<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
12p

Mit tehetünk, ha egy nagyobb értékű árut szeretnénk megvásárolni, de éppen nincs rá pénzünk? Mire jó az áruhitel, a részletfizetés, a személyi kölcsön, a folyószámlahitel, és mire kell vigyáznunk, ha ilyet kérünk?

Fogyasztási hitelek

A fogyasztási hitelek jellemzően tartós fogyasztási cikk (bútor, jármű, gépek stb.) megvásárlására, szolgáltatás igénybevételére, esetleg rendkívüli kiadások fedezésére szolgálhatnak.

E hitelcsoport mögött nincs ingatlanfedezet, a hitel visszafizetésének fedezeteként a fogyasztó jövedelme, egyéb vagyona, esetleg személyi biztosítékok szolgálnak.

A hitel felvételéhez általában 20-30 százalékos önrész (önerő) szükséges. Előfordul, hogy alacsonyabb (200 ezer forint alatti) hitelösszegek esetén a bank az önerőtől eltekint.

A hitel összes (valós) költségét nem a kamat, hanem a teljeshiteldíj-mutató jelzi. A thm egyéves időszakra vetített százalékos érték, ami a hitel teljes díját mutatja meg, azaz gyakorlatilag minden olyan költséget tartalmaz, amelyet a hitelező felé a tőkén felül fizetnünk kell. Minél alacsonyabb a thm, annál kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj, annál olcsóbb a kölcsön. Nulla százalékos thm hirdetése esetén érdemes minden részletre kiterjedően áttanulmányozni a kedvezmény jellegét – az ingyenesség általában csak akkor valós, ha a kölcsönösszeget rövid időn belül teljes egészében visszafizetjük.

Fontos azonban , hogy a kölcsön feltételeit ne csak a thm alapján ítéljük meg, hanem tegyük mérlegre a törlesztési képességünket is! Gondoljuk át azt is, hogy összesen mekkora összeget kell kifizetnünk! Általában igaz, hogy minél hosszabb lejáratú a hitel, annál több lesz a visszafizetési kötelezettségünk.

Négy típusú fogyasztási hitel létezik:

 • személyi kölcsönök,
 • folyószámlahitelek,
 • hitelkártyák,
 • áruhitelek. 

Személyi kölcsönök

Általában szabad felhasználásúak, azaz nem célhoz kötöttek, vagyis bármilyen célra – például rendkívüli kiadások fedezésére, nagyobb eseményekre, esküvő lebonyolítására, külföldi nyaralásra – felhasználhatók. Vannak azonban olyan személyi kölcsönök, amelyek célja előre meghatározott, például adósságrendezés, autóvásárlás vagy lakásfelújítás.

E kölcsön forintban igényelhető. Összege általában 100 ezer forinttól a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlása szerint 4 millió forintig terjed (de a gyakorlatban a bankok akár 10 millió forintig is hajlandók elmenni). A futamidő rugalmas, jellemzően 12-72 hónap, de akár 120 hónap is lehet.

A thm 28-35 százalék.

A kölcsön a legtöbb banknál ingatlanfedezet és kezes bevonása nélkül igényelhető. Adóstárs bevonása esetén magasabb hitelösszeg is elérhető.

A személyi kölcsön esetében

 • készpénzt kapunk, aminek elköltése nincs célhoz kötve,
 • magasabb a felvehető hitelösszeg,
 • a hitelnyújtók gyakran magasabb jövedelmet írnak elő, és további fedezetet is kérnek (ingatlan, autó, kezes stb.)
 • felvétele időigényesebb: az igényléshez több dokumentum szükséges, az elbírálási idő is hosszabb.

Folyószámlahitelek

A folyószámlahitelek is szabadon felhasználhatók.

Összege általában 200 ezer forinttól az MNB ajánlása alapján 1 millió forintig terjed (de a gyakorlatban a bankok akár 2 millió forintig is hajlandók elmenni).

A thm 25-30 százalék. 

