9p

Mit remélt Magyarország az EU-tagságtól és mi lett mindebből 20 év alatt?
Devizahitelezés, euróbevezetés, uniós pénzek, kilátások - online Klasszis Klubtalálkozó élőben Medgyessy Péterrel!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is Magyarország korábbi miniszterelnökétől!

2024. április 22. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A Fővárosi Törvényszék 2020. júliusi ítéletével zárul, de aktualitásából továbbra sem veszít a lakosságot és a hazai bankszektort egyaránt súlyosan érintő, 2011-ben indult hitelkartell-ügy. Mit üzen az ítélet, milyen „tanulságok” szűrhetőek le az ügyből? Egyáltalán változott-e a helyzet a kilenc évvel ezelőtti devizahitel-végtörlesztések óta akár a jogalkotás, bankszektor és lakossági hitelfelvevők vonatkozásában? A 2009. évi gazdasági válság-okozta árfolyamváltozások miatt kezelhetetlenné váló devizahitelek végtörlesztése kapcsán 2011-ben, magyar versenyhivatal eljárásával indult ügy áttekintése ezeket a kérdéseket vizsgálja.

Dr. Villányi Viktória, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda munkatársának szakcikke.

Bankszövetség: Elhibázott állami beavatkozás

A parlament 2011.szeptember 19-én fogadta el a végtörlesztésről szóló 2011. évi CXXI. törvényt, mely a gazdasági válságból kifolyó árfolyamváltozásokból adódóan kezelhetetlenné váló devizahitel-visszafizetések könnyítésére, otthonvédelmi, adósmentő célzattal lehetővé tette a lakáscélú hitelfelvevőknek, hogy fix árfolyamon törleszthessék vissza hiteltartozásukat. A Bankszövetség 2011 szeptemberében az Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányjogi panaszában hatástanulmány elmaradására és a jogalkotási eljárás számos hibájára hivatkozva (felkészülési időt nem hagyó gyorsított hatálybaléptetés miatt) a törvény megsemmisítését kérte. Az árfolyamváltozásból eredő veszteségek és a hirtelen, tömegesen benyújtott hiteligények miatt több banknak likviditási problémával, szervezeti változásokkal, alkalmazotti állományuk leépítésével kellett számolni; olyan vállalkozás is akadt, amely a piacról való kilépést fontolgatta.  A törvény hatályba lépését követően 2011 decemberben közel százhúszezer adós tett végtörlesztési igény bejelentést. Az AB elhúzódó vizsgálata nyomán (a panaszt elutasító) határozat azonban csak 2013-ban született.

A bankok időközben sem tétlenkedtek, pár nappal a törvény hatálybalépését megelőzve “retail risk” üzleti reggeli alkalmával tizenhárom bank képviselője, kockázatkezelője vagy munkatársa folytatott informális megbeszélést a végtörlesztéssel járó várható kockázatokról és a veszteség mérséklését célzó ötletekről. Az első, szeptember 15-én tartott megbeszélést szeptember 29-én és október 31-én tartott két újabb találkozó követte, ahol felmerült többek közt a hitelkiváltó hitelek kibocsátásának korlátozása és a kamatemelés lehetősége is.

GVH túlbüntetés: Indokolt a 9,5 milliárdos bírság?

Dr. Villányi Viktória, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda munkatársa
Dr. Villányi Viktória, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda munkatársa

A banki munkareggelik célja és tárgya kapcsán érkező több kartellgyanú-bejelentés nyomán a Gazdasági Versenyhivatal novemberben versenyfelügyeleti eljárást indított a résztvevő bankokkal szemben. A kétéves eljárást záró, 2013. évi alaphatározatában a GVH a versenyjogi törvényre (Tpvt.) és a bírság összegszerű meghatározására vonatkozó hatósági gyakorlatára hivatkozva (Bírságközlemény) összesen 9,5 milliárd forint bírságot szabott ki a jogsértőkre a végtörlesztés visszafogására irányuló, átfogó terv elhatározása miatt, melyet a refinanszírozás összehangolt korlátozásával, például a hitelfelvételt visszavető sorozatos kamatemeléssel kívántak megvalósítani. A határozat szerint a munkareggeliken piaci magatartásuk összehangolására a résztvevők üzleti titkokat és stratégiai információkat osztottak meg egymással, négy bank további, kétoldalú egyeztetéseket is folytatott. A GVH határozata kiemelte, hogy a kartell-eljárás alá vont bankok közül a végtörlesztések korlátozására irányuló tervet 8 meg is valósította azzal, hogy 2011 és 2012 közt, a végtörlesztések rendezésére vonatkozó időszakban ténylegesen korlátozott mértékben vettek részt a hitelnyújtásban.

A 8 bankra kirótt 9,5 milliárd forint összegű, precedens nélküli bírság ennek ellenére meglepetésként hatott, ugyanis az egyeztetések a bankok álláspontja szerint nem céloztak sem átfogó, sem összehangolt, sem konkrét tervet, és az eljárás során a kartell piaci hatása (a bankok közti verseny korlátozását illetően) is bizonyítatlan maradt: a GVH korábbi gyakorlatában a hasonló jellegű informális megbeszéléseket nem minősítette hardcore (legsúlyosabb jogsértést megvalósító) kartellnek. A bírságra kötelezett 8 bank közül 6 bank közigazgatási pert indított a hatósággal szemben, a jogsértés vitatása mellett egyébként kifogásolták a kiszabott bírság számítására vonatkozó részletes indoklás hiányát is. 

Kúria: A GVH kisebb eljárási hibái nem vezetnek semmisséghez, nem mérhetők a kartellel okozta kár súlyához

A hitelfelvevőknek kedvező ítélet várható volt — a gazdasági válság, a lakóingatlanok és magánadósok védelme, a közvélemény és (jog)politikai nyomás terhe az igazságszolgáltatást sem kímélte. A felperes bankok a GVH-val szemben 2013-ban indított pert első és másodfokon is elvesztették.  A Fővárosi Törvényszék másodfokú ítéletével szemben 2014-ben a Kúriához benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemben a felperesek egyebek közt a versenyhatóság eljárási hibáira, hibás versenyhatás-értékelésére és alapjogsértésére hivatkoztak. A Kúria a jogsértés súlyosító körülményei értékelése körében az ismételt jogsértés értelmezése kapcsán előzetes döntéshozatalért folyamodott az Európai Bírósághoz. A Kúria ezt követően határozatában a bírság hibás számítása, és a számítás részletes indoklásának elmaradása miatt ugyan megismételt eljárásra kötelezte a GVH-t, ugyanakkor megállapította, hogy a munkareggeliken résztvevők magatartása jogsértő és a legsúlyosabb kartellnek minősül.  

A megismételt GVH-eljárás és a Törvényszék 2020. júliusi ítélete

A GVH megismételt eljárását követő határozatában a perben álló bankokra vonatkozó bírság teljes összegét a felére csökkentette, azonban az eljárása során új bírságszámítási módszert (Bírságközleményt) alkalmazott, és az egyes bankokra kiszabott bírságokat a várakozással ellentétben nem csökkentette arányosan, ezért a felperesek ismét pert indítottak. Játékterük azonban csökkent, mert e körben a per már nem a jogsértés (kartell léte vagy nemléte) megállapítására, hanem a bírság mértékének pontos meghatározására és indoklására korlátozódott. A Törvényszékhez benyújtott keresetekben a felperes bankok azzal érveltek, hogy a GVH hibásan alkalmazta a bírság kiszabásához releváns számításokat, mert 1 azonos releváns piacként azonosította a versenykorlátozás szempontjából kulcsfontosságú, de különálló termékeknek minősülő lakáscélú és szabadfelhasználású hitelt kiváltó hitelek piacát, ráadásul elmaradt a releváns forgalom számításánál a befizetett közterhek és a fogyasztói károk kötelező visszatérítése miatt kieső összegek levonása is, így a GVH a bírság alap számításánál tágabb piacokat és magasabb bevételt vett figyelembe.   

A Törvényszék a felperesek kérelmét és a versenyhivatal hibás eljárására vonatkozó megállapításait alaptalannak ítélte, azzal, hogy kisebb hivatali eljárási hibák sem teszik semmissé a GVH határozatát, és nem mérhetők össze a kartellel esetlegesen okozott kár, és versenyjogi felelősség súlyával.

Hogyan tovább? A per hatása a jogalkotásra

A Törvényszék ítélete a 2013-as GVH-határozathoz képest tehát továbbra is rekord mértékű (5 milliárd forint összegű) bírságok megfizetésére kötelezte a hat bankot. Ezért első látásra úgy tűnhet, hogy a kilenc éves per kimenetele látszólag nem sokban tért el a 2013-as (második) versenyhivatali eljárás eredményétől. Ami már bizonyos, hogy az ítélet a bírói gyakorlaton túlmenően kihat a jogalkotásra és a bankszektor döntéshozóinak további működésére is. A hosszan elnyúló és nagy sajtóvisszhangot kapó ügy során felmerülő kérdések célja az eljárással párhuzamosan, több éven át folyó alkotmánybírósági vizsgálatokkal együtt, hogy hatékonyabb válságmegelőző, együtt(es) működésre sarkallják a jogalkotást és a bankszektor döntéshozóit, figyelembe véve a Bankszövetség jogalkotásra vonatkozó javaslatait, együtt a lakossági hitelfelvevők jogos érdekeivel.

Az AB határozatok üzenete: devizahitel-forintosítási törvények és a 2020. évi hiteltörlesztési moratórium

A kilenc éven át folyó per során az ügyhöz kapcsolódóan számos AB határozat született, 2014 és 2015 nyarán újabb hiteltörlesztési-ügyek kerültek a jogalkotó és a bíróságok elé a két devizahitel-forintosítási törvény kapcsán, 2020 tavaszán pedig a koronavírus világjárvány kapcsán bevezetett hitelfizetési moratórium vetett fel hasonló aggályokat.

Kiindulópontként az Alkotmánybíróság 2013-ban elutasította a Bankszövetség 2011-ben benyújtott, jogalkotási törvény megsértésére hivatkozó panaszát, melyben a bankok ellenezték a végtörlesztési törvény gyorsított, átgondolatlannak tűnő hatályba helyezését. A Bankszövetség kiemelte, hogy a végtörlesztési törvény hatálybaléptetéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági hatásvizsgálat teljes megkerülésével és elmaradásával a jogalkotó gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta az érintett bankszektor teljesítőképességét és jogos érdekeit.  Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a törvény jogpolitikai célzatát szem előtt tartva, vagyis a szükséghelyzet rendkívüli, előre nem látható jellegével indokolt, a társadalmi válság elkerülése célzó beavatkozás jogszerűségét nem kifogásolta, ezért a Bankszövetség panaszát elutasította.

Az AB kiemelte, ez a döntés kizárólag a válságkezeléshez köthető és azt a precedens nélküli helyzet indokolta - hasonló ügyekben, 2014 és 2015-ben hozott határozataiban figyelembe vette a bankszektor működését és visszautasította az adósok által benyújtott, a forintosítási törvényre vonatkozó, a 2014 és 2015 évi árfolyamrögzítést kifogásoló panaszokat. Az AB indoklása szerint a devizahitel-adósok törlesztése nem minősülhet a 2011-es, otthonvédelmi intézkedésekkel azonos fellépést kívánó gazdasági szükséghelyzetnek.

Az Alkotmánybíróság válaszai mellett az idén júliusban lezárt 2011-es végtörlesztési ügy óvatosabb beavatkozásra sarkallta a jogalkotást is, hiszen a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó gazdasági visszaesést kompenzáló, 2020 tavaszán hozott intézkedések körében született hiteltörlesztési moratórium emelt banki kamatfeltételek mellett nyújtott opcionális halasztási lehetőséget a lakossági adósok részére.  Az üzenet a lakosság felé mind az AB ítéletek, mind a moratórium kapcsán a hitelfelvételek és törlesztések óvatosabb és tudatosabb tervezése.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Pénzügyi szektor Amundi-közgyűlések futószalagon
Privátbankár.hu | 2024. április 15. 16:12
Tavaly több mint 10 ezer részvényesi közgyűlésen szavazott az Amundi vagyonkezelő.
Pénzügyi szektor Az MNB elmagyarázta, hogy mi történik az inflációval
Privátbankár.hu | 2024. április 11. 11:45
Az infláció és a maginfláció is a jegybank márciusi Inflációs jelentése előrejelzési sávjának közepén alakult - állapította meg a Magyar Nemzeti Bank márciusi inflációs adatokhoz fűzött elemzése.
Pénzügyi szektor MNB: Fokozott befektetői kockázattal járhatnak a kriptoeszközök
Privátbankár.hu | 2024. április 11. 09:58
A jegybank felkészül a kriptopiaci szereplők felügyelésére.
Pénzügyi szektor Csütörtökön talán valami csodára készül a forint
Privátbankár.hu | 2024. április 11. 07:18
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Pénzügyi szektor Nem „gyengeelméjűek" az elemzők – tudhattuk meg a Klasszis Klubban
Bózsó Péter | 2024. április 10. 15:01
Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója - többek között - az extremitásokról is beszélt a Klasszis Klub Befektetői Univerzum című rendezvényén.
Pénzügyi szektor Hogyan lehet megvédeni a családi vagyont? Ezt is körbejártuk a Klasszis Klubban
Bózsó Péter | 2024. április 8. 15:09
A családi vagyontervezés és -védelem állt a legutóbbi Klasszis Klub Live! második panelbeszélgetésének fókuszában, amely során főszerkesztőnk, Csabai Károly PIllár Zsolttal, az Equilor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával, Varga Szabolccsal, a Bank Gutmann magyarországi vezetőjével és Magyar Csabával, a Cyrstal Worldwide Zrt. vezérigazgatójával cserélt eszmét.
Pénzügyi szektor Soha nem lesz vége a kamatstopnak?
Privátbankár.hu | 2024. április 8. 14:39
Azt már korábban megtudtuk, hogy június 30. után is marad, most Nagy Márton azt is kilátásba helyezte, meddig szeretné kitolni a piacellenes intézkedést.
Pénzügyi szektor Folytatódik a harc a bankok és a csalók között: figyelmeztetést küldött mindenkinek az MNB
Privátbankár.hu | 2024. április 8. 12:24
Jelentősen csökkent az átutalásos kibercsalások száma és a károk összege a múlt év utolsó negyedévében, de a kártyás visszaéléseké tovább nőtt.
Pénzügyi szektor Élesedik a verseny a banki megtakarítások között - segítünk a legjobbat választani
Privátbankár.hu | 2024. április 7. 16:35
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az idei év egészében maximum 5 százalékos inflációt vár. Ennek fényében érdemes áttekinteni a banki betéti ajánlatokat.
Pénzügyi szektor Csak találgathatnak a szakértők is, hogy mitől erősödött a forint
Privátbankár.hu | 2024. április 4. 07:57
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel a szerda kora esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG