Hirdetés
Hirdetés

Amikor a bank nem ad hitelt, akkor jönnek ők a képbe

Gáspár András, 2017. november 29., 06:08

Sok magyar cég ismeri már a kockázati tőkét, de bőven van még hova fejlődni: az állami és uniós forrásokból biztosított lehetőségek az induló vállalkozásoktól kezdve az érettebb fázisban lévő cégekig sok helyen biztosíthatnak forrást a tervezett beruházásokhoz. A kockázati- és magántőke szerepe azokban az esetekben különösen jelentős, amikor a banki finanszírozásra nem számíthat a vállalat - Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója arról is beszélt, miért nem kell félnie a cégeknek attól, hogy a finanszírozásért cserébe tulajdonrészt kell adniuk a befektetőnek. Interjú.

Privátbankár.hu: Mennyire jellemző, hogy egy magyar cégnek eszébe jut a kockázati tőke, mint lehetséges forrásbevonás?

Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója
Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója

Katona Zsolt: A kockázati tőke, mint forrásbevonási lehetőség már számos KKV számára ismert, azonban ez az ismertség még jelentős mértékben bővíthető. Kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a kockázati tőkebefektetések jellemzőinek megismertetésére, amelyre kiváló lehetőséget nyújtanak a szakmai konferenciák, szimpóziumok, befektetői-vállalkozói találkozók – ezeket mi magunk is egyre erőteljesebben igyekszünk felhasználni erre a célra. A hazai gazdaságpolitika irányító szerveivel és kiemelt szereplőivel szoros együttműködésben arra törekszünk, hogy a legszélesebb kör értesüljön a magyar kormány és az Európai Unió által biztosított ilyen típusú forrásbevonás lehetőségéről.

Az MFB Invest a Magyar Fejlesztési Bank tőkeági finanszírozási kompetencia-központjaként elsősorban fejlesztési tőkebefektetéseket hajt végre a fejlődésük érettebb fázisában lévő vállalatokban, és ebben a vállalati körben egyre nagyobb ismertségre és elismertségre tettünk szert az elmúlt években. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több vállalat keres meg bennünket tőkebevonási szándékkal, és ezt a folyamatot szeretnénk a jövőben is erősíteni marketing tevékenységünk révén. A kockázati- és magántőke befektetések összege Magyarországon megközelítőleg 90 millió euró volt 2016-ban, amely az ötödik legmagasabb összeg volt Lengyelország, Csehország, Litvánia és Románia után. 

PB: Állami, uniós támogatás mellett már korábban is volt kockázatitőke-típusú forrást biztosító program a magyar cégekhez, ez milyen eredményeket hozott?

KZs: Az európai uniós finanszírozású programok közül feltétlenül kiemelendő a Jeremie program, amely tavaly zárult le, és amelynek keretében több mint 280 cégbe fektettek be a program alapkezelői mintegy 105 milliárd forint értékben. A befektetések révén számos arra méltó KKV jutott forráshoz, amelynek segítségével meg tudta valósítani fejlesztési-növekedési célkitűzéseit. Az egyes befektetések értékesítése még csak éppen  elkezdődött, ezért a pénzügyi értelemben vett eredményekről még nehéz beszámolni.

A tavalyi évtől kezdve a magyar állam is jelentős forrást biztosít a Hiventures részére, amely az MFB Invest 100%-os leányvállalata révén kifejezetten az inkubációs, a magvető és a növekedési fázisban lévő vállalkozásokba fektet be. A befektetési, kihelyezési periódus elején tartó Hiventures alapkezelő jelenleg több mint 50 milliárd forint befektethető tőkével rendelkezik, amely összeg olyan vállalkozók számára is elérhető, akiknek a cége még csak inkubációs, magvető illetve induló fázisban van. A Jeremie program ezt a vállalkozói kört csak igen kis arányban finanszírozta, így a Hiventures tevékenysége igazán hiánypótló a hazai piacon.

PB: Az alacsony kamatok, az olcsó hitel korában hogyan lehet versenyezni a banki finanszírozással? Milyen esetekben lehet érdemes a tőkeági finanszírozást választaniuk a cégeknek?

KZs: A kockázati tőkebefektetők nem elsősorban a bankokkal versenyeznek, hanem a hazai és a külföldi kockázati tőkebefektetőkkel, akiknek a hozamelvárása csak részben függ az alapkamattól. Kockázati tőkebevonással olyan esetekben célszerű tervezni, amikor a bankok nem hajlandók hitelágon finanszírozást biztosítani a vállalkozás számára, amelynek oka lehet az, hogy a vállalat már nem tud fedezetet nyújtani, eladósodottsági szintje elérte a maximumot banki szempontból, illetve olyan újdonságról van szó, amelynek a kockázati szintje a bankok által még nem vállalható. Ez utóbbi kör számára nyújthat megoldást a Hiventures, míg az előbbiek számára az MFB Invest.

PB: A tőkéért cserébe tulajdonrészt kell adniuk a cégeknek - nem riasztja ez el a tulajdonosokat?

KZs: A vállalkozások alapító tulajdonosai valóban kisebb tulajdoni aránnyal fognak részesedni a kockázati tőkebefektető belépését követően, azaz a tőkeemelés után tulajdoni hányaduk csökkenni fog, azonban a friss forrás bevonásával megvalósíthatóak lesznek a fejlesztési és növekedési terveik, ennek révén a vállalkozás piaci értéke megnő, és végeredményben a lecsökkent tulajdoni hányaduk értéke magasabb lesz, mint a korábbi nagyobb részesedésük értéke.

Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója
Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója

Az eredeti tulajdoni arányok feladásától tehát nem kell félni, valójában az elért növekedésből ők is részesednek, a nagyobb tortából egy kisebb szelet értékesebb lehet, mint fordítva. Mind az MFB Invest, mind a Hiventures kisebbségi tulajdoni hányadot szerezhet a célvállalatokban, alapvetően pénzügyi befektetőként viselkednek, így a társaság feletti többségi irányítási jog is az eredeti tulajdonosoknál marad.

PB: Mekkora cégekkel foglalkozik az MFB Invest, milyen összegű beruházásokhoz adnak forrást?

A 2006-ban alapított MFB Invest fejlesztési tőke-befektetőként tevékenykedik a magyar tőkepiacon, lefedve számos iparágat: aktív befektető többek között a gépiparban, az energetikában, az egészségügyben, a feldolgozóiparban, valamint a szolgáltatási és technológiai szektorokban is. Az MFB Invest befektetési stratégiájának fókuszában a növekedési, érettebb életciklusban lévő, jellemzően tőkeigényes beruházás előtt álló kis- és középvállalatok állnak, de a társaság szerepet vállal zöldmezős projektek tőkeági finanszírozásában is.

Az MFB Invest legalább 500 millió forint tőkeigényű tranzakciókban elsősorban kisebbségi tulajdonosként vesz részt. Célja, hogy a befektetést követő 4-7 éven belül értékesítse részesedését, exitet hajtson végre. A társaság fontos feladatának tekinti, hogy pénzügyi és üzleti tapasztalatait felhasználva a portfóliójában lévő vállalkozások tevékenységét folyamatosan támogassa.

PB: Melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb befektetései?

KZs: Az elmúlt időszakban több ígéretes befektetést hajtottunk végre, többek között a gépgyártás terén, amelynek keretében a célvállalatunk különböző iparágakban tevékenykedő társaságok számára fog magas technológiai színvonalú gyártóberendezéseket előállítani. A befektetést az MFB Invest egy konzorcium tagjaként valósította meg, amelynek eredményeként közel 150 új munkahely jön létre a következő években. A tavalyi év során a Hiventures elődjével, a Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelővel folytatott közös munka keretében megvalósított befektetések között szeretném megemlíteni a Monsun-t, amelybe 100 millió Ft tőkét fektettünk. A vállalkozás alacsony foszfáttartalmú háztartás-vegyipari tisztítószereket, mosó géleket, öblítőket és egyéb termékeket gyárt, amelyek a versenytársak termékeinél kevésbé terhelik a környezetet. Végül a VirtDB nevű vállalkozást szeretném megemlíteni, amely olyan innovatív szoftver megoldásokat hoz létre és vezet be a nemzetközi piacra, amelyek megoldást nyújtanak a Big Data és üzleti intelligencia technológiákat használó cégek adatelérési problémáira. A társaságban 340 millió Ft összegű tőkeemelést hajtottunk végre.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a Hiventures leányvállalatunk 20 milliárd forint összegű MFB-s befektetésünket kezeli, amely kiegészül az Európai Unió által biztosított 30 milliárd Ft tőkével.

PB: És a legfontosabb exitek?

KZs: A tavalyi év során végrehajtott exitek közül a kaposvári PET Medicopus-ban és a HunguestHotels Montenegro-ban szerzett részesedésünk értékesítése emelendő ki. A PET Medicopus számára a ma elérhető legkorszerűbb PET diagnosztikai eszköz befogadására alkalmas épület megvalósítására nyújtott tőkebefektetést az MFB Invest, a másik társaság pedig színvonalas hotel-szolgáltatással foglalkozik Montenegróban. Ebben az évben a budapesti székhelyű Mediterrán Kerámia Kft-ben és a kecskeméti Jampolo-ban fennálló tulajdoni részesedésünk értékesítésére került sor. A Mediterrán Kerámia nyomtató- és fóliázó berendezés beszerzésére, a nyomdaipari és marketing tevékenységet végző Jampolo szintén nyomtató beszerzésre kapott tőkebefektetést az MFB Investtől.

Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója
Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója

Mind az MFB Invest, mind a Hiventures az aktív befektetési tevékenységét ebben az évben kezdte meg, a tervezett exitekre a befektetési politikánkkal összhangban 5-7 év múlva kerül sor, bízunk benne, hogy ezek között számos sikertörténet is lesz.

PB: Nemrég együttműködési megállapodást kötöttek a Budapesti Értéktőzsdével - mi ennek a célja, mit várnak tőle?

KZs: Az MFB Invest és a BÉT vezetői által aláírt együttműködési megállapodás egyik kiemelt pontja, hogy a nyilvános részvénykibocsátást, IPO-t tervező állami- és magántulajdonban lévő társaságok tőzsdei bevezetésére való felkészítésében együttműködjünk. Ezen fő célhoz kapcsolódóan olyan területeken is szoros együttműködésre törekszik a két szervezet, mint a tőzsdeérett vállalatok azonosítása, kiválasztása és a nyilvános részvénytársasággá válás folyamatának a támogatása, a tőzsdére lépést megelőző vállalat-átvilágítás eszköztárának bővítése, a vállalati átláthatóság növelésének ösztönzése, de a felelős vállalatirányítási rendszerek kialakításának, bevezetésének és fejlesztésének elősegítése is egy olyan terület, ahol az MFB Invest és a magyar tőzsde közösen kíván erőfeszítéseket tenni.

Várakozásunk szerint a jövőben egyre több vállalkozás fogja igénybe venni a tőzsdei megjelenést forrásbevonási célból, ennek érdekében már a felkészülés szakaszában is segítséget szeretnénk nyújtani számukra a tőzsdével közösen, hogy hatékony támogatást kapjanak a tőkeági finanszírozáshoz való hozzáférés terén.

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Elfogyott az idő: a világ vezetői is egyezkednek a tengerek védelméről

Elfogyott az idő: a világ vezetői is egyezkednek a tengerek védelméről

A G20-ak környezetvédelmi miniszterei Japánban tartott találkozójukon megállapodtak a tengerek műanyaghulladék-szennyezésének kezeléséhez szükséges intézkedések bevezetésének és alkalmazásának globális hatókörű keretrendszerében. Valljuk be, ennek itt volt az ideje.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés

Videók

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

  • BUX40588.18+0.29%
    DAX9823.5-2.77%
    EUR/HUF311.610%
    EUR/USD1.08340%
    Arany1118.150%

Szavazás

Ön kiirtanád a magázást a magyar nyelvből?