnök három hónap alatt így összesen 4,53 millió forintot vett fel. Ez majdnem megegyezik a tavalyi első negyedéves fizetésével, amikor 4,54 millió forint kapott.

Félmillió körül keresnek a rendvédelmisek is

A Parlament honlapján nyilvános az Országgyűlési Őrség bérekre és létszámra vonatkozó éves adatsora is. Ebből most csak a rendvédelmi szerveknél dolgozók béreit, juttatásait néztük meg. A február 28-i keltezésű dokumentum szerint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak tervezett létszámát – ahogy 2018-ban is – 437 főben határozták meg erre az évre. A rendvédelmi szervekhez sorolják például a Büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, helyettesét, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakfőigazgatóját, több magasabb beosztású adóhivatali dolgozót, valamint az úgynevezett I. és II. besorolási osztályban dolgozókat, utóbbi 367 főt jelent.

A 437 rendvédelmi dolgozó illetménye, munkabére 2, 7 milliárd forintot tesz ki 2019-ben. Ez egy fő havi bére átlag 515 ezer forintot jelent. Ha csak a legtöbb dolgozót tartalmazó II. besorolási osztályt nézzük, havi bérük átlag már „csak” 463 ezer forint, de itt nem számoltuk bele a béren kívüli juttatásokat, jutalmakat, költségtérítéseket.

Az országos parancsnok, helyettese és a NAV szakfőigazgató éves bére 47,95 millió forintra rúg, ez fejenként 1,33 millió forint fizetést jelent, és ebben sincsenek benne a jutalmak, béren kívüli juttatások és költségtérítések.

Normatív jutalmakra, célzott juttatásra, projektprémiumra 226 millió forintot szánnak a rendvédelmi szerveknél. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra 21 millió forintot. Végkielégítésre, jubileumi juttatásokra 60,98 millió forintot irányoztak elő, míg béren kívüli juttatásra 66,01 milliót.

Költségtérítéseknél 81,17 millió forinttal számolnak, támogatás címszó alatt 27,62 millió forintot. Utolsó oszlopként a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szerepelnek, itt 60,66 millió forinttal kalkulálnak a rendvédelmi szervek dolgozóinál erre az évre.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

A Privátbankár HITELES, MEGBÍZHATÓ és EGYEDI információkat kínál, most, a válság alatt és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes, világos és érthető elemzéseket, amelyek segítenek a gazdasági, befektetési döntések meghozatalában.


Makro / Külgazdaság Ennyi fizetésért toborozzák az iskolaőröket
Kormos Olga | 2020. július 9. 16:19
Megjelentek az első fecskék: a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szeptember elsejei kezdéssel már meg is hirdette az iskolaőri állást. Tehát a toborzás megkezdődött.
Makro / Külgazdaság Egymilliárd forinttal növelte vagyonát az MNB alapítványa
Privátbankár.hu | 2020. július 9. 15:35
Biztonságos és felelősségteljes gazdálkodásának köszönhetően eredményesen zárta 2020. második negyedévét az MNB Alapítvány. Az Optima Befektetési Zrt., mint az alapítványi vagyon kezelője, 1 milliárd forinttal gyarapította az alapítványi összvagyont, így az a második negyedév végén összesen 276,8 milliárd forintot tett ki. A vagyonnövekedés mellett az Alapítvány 10,1 milliárd forint értékben 1530 oktatási, tudományos pályázatot támogatott.
Makro / Külgazdaság Brutál nagy brazil balhé: másokat is megfertőzhetett Bolsonaro
Wéber Balázs | 2020. július 9. 14:24
Kormánytagok és újságírók is kénytelenek karanténba vonulni és/vagy teszteltetni magukat a dél-amerikai államban, miután a hét elején kiderült: a brazil elnök benyelte a koronavírust. Brazíliát telibe kapta a járvány, a halálos áldozatok száma a 70 ezerhez közelít. Bolsonaro azonban politikailag még profitálhat is fertőzöttségéből.
Makro / Külgazdaság Beszakadt a balkáni országok építőipara is
Privátbankár.hu | 2020. július 9. 10:56
A koronavírus-járvány miatt erősen visszaesett az építési teljesítmény Délkelet-Európa meghatározó országaiban is. Főleg a magasépítés szenvedett – derül ki az európai országok építési piacát vizsgáló szervezet nyári értékeléséből és előrejelzéséből.
Makro / Külgazdaság Közel félmilliárd euróval csökkent a külkereskedelmi többletünk májusban
MTI | 2020. július 9. 10:06
A zuhanás mögött természetesen a koronavírus áll.
Makro / Külgazdaság Áfacsökkentés és állami támogatás - így is lehet segíteni a turizmust
MTI | 2020. július 8. 17:13
Jelentős áfacsökkentéssel és az éttermi étkezés árának közvetlen költségvetési támogatásával segíti a brit kormány a koronavírus-járványt súlyosan megszenvedő vendéglátó és turisztikai ágazat újraindulását - közölte szerdán a brit pénzügyminiszter.
Makro / Külgazdaság Merkel: hatalmas árat fizettünk a vírus megállításáért
Wéber Balázs | 2020. július 8. 16:53
Koronavírus-válság, gazdasági válság, Brexit – nehéz időszakban vette át Németország az EU soros elnökségét. A német kancellár szerint alapjogaink korlátozásával nagyon nagy árat fizettünk a vírusválság során, az EU még soha nem állt ekkora kihívás előtt. Az újjáépítési alapról még nyáron szeretne megegyezni. Elárulta azt is, miért szereti Beethovent.
Makro / Külgazdaság Érik a kiegészítés a nyugdíjasoknak, nem fékez a drágulás a boltokban
Baka F. Zoltán | 2020. július 8. 16:12
Az előttünk álló hetekben dől el, mekkora kompenzációt kaphatnak az idősek.
Makro / Külgazdaság A franciáknál nem lesz újra országos karantén, a koronavírus második hullámában sem
MTI | 2020. július 8. 14:42
Erről az új francia miniszterelnök beszélt. Jean Castex szerint ehelyett célzott intézkedéseket vezetnének be, melyekkel megóvhatnák a gazdaságot.
Makro / Külgazdaság Hatalmas lyuk tátong a költségvetésben - rekordhiány június végén
Privátbankár.hu | 2020. július 8. 11:58
Az elmúlt hónapokban kétszer is megemelték az idei költségvetés hiánycélját a koronavírus-járvány miatt. Az első félévben ezt a szintet is meghaladta a kumulált deficit.
Friss
hírlevél