A futamidő nem rögzített, hanem folyamatos, azt időnként a bankok felülvizsgálják. A folyószámlahitel visszafizetésének fedezete a számlára érkező rendszeres, fix jövedelem.

Tipp: érdemes figyelni a kamaton kívüli pluszköltségekre.

Folyószámlahitel esetében

 • folyószámlával kell rendelkeznünk valamelyik hitelintézetnél,
 • a bank a számlára érkező rendszeres jövedelmünk alapján egyedi hitelkeretet állapít meg, amelyet szabadon felhasználhatunk,
 • a törlesztés rugalmas és automatikus,
 • a felhasználható hitelkeret a számlára érkező befizetésekkel automatikusan megújulhat.

Hitelkártyák (vásárlási kártyák)

Ezek is szabadon felhasználhatók, de általában áruvásárlásra használják. Igényelni bankfiókokban lehet, áruvásárlási kártyát áruházakban is. 

A bankok az ügyfél hitelképessége, jövedelme és a havi költései értékének függvényében állapítják meg a havi hitelkeretet. Az jellemzően 50 ezer forinttól egymillió forintig terjed.

Futamidő helyett itt a kártya érvényességi idejéről beszélhetünk, ez lehet 2-3 év, de meghosszabbítható.

A thm 40-46 százalék.

A hitelkártya fedezete itt is a jövedelem

Tipp: Készpénzfelvételre csak szükséghelyzetben használjuk, mert annak magas a költsége. Fontos a visszafizetési határidők szigorú betartása, ezek elmulasztása további komoly költségeket jelent. A bankok általában 15 napot adnak arra, hogy az egy hónapban felhasznált hitelkeretet az ügyfél visszafizesse. Ha ezt nem, vagy csak részben teszi meg, akkor a tartozás után „ketyegni” kezd a kamat.

Hitelkártyák (Pixabay.com)
Hitelkártyák (Pixabay.com)

A hitelkártya esetében

 • a bank hitelbírálat alapján hitelkeretet hagy jóvá, s ezt használhatja fel a kártyabirtokos,
 • előnyös, hogy vásárláskor – szigorú feltételek és fizetési határidők betartásával – bizonyos ideig,
 • (maximum 45-53 napig) kamatmentesen használhatjuk a bank pénzét,
 • ha a megadott határidőre nem fizetjük vissza a teljes tartozást, a bank a felhasznált hitelkeretre igen magas kamatot számol fel.

Áruhitelek

Tartós fogyasztási cikkek vásárlására szokták igényelni ezeket, a vásárlás helyszínén. Annak köszönheti a népszerűségét, hogy alacsony jövedelem mellett is egyszerűen és gyorsan hozzáférhető. 

Összege 20 ezer forint, de akár kétmillió forint is lehet.

Törleszteni általában 6-36 hónap alatt kell, de előfordulhat 60 hónapos futamidő is.

A thm 37-46 százalék között lehet. 

A visszafizetés fedezete maga a hitelből megvásárolt áru.

Tipp: Az áruvásárlási hitelekre vonatkozó részletes feltételeket az egyes hitelintézetek üzletszabályzatukban és hirdetményükben teszik közzé, amelyeket minden esetben érdemes alaposan áttanulmányozni a szolgáltatás igénybevétele előtt. Ezt különösen az akciós hiteleknél ildomos megtenni.

Mit lesz a hitellel, ha az abból vásárolt termék hibás?

Arról, hogy a termék hibás, írásban haladéktalanul tájékoztatnunk kell a hitel folyósítását végző, a kereskedővel szerződésben álló bankot, a visszatartási jogunkat megalapozó dokumentumokkal együtt. Ez időre kamat nem számítható fel.

Végső esetben a vételtől elállhatunk. A hibás árut a kereskedőnek visszaadjuk, a szerződést felbontjuk. A kifizetett önrész visszajár, akárcsak a már kifizetett hitelrészletek, amelyeket a hitelező köteles azonnal visszatéríteni. Elállás estén kamat és költségtérítés a fogyasztótól nem követelhető!

Módosítható-e a szerződés a futamidő alatt?

Bár az áruhitelek rövid lejáratúak, itt is előfordulhat változás a futamidő alatt. A módosítás fő szabály szerint csak a felek közös megegyezésével történhet. Lehetséges azonban, hogy csak az egyik félnek áll érdekében a szerződési feltételekben (például futamidőben) való változtatás. A módosítást kezdeményezhetjük mi is, és bizonyos feltételek mellett a hitelező is élhet a módosítás jogával.

 • Az általunk kezdeményezett módosításért a hitelező díjat számít fel, aminek mértéke jellemzően a tőkeösszeg 1-5 százaléka, esetleg egy előre meghatározott összeg. Jelentősebb hitel esetén ez sok pénzünkbe kerülhet, ezért fontos már az elején tisztázni, hogy milyen feltételek mellett tudjuk a kölcsönt vállalni, hogy ne kényszerüljünk módosításra.
 • Amennyiben a hitelező a hitel kamatát és bármilyen díj, illetve költség mértékét egyoldalúan módosítja, erről köteles 60 nappal korábban írásban tájékoztatni az ügyfelet, megjelölve a kamat, költség, díj új mértékét és a törlesztőrészletek várható összegét.
 • Ha a hitelező módosítása számunkra előnytelen, a hitelt a megváltozott feltételekkel már nem akarjuk tovább igénybevenni, a szerződést külön díj megfizetése nélkül felmondhatjuk. A felmondás azzal jár, hogy a hitelt és a kamatot egy összegben vissza kell fizetnünk!
 • Nem módosíthatja a szerződést a hitelező új díj bevezetésével.

Amit érdemes tudni az előtörlesztésről

A 2010. március 1-jét követően kötött szerződések esetén a hitel idő előtti törlesztése minden hitelszerződés esetén lehetséges. Minden hitelszerződés esetében van lehetőség részleges és teljes előtörlesztésre. A jogszabály meghatározza, hogy az előtörlesztésnél a hitelező milyen költségeket számíthat fel, de mivel az előtörlesztés díját a szolgáltatók határozzák meg, érdemes figyelmesen elolvasni a vonatkozó kondíciós listát, valamint a szerződést. Általánosságban:

 • a költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha annak hátralévő futamideje meghaladja az egy évet. Amennyiben egy évnél rövidebb a hátralévő futamidő, akkor a felszámítható díj nem haladhatja meg a fél százalékot. Így amennyiben a felvett hitel futamidejéből több mint egy év van hátra, az előtörlesztés összege 1 millió forint hitel esetén maximum tízezer forint lehet.
 • nem illeti meg a hitelezőt az előtörlesztéshez kapcsolódó költségtérítés, ha 12 hónapon belül az előtörlesztés összege a 200 ezer forintot nem haladja meg.

Ám van egy könnyítés: személyi kölcsön esetében a futamidő alatt egyszer köteles a bank díjmentes előtörlesztést biztosítani (ami lehet végtörlesztés is, vagyis teljes visszafizetés).

Kamatok és kamatplafon

A fogyasztási hiteleket általában magas teljeshiteldíj-mutató (thm) jellemzi (ez a mutató a hitelfelvétel összes költségét tartalmazza). Így a döntés előtt más alternatívákat is érdemes sorra venni. Az MNB maximálja a fogyasztási hitelek után felszámítandó kamatot. Eszerint a folyószámlahitelek, hitelkártyák és áruhitelek kamata nem haladhatja meg jobban, mint 39 százalékponttal a mindenkori, jelenleg 13 százalékos jegybanki alapkamatot (áruhiteleknél akkor, ha a folyósítás a kereskedő részére történik). Míg a személyi kölcsönöké legfeljebb 24 százalékponttal lehet magasabb, azaz a jelenlegi jegybanki alapkamat mellett 37 százaléknál. 

