<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
1p
A nemzetgazdaságban – a legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézmé­nyek­­nél és a meg­fi­gyelt nonprofit szer­ve­zeteknél – a bruttó átlag­ke­re­setek 4,7, a csa­ládi ked­vezmény fi­gye­lem­bevé­te­le nélkül számított nettó átlagkeresetek 1,9 százalékkal ha­ladták meg az előző év azonos időszakit az első kilenc hónapban. Az augusztusi infláció ezzel szemben 6 százalékos volt.

220 500 az átlagos bruttó

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 220 500 forint volt. A keresetek el­térően ala­kultak a gazdaság különböző szektoraiban. A vállal­ko­zá­soknál dolgozók átlagosan 230 800, míg a közszférában – a nem közfoglalkoztatás keretében – foglalkoztatottak 212 200 forintot kerestek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 73 300 forint volt. Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 4,7%-kal (a közfoglalkoztatás hatását kiszűrve 6,3%-kal) haladták meg az előző év azonos idő­szakit. Az átlagkeresetek a versenyszférában 7,2%-kal nőttek.

A közfoglalkoztatottak húzzák le az átlagot - továbbra is a pénzügyi szféra keres a legjobban

A költségvetés te­rü­letén a közfoglalkoztatás sú­lyá­nak növekedése miatt csökkent az átlagkereset, nélkülük átlagosan 3,6%-os volt a bruttó keresetek emel­kedése. A nonprofit szektorban alkalmazásban állók bruttó keresete 8,4%-kal, 201 700 forintra nőtt. A legtöbbet fi­ze­tő gaz­da­sági ág továbbra is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység volt (461 300 forint), ezt az információ és kom­mu­ni­ká­ció (408 200 forint), valamint az ener­giaipar (villamosenergia-, gáz-, gőz­ellátás, légkon­dici­onálás) követte (393 600 forint). A leg­keve­sebbet a szál­láshely-szolgáltatás, vendéglátás (139 000 forint), a humán-egészség­ügyi, szo­ciális ellátás (151 200 fo­rint), illetve a mezőgazdaság, erdő­gaz­dálko­dás, halászat (159 800 fo­rint) ágakban dol­gozók kerestek.

2012 január–augusztusában a költségvetési szférában a teljes mun­ka­idősök 58%-a átlagosan 10 200 fo­rint  –  az adó- és járulékváltozások ellen­­tételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó – kompen­zá­cióban ré­sze­sült, ez 1,7 százalékponttal mérsékelte a szféra bruttó keresetének csökkenését, ami így az előző év szintjén alakult. Januártól a nonprofit szervezetek egy részénél is része­sül­het­nek az alkalmazásban állók kom­­penzációban, ahol a teljes munkaidőben dolgozók 8,6%-a kapott ezen a cí­men 10 200 forintot.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2012. január–augusztusban átla­gosan 5,6%-kal – ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8,3%-kal – haladta meg az egy évvel korábbit. A költ­ségvetési in­téz­ményeknél dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül számított – alap­il­let­ménye 4,1%-kal nőtt. A növekedés dön­tően a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be a 2012. évi garantált bérminimum-vál­to­zás, továbbá a 2012. januártól esedékes, de 2012. júliusban kifizetett béremelés miatt.

Nagyot estek a reálbérek

Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 142 500 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 99 400, a szellemi foglalkozásúaké 188 000) forint volt, 1,9%-kal (a közfoglalkoztatás ha­tását kiszűrve 3,6%-kal) magasabb az előző évi­nél. A versenyszférában a nettó keresetek 4,2, a közfoglalkoz­tatot­tak nélküli köz­szfé­rában 1,9, a nonprofit szervezeteknél 4,7%-kal nőttek egy év alatt.

A nettó bérek emelkedése nem közelítette meg a pénzromlás mértékét. A KSH korábbi jelentése szerint ugyanis augusztusra 6 százalékra (majd szeptemberben még tovább, 6,6 százalékra) emelkedett az éves infláció - részletek >>

A 232 500 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,6%-kal haladta meg a 2011. ja­nuár–augusztusit. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,1% volt. A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 815 ez­er fő volt az alkal­ma­zás­ban állók száma, 34,6 ezer fővel kevesebb, mint 2011 azonos időszakában.

Egyre több a közfoglalkoztatott

A költségvetési szfé­rá­­ban 747 ezren dolgoztak (13,2 ezer fővel többen az egy évvel korábbinál), közülük átlagosan 86 ezren köz­foglalkoztatás keretében. A köz­szféra átlagkeresetének szintjét is befolyásoló teljes munkaidős köz­fog­lal­koz­tatottak létszáma 2012 első nyolc hó­nap­j­­ában több mint négyszerese volt (átlagosan 68,3 ezer fő) az előző év azonos időszakinak.

A meg­figyelt non­profit szervezeteknél 105 ezer fő állt al­kal­mazásban. Összessé­gé­ben a nemzet­gaz­daságban az 5 fő feletti vállal­ko­zá­­sokban, a költségvetési szférában (a közfog­lalkoztatottakkal együtt), valamint a megvizsgált nonprofit szer­ve­­ze­teknél  2 millió 667 ezer fő állt alkalmazásban, 20,6 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Karrier Milliárdos perben hallgatják ki a világ egyik legismertebb médiamágnását
Privátbankár.hu | 2023. január 19. 14:30
 A Fox tévécsatornákat tulajdonló Fox Corp. elnöke, Rupert Murdoch mehet a bíróságra.
Karrier Megvan a reptéri káosz első áldozata
Szakonyi Péter | 2022. szeptember 17. 14:44
Lemondott posztjáról a Schiphol vezérigazgatója, Európa legnagyobb légikikötőjének első embere az immár állandósult reptéri káosz miatt adta be felmondását. Amszterdam mellett London, Frankfurt és Párizs repterei is kaotikus helyzetben voltak a nyári csúcs alatt.
Karrier Óriási veszteség: román színekben folytatja Magyarország egyik legjobb sportolója
Privátbankár.hu | 2022. szeptember 4. 18:58
A sakkozó Rapport Richárd román színekben folytatja pályafutását - ezt a román szövetség jelentette be vasárnap.
Karrier Rengeteg fiatal fog fizetésemelésért kopogtatni a munkáltatójánál
Privátbankár.hu | 2022. augusztus 30. 13:31
25. életévük betöltése után is ragaszkodna az SZJA mentességgel járó magasabb nettó fizetéshez a fiatalok fele, ennek érdekében fizetésemelést kérnek majd munkaadóiktól – derül ki egy friss felmérésből. 
Karrier Rekordbírságot és börtönbüntetést kapott egy kínai milliárdos
Privátbankár.hu | 2022. augusztus 19. 13:29
Soha senki nem kapott ekkora pénzbüntetést még az ázsiai országban.
Karrier Milyen a munkaerő, ha kölcsönzött? - Aki akar, tud dolgozni
Elek Lenke | 2022. június 15. 15:54
Ma, amikor szinte minden ágazat munkaerőhiánytól szenved, a vendéglátástól a festő-mázolókig és az asztalosokig, és a betanított munkás ugyanúgy hiánycikk, mint a szakmunkás, felmerül a kérdés, beválik-e, mint módszer, a munkaerőkölcsönzés és ha igen, mi a siker titka? Jelenleg közel 200 ezer ember tartozik ebbe a körbe Magyarországon.
Karrier Új vezérigazgató az Invitech élén
Privátbankár.hu | 2022. május 26. 18:10
Az Invitechet három éve irányító Gerald Grace július 1-vel leköszön a vállalat éléről. 
Karrier A milliárdos ranglista teteje: ők a leggazdagabbak Nagy-Britanniában
Privátbankár.hu | 2022. május 20. 15:22
Újabb rekordra emelkedett a Nagy-Britanniában élő milliárdosok száma és vagyona, bár néhány orosz nagybefektető vagyoni helyzetét erőteljesen kikezdték az Ukrajna elleni orosz invázió miatt elrendelt szankciók.
Karrier Az Airbnb-nél nem kell bemenni az irodába. De még a városba, vagy az országba se!
Bendl Vera | 2022. április 30. 15:55
Az Airbnb támogatja, hogy dolgozói ott végezzék a munkájukat, ahol akarják. Mondjuk a tengerparton például egy távoli országban. 
Karrier Bővíti tanácsadó testületét a 4iG
Privátbankár.hu | 2022. április 22. 15:37
Armin Papperger és Sunil Sabharwal csatlakoznak a vállalatcsoport tanácsadóihoz.
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Munkatársakat keresünk!

Online lapcsaládunk bővítéséhez újságírókat, szerkesztőket keresünk.

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG