Hirdetés
Hirdetés

Kötelező cégmódosítás! Ne feledje a határidőt, mert csak bukhat

2012. december 27., 06:15

Egy március óta hatályos, csendesen agyonhallgatott salátatörvény szerint azok a március előtt bejegyzett cégek, amelyek nem csatoltak székhely-, telephely- és fióktelep használati jogszerűségről szóló nyilatkozatot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1-ig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991-es XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006-os IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006-os IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011-es CXCVII. törvény (Módtv.) előírja a következő kötelező cégmódosítási feladatokat.

A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint a Módtv.-vel megállapított változásokat, így  a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, illetve természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját - olvasható a cegvarazslo.hu oldalon.

Hirdetés

Van egy idei határidő is!

Amennyiben a Módtv. hatálybalépése, vagyis 2012 márciusa és 2012 december 31-e között nem módosult a cég főtevékenysége, vagy további tevékenységi köre, akkor azt az adóhatóság 2013. január 31-ig a nyilvántartásában szereplő adatok alapján elektronikus úton közli, és a cégbíróság hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységét és további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. Ha ez idő alatt módosították a főtevékenységet, akkor azt december 31-ig be kell jelenteni az ügyfélkapun keresztül. Az alábbi kötelező módosítások 2013 február elsejei hatályúak.

Kötelező cégmódosítás: Közkereseti társaságnál

a) a tagok nevét, természetes személy tag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

Kötelező cégmódosítás: Betéti társaságnál

a) a társaság beltagjainak nevét, természetes személy beltag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

b) a társaság kültagjainak nevét, természetes személy kültag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

Kötelező cégmódosítás: Korlátolt felelősségű társaságnál

a tagok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik, ezt a tényt is,

közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.

Kötelező cégmódosítás: Zártkörűen működő részvénytársaságnál

amennyiben a részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik, a részvényes nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.

Kötelező cégmódosítás: Egyéni cégnél

a) a cégtulajdonos nevét, lakóhelyét, születési idejét és anyja születési nevét,

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

A MÁP Plusztól a matuzsálemkötvényekig – érdemes még kamatra vadászni?

A MÁP Plusztól a matuzsálemkötvényekig – érdemes még kamatra vadászni?

A kötvénypiac súlya valójában nagyobb a tőkepiacokon, mint a részvénypiacoké. A kibocsátott mennyiség a pénznyomdák hatására is tovább nő. Az egyszerű kisbefektetők is gondolkodhatnak államkötvényekben, de más hasonló termékekben is. Az oktatásban Magyarországon a pénzügyek szinte semmilyen szerepet nem kapnak, de ezt lehet pótolni.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Advertisement

Videók

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

  • BUX44207.50+0.06%
    DAX9823.5-2.77%
    EUR/HUF311.610%
    EUR/USD1.08340%
    Arany1118.150%

Szavazás

Vettél már a szuper-államkötvényből (MÁP Plusz)?