Mi történik késedelmes fizetés esetén?

Az adós fő kötelezettsége a törlesztőrészletek határidőben történő visszafizetése, ami álta- lában havi rendszerességgel történik. Törleszteni csekkel, illetve egyre gyakrabban átutalással szoktunk.

Amire tekintettel kell lenni: 

 • Ha valaki elmulasztja időben befizetni a törlesztőrészletet, néhány napos türelmi időre számíthat. Ha tartozását néhány napon belül nem rendezi, a szolgáltató felszólító levelet küld az adós költségére (felszólítási díj), amelyben a nemfizetés következményeire is felhívja a figyelmet.
 • Késedelmes fizetés esetén – a hitel kamatán felül – késedelmi kamatot kell fizetnünk. Ennek mértéke hitelezőnként eltérő, az évi 6 százaléktól akár 35 százalékig is terjedhet.
 • Ha a fizetés a felszólítás ellenére nem történik meg, a hitelező jogosult a szerződést felmondani. Ez esetben a teljes tartozás megfizetése azonnal és egy összegben esedékessé válik. A tartozás megfizetésére a hitelező az adóstársat vagy kezest is felszólíthatja, végső esetben pedig végrehajtási eljárást indíthat.
 • Ha ezt el szeretnénk kerülni, fizetési problémánk felmerülésekor legjobb, ha a hitelezőt minél gyorsabban felkeressük, hogy a fizetési nehézségeinkre vele együtt próbáljunk megoldást találni!
 • A késedelmes és rendezetlen tartozás további kellemetlen következménye, hogy felkerülünk a korábbi hitelüket nem vagy késedelmesen fizető adósok listájára, a KHR-be, ami hosszú időre kizárhatja további hitelek felvételét.

Speciális áruhitelek: a gyorskölcsönök

A gyorskölcsön és a személyi kölcsön között ma már leginkább csak marketingszempontból van különbség, technikailag mindkettő személyi kölcsönnek minősül. Kisebb összegű gyorskölcsönöket kifejezetten erre szakosodott pénzügyi intézmények is nyújtanak (például a Provident, a Cetelem, a Cofidis és az Oney), de az Oney és a Cetelem magasabb összegűt is, akár 10 millió forint értékben.

A gyorskölcsönök esetében pedig mindig van egy olyan ajánlat, amelynek alacsony a thm-je – ez szerepel a hirdetésekben. Annak esélye azonban, hogy épp e paraméterek felelnek meg az ügyfélnek, meglehetősen kicsi. Ha pedig más paramétereket választ az ügyfél, a thm azonnal felugrik, akár 37 százalékra is. Itt tehát jelentősen emelkedik a kamatteher a paraméterek változásával.

A gyorskölcsönök eredetileg azzal tudtak betörni a piacra, hogy valóban gyorsan hozzá lehetett jutni a pénzhez. Ez ma már nem megvalósíthatatlan feladat a bankok számára sem, az online azonosítás bevezetésével pedig a végletekig leegyszerűsödött az ügymenet. Így pedig komolyan megfontolandó, melyik cégtől igényeljünk hitelt.

Tévhit, hogy a gyorskölcsönökre szakosodott cégek bárkinek adnak hitelt. Valójában ugyanazokon az állomásokon kell keresztül menni, mint bármelyik banki bírálat esetében: szükséges a rendszeres jövedelem igazolása, mint ahogy az is kizáró ok, ha valaki felkerült a KHR-be. Egyedül a Provident ad kölcsönt azoknak is, akik szerepelnek a listán.

Kapcsolódó írásainkat lásd: Diákverseny felkészítő anyagok - tartalomjegyzék

Személyes pénzügyek Nem kell elájulni a forint mai teljesítményétől
Privátbankár.hu | 2023. március 22. 19:23
Erősödött a forint a főbb devizákhoz képest szerdán kora estére a reggeli szintekhez képest.
Személyes pénzügyek Nem hallgatott a kormány a bankokra
Privátbankár.hu | 2023. március 22. 17:41
Maradnak a betéti kamatársapkák.
Személyes pénzügyek Maximum havi 147 ezres lakáshitel-törlesztést vállalhat egy átlagos huszonéves
Privátbankár.hu | 2023. március 19. 17:47
Az átlagfizetések alapján a húszas és a harmincas korosztály tagjai a túlzott eladósodás megakadályozását szolgáló adósságfék-szabályok szerint az átlagfizetésük alapján elméletileg 147 ezer, illetve 183 ezer forintos hiteltörlesztést vállalhatnak.
Személyes pénzügyek Masszívan érzi a vágtató inflációt a bankkártyánk is
Privátbankár.hu | 2023. március 16. 12:52
Masszívan jelentkezik a megugró infláció a bankkártyás forgalomban is: a bankkártyás vásárlások értéke egy év alatt 32 százalékkal ugrott meg, miközben a kártyás vásárlások számának bővülése alig haladta meg a 17 százalékot – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A fogyasztási szokások átalakulását az online fizetés előretörése mutatja.
Személyes pénzügyek A jegybank aggódik, mert a Revolut még mindig nem itthoni leánybank
Privátbankár.hu | 2023. március 13. 10:23
Az MNB a hazai ügyfelek védelmében változatlanul szorgalmazza, hogy a Revolut Bank itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel és kellő tőkeerővel, a magyar jegybank felügyelete alá tartozó intézményként végezze tevékenységét. A Revolut Bank továbbra sem nyújtott be ilyen célú engedélyezési kérelmet, s változatlanul határon átnyúló szolgáltatóként működik. A hazai ügyfelek így továbbra sem tudják Magyarországon rendezni elszámolási jogvitájukat és a magyar betétbiztosítási védelem sem terjed ki a Revolut Banknál tartott pénzbetéteikre. A hazai bankok eközben megbízhatóan, stabilan működnek.
Személyes pénzügyek A XXI. század új szakmái – Influenszer legyek vagy intimitás koordinátor?
Elek Lenke | 2023. március 12. 18:36
No, és mi akarsz lenni, ha megnősz? Még nem tudom… nyissak kutyaovit? Legyek esküvőszervező? Étkezéspszichológus? Bohócdoktor? Utazó blogger? Partikellék forgalmazó? Influenszer? Vagy inkább intimitás koordinátor? Egy ilyen beszélgetés aligha hangozhatott volna el akárcsak 30 évvel ezelőtt is.
Személyes pénzügyek Támogatások kétgyermekes családoknak 2023-ban
Márkázott tartalom | 2023. március 12. 10:46
Magyarországon számos támogatás áll rendelkezésre, amelyek megkönnyíthetik a családalapítást. Ezúttal azokat a kedvezményeket tekintjük át, amelyeket a kétgyermekes családok vehetnek igénybe.
Személyes pénzügyek Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! - 2023 tavasz, 1. forduló
Privátbankár.hu | 2023. március 12. 07:00
Mit tudsz a pénzügyekről? Itt a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! 2023 tavaszi diákverseny 1. fordulója a gimnáziumok diákjainak!
Személyes pénzügyek A nap kérdése: az OTP üti ki a Fundamentát vagy fordítva? 
Privátbankár.hu | 2023. március 10. 13:50
Párbaj indult a hazai lakástakarékpénztári szolgáltatásoknál.
Személyes pénzügyek Egyre tudatosabban gazdálkodunk
Privátbankár.hu | 2023. március 9. 09:22
A bankbetéteknek hátat fordító lakosság az értékpapírpiacon keresett helyet a pénzének az ijesztő inflációs adatok láttán. Az állampapír-eladások és a befektetési alapok nyertek sokat az árak emelkedésén.
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Munkatársakat keresünk!

Online lapcsaládunk bővítéséhez újságírókat, szerkesztőket keresünk.

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG