<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
10p
A magyar privát banki ügyfelek hagyományosan konzervatívak, de megjelent az a réteg, aki a jelenlegi befektetői környezetben hajlandó valamivel nagyobb kockázatot vállalni a hozam érdekében. A fintech cégek kihívást jelentenek a befektetéskezelőknek is, de a privát bankárokat nem lehet robotokra cserélni - főleg ha ők maguk is alkalmazzák a digitalizáció vívmányait. Interjú Dócs Jánossal, a CIB Bank privát banki részlegének vezetőjével.
Dócs János, a CIB Bank privát banki igazgatója

Privátbankár.hu: Hogy alakul az ügyfélállomány a válság után, annak fényében, hogy nagyon kevesen tartják a pénzüket például részvényekben, az aktívan kereskedők száma pedig még ennél is alacsonyabb? Lehet dinamikusan bővülni egy olyan piacon, ahol alapvetően a frissen vagyonosabbá válók is bizalmatlanul állnak a bankszektorhoz?

Dócs János: Nem osztom a borúlátást ezen a téren és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egész private banking szektor és a CIB Bank Private Banking állományának alakulása is alátámasztja ezen véleményemet. A válság után egy konszolidációs időszakot követően például az elmúlt három évben a CIB privát banki területe 35%-os bővülést könyvelhetett el. Nyilván ennek több forrása lehet, melynek az egyik hangsúlyos összetevője az új ügyfelek megjelenése egy üzletágban, de emellett a portfóliók hozama és az elégedett ügyfelek átcsoportosított eszközei is nagyon komoly tételeket jelentenek.

Az előttünk álló időszakban az elmúlt évek igen dinamikus növekedési ütemének lassulását valószínűsítik az iparági felmérések, mely várakozások valahol természetesnek és egészségesnek tekinthetők egy, a magyarhoz hasonló fejlettségi állapotú privát banki piacon. A bizalmatlanság az ügyfelek részéről nem globálisan a bankszektorral szemben jelentkezik, hiszen a fent említett növekedési mutatók ezt tényszerűen cáfolják, hanem sokkal inkább az elmúlt időszak negatív tapasztalatain okulva megfontoltabban és kritikusabban állnak egyes befektetési és főleg hitelfelvételi kérdésekhez. Ezen a téren van kiemelt szerepe a magasan képzett, tapasztalt és meglátásom szerint európai szinten is felkészültnek tekinthető privát bankári szakmának az ügyféledukációban.

PB: Azt tudjuk, hogy nem a kockázatvállalásukról híresek a magyar befektetők. Mi a helyzet a tehetősebb ügyfelek kockázatprofiljával? Belemennek a meredekebb sztorikba ilyen alacsony kamatkörnyezetben?

DJ: Valóban, a magyar átlagbefektető eszközallokációja messze áll az átlagos európai és még messzebb az amerikai ügyfelek portfólióitól, főleg a részvénykitettség tekintetében.

Ez nyilván egyrészt történelmi okokra vezethető vissza, hiszen az elmúlt pár év extrém alacsony kamatkörnyezetétől eltekintve nemcsak a külhoni, hanem az itthoni kamatokon edződött befektetők szemével is szép kamatokkal szembesülhettek az ügyfelek a magyar piacon. Az már más kérdés, hogy ezen kamatokat az inflációval összevetve kell nézni, és az úgynevezett reálkamat mértékét figyelembe véve kell kialakítani az egyéni kockázat-hozam elvárásokat.

A privát banki ügyfelek is alkalmazkodtak ezen piaci lehetőségekhez, és az elmúlt időszakban sok-sok ügyféltárgyalásunk szólt arról, hogy a jelen és jövőbeni várható piaci környezethez, kockázati elvárásokhoz alakítsuk át a portfóliókat. Megfigyelhető egy továbbra is konzervatívabb réteg, mely a kockázatot a cégeiben, vállalkozásában vállalja fel, és ezért a magánportfóliójában már csak a vagyon reálértékének megtartásában, minimális növelésében gondolkodik. A befektetők másik csoportja pedig egyértelműen látja a jelen környezet nyújtotta lehetőségeket, és egyben fel is vállalja azt a döntést, hogy ezen hozamkörnyezetben jelentősen megemelt kockázatvállalás mellett tudja csak a céljaival összhangban álló teljesítményt elérni. Az ő esetükben sem felelőtlen fejesugrást kell érteni a kockázatok közé, hanem egy magasabb szintre emelt részvény és alternatív eszköz súlyú, illetve egyben lecsökkentett kötvénysúlyú portfóliót alakítottunk ki közösen. Ez a privát bankári szakma lényege, ez a hozzáadott érték, amivel mi az ügyfeleket támogatjuk a kényelmi szolgáltatásaink mellett.

PB: Milyen eszközökkel dolgozhatnak a bankárok? Van-e valamilyen limitálás, illetve beleszólhat-e az ügyfél, hogy konkrétan miből álljon a portfólió?

DJ: Alapvetően a CIB Private Bankingben mi a befektetési tanácsadáson alapuló privát banki modellben dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy mi elemzésekkel, ötletekkel, javaslatokkal támogatjuk ügyfeleinket nemcsak általánosságban, hanem termékszinten is, de a végső döntéseket a megtakarítások tulajdonosai hozzák meg minden esetben. A portfólió kialakítása ezért tehát egy közös konzultációsorozat eredményeképpen alakul ki, ahol mindkét fél közreműködése szükséges a végső befektetési döntésekhez. Itt persze jelentős különbségeket tapasztalhatunk az ügyfelek oldaláról, hogy ki mekkora mértékben involválódik a portfólió kialakításába. Vannak, akik saját elképzeléseiket, és ötleteiket is megvitatják bankárjukkal, és természetesen vannak, akik jelentős mértékben támaszkodnak a privát bankárjuk véleményére. Ez adja a szakmánk legnagyobb szépségét és felelősségét is egyben.

PB: A folyamatosan rendelkezésre álló személyes tanácsadó mellett milyen extrák kedveznek még a privát banki ügyfeleknek? Vannak esetleg rendszeres találkozók, rendezvények, vagy személyre szabott oktatóanyagok?

DJ: A privát bankári szolgáltatás filozófiánk szerint három pilléren nyugszik a CIB PB-ben. Egyrészt ügyfeleink banki tranzakciós igényét és pénzforgalmi szokását figyelembe vevő, számukra optimalizált és testre szabott számlacsomagot alakítottunk ki. Ezt a pillért a már fentebb vázolt vagyonkezelési szolgáltatásunk, mint fő tevékenység mellet természetesen egy kényelmi szolgáltatáscsomag is kiegészíti. Itt megemlíthetjük többek között a bankfióki pénztári előre sorolástól kezdve a kisebb létszámú, egyes piaci folyamatokra jobban fókuszáló rendszeres befektetői reggelijeinket, a több száz fős befektetői klub estjeinket és egyéb kulturális vagy éppen sporteseményeinket is. A paletta elég széles, és természetesen ezek mellett lehetőséget teremtünk olyan szakmai találkozókra is, ahol például ismert  portfóliókezelőkkel találkozhatnak ügyfeleink, ahol a befektetési alapkezelők gondolkodását, elképzeléseit is megismerhetik azok a befektetők akik az egyik fő vásárlói ezen termékeknek.

Ezek együtt egy elég komplex kiegészítő szolgáltatási csomagot képeznek, amiben minden ügyfél megtalálhatja a számára érdekes lehetőségeket.

PB: Jó ideje felülteljesít a budapesti tőzsde. Mekkora a hazai eszközök túlsúlya a portfóliókban? Melyek a népszerűbb külföldi célpontok?

DJ: Egy hazai befektető esetén nyugodtan állíthatjuk, hogy mindig magasabb súllyal szerepelteti az általa jobban ismert, többet látott, hallott eszközöket, mint amennyi, mondjuk, egy globális piaci indexben ezek részesedése. Ez az állítás igaz nem csak a magyar, de a francia, német stb., befektetőkre is. Amennyiben a BUX index súlyát tekintjük, mondjuk egy fejlődő piaci indexben, akkor azt kell mondjuk sokszorosa a BÉT papírjainak a részesedése ehhez a benchmarkhoz képest. Igaz ez abban az esetben, ha a piac komoly emelkedő trendben van, és akkor is egyébként, ha éppen korrekciós fázisban találjuk.

Emellett túlnyomó részben a fejlett piacokról, főként amerikai és nyugat-európai részvénypiacokról találunk egyedi eszközöket a portfóliókban, amelyek mellett főként szektoriális (pl. technológiai) és geográfiai (pl. ázsiai) alapok, osztalékfizető cégeket tömörítő alapok találhatók a portfóliókban. A kötvény eszközosztályból egyébként ugyanígy megemlíthetnénk pl. az úgynevezett magas hozamú kötvényeket, a fejlődő és fejlett piaci kötvényeket, stb. egy csokorba válogató és azokat kezelő alapokat, melyek alapvető építőelemei a privát banki portfólióknak. Értelemszerűen ezen eszközöket nemcsak forintban, hanem a szakma szabályai szerint ugyanolyan fontosságú devizális kockázatmegosztás miatt főként euróban és dollárban is be tudjuk emelni a portfólióinkba, teljessé téve ezzel egy-egy ügyfél személyre szabott befektetéseit.

PB: Több szegmenst is készülnek meghódítani a fintech cégek: költséghatékonyak, gyorsak és felhasználóbarát megoldásokat nyújtanak teljes testreszabhatósággal. Milyen kihívásokra kell felkészülniük a privát banki szolgáltatóknak, hogy felvegyék a versenyt a jövőben az olyan alkalmazásokkal, mint például a Nutmeg, Betterment, vagy eToro és más platformok?

DJ: A kulcsszó ezen a téren is, mint az élet megannyi más területén is a gyors és hatékony, átgondolt digitalizáció. Ennek a technológiai lábában járnak elől az említett cégek, nekünk, privát bankoknak pedig megvan az a tudásunk és tapasztalatunk, ami a vagyonstrukturálásban és befektetői gondolkodásmódban, valamint piacismeretben előnyt biztosít még egy kis ideig a számunkra. Ezt az időt kell gyors léptekkel kihasználni, és felvenni a digitális élet ritmusát, az ügyfeleinket kiszolgálni például olyan applikációkkal amilyeneket számtalan más területen láthatunk, felkészülni a befektetési palettánk digitális kiterjesztésére.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a tavaly tavasszal bevezetett CIB Bank mobilalkalmazást már több mint 130 000 ügyfelünk használja, az alkalmazásba 2,5 másodpercenként belép valaki. Véleményem szerint egy jól felkészült és digitálisan is fejlett privát banki szolgáltató is érezni fogja a jövőben természetesen a fokozódó nyomást ezen versenytársak oldaláról, de pont ez a szegmens az, ahol a legnagyobb jelentősége van a személyi bankárok felkészültségének, egyéni képzettségének és képességeinek. Valahol mindig benne élt, és szerintem benne is fog élni az emberekben az az igény, hogy a jövőről, a lehetséges kimenetelekről, egyes cégek kilátásairól, devizák árfolyamainak alakulásáról megvitassa valakivel az elképzeléseit, ne csak egy robot javaslatára támaszkodjon. Ezt az igényt a privát banki szolgáltatás szolgálja ki a bankolásban és a befektetésekben, amely szolgáltatásra meglátásom szerint a jövőben is nagy szükség lesz.

Természetesen ennek a formája, technológiai támogatottsága, konkrét megvalósítása komoly változásokat tud, és fog is indukálni a szegmensben, de mindent összevetve bizakodón állunk a kihívások előtt, és lehetőséget is látunk egyben az újabb és újabb technikai vívmányokban, ötletekben. Ezeket ugyanis okosan integrálva szolgáltatásaink közé több időt tudunk majd a jövőben szentelni egy-egy ügyfelünknek, és a magasabb hozzáadott értéket képviselő tanácsadásra tudunk jobban fókuszálni az életünket megkönnyítő és átalakító technológiai vívmányok használatával.


A cikk megjelenését a CIB Bank támogatta.

A tájékoztatás nem tejeskörű. Jelen hirdetés a CIB Bank Zrt. részéről nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

A CIB Bank Zrt. befektetési szolgáltatásának feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu és a www.ebroker.hu honlapokon, illetve bármely bankfiókunkban.

Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz májusban, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 379 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. Az Erste Banknál 32 831 forint, a Cetelemnél pedig 33 556 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

Személyes pénzügyek Pénteken roham lesz a magyar boltokban? Lejár egy határidő
Privátbankár.hu | 2022. június 30. 07:33
Sietnie kell annak, aki még élelmiszert akar venni SZÉP-kártyára a boltokban: ha a kormány az utolsó pillanatban nem hosszabbítja meg a határidőt, akkor az pénteken lejár.
Személyes pénzügyek Több százezres pluszköltségre számíthat, aki marad a moratóriumban
Privátbankár.hu | 2022. június 29. 13:25
Ezért nem ajánlja ezt az MNB.  
Személyes pénzügyek Kiderült, mibe menekítjük a pénzünket a háború miatt
Privátbankár.hu | 2022. június 29. 10:07
Megtakarítási szokásaik átalakításával reagáltak a magyar háztartások a háborús bizonytalanságra és a megugró inflációra az első negyedévben.
Személyes pénzügyek A durva infláció ellenére meglepően optimisták a fiatalok
Privátbankár.hu | 2022. június 29. 08:37
Derűlátóak a nettó fizetésük alakulását tekintve a dolgozó fiatalok - derül ki a K&H ifjúsági indexhez készült felmérésből. A 19-29 évesek 19 százaléka az inflációt meghaladó, 56 százalékuk pedig attól elmaradó béremelkedésre számít. Közel 23 százalékuk nem vár változást. Mindössze 2 százalékuk tudja elképzelni, hogy kevesebbet kap a jövőben, hasonlóan alacsony arányra évek óta nem volt példa. 
Személyes pénzügyek Az ellátás zavartalanságáért szigorított a Mol
Privátbankár.hu | 2022. június 24. 11:47
A limitet pedig az átlagos tankolás fölé lőtték be.
Személyes pénzügyek Rekordot döntött az Ausztriában dolgozó magyarok száma – de megérkeztek az ukránok
Eidenpenz József | 2022. június 24. 05:46
Az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók száma még sohasem volt ilyen magas, de alaposan megugrott az ukránok száma és az ázsiai menekülteké is. Elárasztják-e a munkaerőpiacot a menekültek? Miért nem helyezkednek el még többen?
Személyes pénzügyek Miért ne a teljes visszafizetés alapján válasszunk lakáshitelt?
Privátbankár.hu | 2022. június 22. 15:14
A teljes visszafizetendő összeg azt mutatja meg, hogy a futamidő alatt összességében mennyit kell a kölcsön után rendeznünk a bank felé. Logikusnak tűnhet ez alapján kiválasztani a hitelt, ez a hozzáállás azonban nagyon is tévútra vezethet bennünket.
Személyes pénzügyek Ismert társkereső téveszthette meg a felhasználókat
Privátbankár.hu | 2022. június 21. 14:31
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított az Elittárs társkereső üzemeltetőjével szemben, amiért valószínűleg megtéveszti ügyfeleit a szolgáltatás lényeges jellemzőiről. A cég ugyanis többek között elhallgathatja, hogy a regisztrált felhasználók sem tudnak ingyenesen társat keresni az oldalon.
Személyes pénzügyek Megvan a nyilatkozat, amit be kell adni a törlesztési moratórium folytatásához
Privátbankár.hu | 2022. június 21. 07:13
Megjelent Rogán Antal miniszter rendelete arról, hogy milyen szövegű nyilatkozatot kell beadniuk a hiteladósoknak annak érdekében, hogy július 31. után is a törlesztési moratóriumban maradhassanak december 31-ig - írja a Bank360.hu.
Személyes pénzügyek A kormány megint azokon a lakáshiteleseken segített, akik nem voltak óvatosak
Privátbankár.hu | 2022. június 20. 10:16
Aki drágább, de hosszabb távon fix kamatozású hitelt választott, az most szívhatja a fogát: a kormány megint megmentette azokat, akik az olcsóbb, de kockázatosabb hitel mellett döntöttek. 
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Munkatársakat keresünk!

Online lapcsaládunk bővítéséhez újságírókat, szerkesztőket keresünk.

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG