TÁMOGASSA A FÜGGETLEN, MINŐSÉGI ÚJSÁGÍRÁST! TÁMOGASSON MINKET!
Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában
Kevesebb mint 10 nap múlva a magánpénztári tagoknak újra dönteniük kell - de fogódzót nem nagyon kapnak sem az államtól, és a kasszák sem kapkodtak. 100 ezer tag maradt a magánnyugdíjpénztáraknál, de nemcsak az ő nyugdíjuk kérdéses. Sehol sincsenek még az egyéni számlák, a nyugdíjrendszerből pedig kikerült 3000 milliárd forint.

A nyugdíjreform egyik legneuralgikusabb pontja eddig a magánnyugdíjpénztári szektor elsorvasztása volt, így is van azonban 100 ezer tag, akik a pénztáruknál maradtak. Ők voltak azok, akik tavaly ilyenkor kizárattak az állami nyugdíjrendszerből. Rizikós lépést választottak, ugyanis 2011 januárjában még egyáltalán nem volt biztos, hogy állami nyugdíjat kaphatnak-e? E tárgyban több beadvány is volt az Alkotmánybíróság előtt, a testület azonban nem döntött. A problémát az országgyűlés oldotta meg tavaly decemberben, amikor is megszavazta, hogy mégis kaphatnak nyugdíjat a pénztártagok. Ez a 100 ezer ember most ismét reflektorfénybe került, helyzetük semmivel sem könnyebb, mint egy évvel ezelőtt.

A tagoknak március 31-ig kell jelezniük magánpénztáruknál, hogyha mégis át akarnának szerződni az állami rendszerbe. A döntés meghozatalához azonban nem áll minden információ a tagok rendelkezésére. Összeszedjük, mi az, ami biztos, és ami továbbra is homályos.Ami biztos

Biztos, hogy a magánnyugdíjpénztáraknál maradó tagok is kapnak nyugdíjat az államtól. Az is biztos, hogy a 2010. szeptember 30-át megelőző időszakra 75%-os állami nyugdíjat kapnak (a többit a magánkassza fizeti), a 2010 novemberétől 2011 novemberéig terjedő időszak alapján már 100%-os nyugdíjra jogosultak az érintettek, a probléma az ez utáni időszakkal van. Az ezután ledolgozott időszak alapján is járni fog az állami ellátás, az a nagy kérdés csak, hogy mekkora.

Az is biztos, hogy az állami rendszerben lesznek egyéni számlák - minden más azonban homályos. Ahogy korábban írtuk, egyelőre az NGM-nek azt is el kellene döntenie, hogy az eddig átlépett magánnyugdíjpénztári tagok adatait melyik állami szervnek adja át, aki megkapja ezt a "csomagot", vélhetően majd kialakíthatja az egyéni nyugdíjszámlákat. A nyugdíjreform következő felvonása arról szól, miként integrálják ezeket a számlákat az eddigi rendszerbe, hogyan írják jóvá ezen az egykori tagok magánpénztárban felhalmozott vagyonát.

Az is biztos, hogy megmaradnak a magánnyugdíjpénztárak, a kérdés csak az, mennyi. A piac már most koncentrálódik, valószínűleg lesznek, még akik lehúzzák a rolót: jelenleg 10 kassza jut 100 ezer tagra, akiknek egy kis része valószínűleg átlép majd az állami rendszerbe március után.

Szakértők szerint egy-két kasszának kellene fenn maradnia ennyi tagra - de nem a verseny fokozása végett, a tulajdonképpen szövetkezeti rendszerben működő kasszák között eddig sem volt verseny. A kevesebb kassza azt jelenti, hogy egy pénztárra több ügyfél jut, ez pedig csökkenti a tagokra háruló díjakat, vagyis olcsóbban lehetne fenntartani a maradék kasszákat.Nehéz több olyan dolgot találni, ami biztos, de utoljára ide vehetjük magát a nyugdíjreformot is. Az ugyanis biztos, hogy nyárra átalakítják a nyugdíjrendszert - ezt korábban forrásaink is megerősítették a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Az egyéni számlák bevezetése miatt a legvalószínűbb, hogy két felé bontják a nyugdíjszámítást: vagyis lesz egy szolidáris alapú alapnyugdíj, valamint egy munkanyugdíj, amivel az egyéni számlán felhalmozott összeget gyarapíthatjuk. Korábban úgy értesültünk, hogy ezt a megoldást támogatja a kormányfő is. És ezzel már át is léptünk a "nem biztos" kategóriájába.

A bizonytalanság nemcsak 100 ezer tagot érint

A nyugdíjreform első felvonásának levezénylése óta azonban sok víz lefolyt a Dunán - és még több izzadság azok homlokán, akik a reformon dolgoznak. Érthetetlen, hogy az NGM és kormány miért nem igyekszik tisztázni az újabb átlépési lehetőség előtt, hogy milyen feltételek mellett kapnak majd nyugdíjat az érintettek. És ez a fajta bizonytalanság már nemcsak a fent említett 100 ezer tagot érinti.

Ami még mindig nem biztos

A legnagyobb bizonytalanság, ahogy arra már utaltunk, maga az új nyugdíjrendszer. Azok az egykori magánnyugdíjpénztári tagok, akik tavaly január végéig nem jelezték, hogy maradnak a kasszájuknál, tulajdonképpen egy ígérvényt kaptak az államtól. Ez arról szól, hogy az állam garantálja majd a nyugdíjukat (ahogyan ez a stabilitási törvénybe is belekerült), és kialakításra kerülnek majd az egyéni számlák az állami nyugdíjrendszerben. Egyelőre azonban az sem biztos, hogy az egykor a nyugdíjpénztárnál felhalmozott vagyon miként kerül majd jóváírásra ezen a számlán, ha egyáltalán...

Nem egyértelmű az sem, hogy a 2011 novembere utáni időszakra milyen nyugdíjat kapnak majd azok, akik maradnak a magánnyugdíjpénztáruknál. A tavaly elfogadott gazdasági stabilitásról szóló törvény alapján 75%-os nyugdíj járna a kasszatagoknak, míg az NGM állásfoglalása szerint ez nem így van, a kasszatagokkal szembeni diszkriminációt a törvényalkotó megszüntette, vagyis aki tag marad, az is 100%-os állami nyugdíjra jogosult. A minisztériumi jogértelmezés áll szemben a törvény betűjével.

 

Amit a megmaradó pénztárakról tudni lehet
Pénztár Taglétszám Tagdíj(havi minimum) Adomány Közgyűlés döntése
ING 19 743 500 forint (a vagyon "érdemi gyarapításához" havi 4-8000 forint) Évi 4000 forint. Fennmaradnak.
OTP 17 797 5000 forint (júniustól, addig havi 1000 forint) Ajánlott. Fennmaradnak.
AXA 13 597 "Összege egyeztetés alatt" Nincs információ. Még nem ült össze.
Allianz 11 194 0 forint Nincs információ. A felszámolás nem áll szándékukban (sajtónyilatkozatok alapján)
Dimenzió 3 519 Nincs információ. Nincs információ. Március 27-én ül össze.
Pannónia 3 515 1666 (évi 20 000 forint) Nincs információ. Nincs információ.
MKB 3 323 Nincs információ. Nincs információ. Nincs információ.
Aranykor
3 174
Nincs információ. Nincs információ. Nincs információ.
Budapest 2 737 0 forint 0 forint Még nem ült össze, középtávon fenntarthatónak ítélik az ágazatot.

A Generali tavaly ősszel döntött arról, hogy beolvad a Dimenzióba, a Postás és az Évgyűrűk korábban döntött így, ők a korábbi VIT, vagyis a jelenlegi Pannónia Nyugdíjpénztárba olvadtak be. A végelszámolás mellett döntött korábban a Vasutas, a Honvéd, a Quaestor, és az Életút - nemrég jelentette be az Erste és az Aegon Magánnyugdíjpénztár, hogy szintén végelszámolással megszűnnek. Utóbbi taglétszáma alapján a harmadik legnagyobb kassza volt, így a nagy számú tagság sem jelent biztosítékot (bár nagy meglepetés lenne, ha a másik négy, 10 ezer főt meghaladó tagsággal rendelkező kassza közül bármelyik is bejelentené a végelszámolást).Tagdíjak és adományok: a kasszák sem kapkodnak
Ami a kasszák által szedett tagdíjakat és adományt illeti, nos ebben is sok még a kérdőjel. Egyrészt, ahogy az állam, úgy a kasszák sem kapkodták el, hogy döntsenek az általuk beszedni kívánt önkéntes tagdíjak minimumáról. A tagdíj 0,9%-a ugyanis a működési költségekre fordítható, a maradékkal a tag gyarapíthatja vagyonát - ez nem összekeverendő az adománnyal. Ennek ugyanis teljes összege a kassza fenntartására megy el, mivel az állam által meghatározott költségplafon nagyon alacsony. A minimum tagdíj és az adomány mértéke is nagyban függ attól, mekkora a tagság, illetve a tagság mekkora része hajlandó plusz pénzt áldozni a pénztár fennmaradására.


Ahogy az állami nyugdíj mértékéről nem lehet semmit sem tudni, úgy az is kérdéses, mi lesz a nyugdíjba vonuláskor a pénztári befizetésekkel (életjáradékként kapja majd a tag vagy egy összegben felveheti-e?), az erről szóló jogszabályokat sem sikerült ugyanis még elfogadni.

Ami a technikai részleteket illeti

Nem mindegyik pénztár honlapján találtunk arra való figyelmeztetést, hogy a pénztár (esetleges vagy valós) megszűnte után, mi a teendője a tagnak. A jelenlegi szabályok szerint visszaléphet az állami rendszerbe, de választhat másik kasszát is. Ehhez az új pénztárnál kell kitöltenie egy belépési nyilatkozatot - figyelem, egyszerre több magánnyugdíjpénztárnak nem lehetünk a tagjai! Nagyon fontos, hogy az adatainkat pontosan adjuk meg, ebből korábban (épp a reálhozamok kiutalásánál) voltak nagy problémák: az átadás-átvételnél a két pénztárnak szorosan együtt kell működnie.

A megszűnő pénztárak végelszámolással fejezték be működésüket. A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül kiküldött levélben értesíti a pénztár tagjait a pénztár jogutód nélküli megszűnéséről és 30 napos határidővel nyilatkozattételre szólítja fel a tagokat, hogy melyik pénztárba kívánnak átlépni. Amennyiben a tag nyilatkozik a más pénztárba történő átlépéséről, akkor a követelését a választott pénztárba utalják át. Abban az esetben, ha a tag a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a végelszámoló intézkedik a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetése érdekében.

Önkéntes kasszák

Nemrég született róla döntés, hogy az állami rendszerbe visszalépők adómentesen vehetik fel reálhozamukat illetve a tagdíj-kiegészítésüket, illetve ha ezt az összeget önkéntes nyugdíjpénztárba utalják, akkor az összeg 20%-áig, de legfeljebb 300 ezer forint adó-visszatérítésben részesülnek.

Érdemes jól meggondolni, hogy ide utaljuk-e a pénzt, mert ha utólag döntünk mégis így, akkor már csak 100 ezer forintos adó-visszatérítésben részesülhetünk. (Ezt azért is érdemes meggondolnunk, mert az új szabályozás alapján ráadásul a magánkasszák tagdíjbefizetése hasonló lesz ahhoz, ahogy az önkéntes kasszák is működnek).

Kiknek érdemes maradnia?

A Budapest Magánnyugdíjpénztár útmutatása szerint azoknak meggondolandó a maradás, akik feltételezik, hogy a TB nyugdíj értéke a demográfiai előrejelzések alapján romlik (ez valószínűleg így lesz) és "bíznak abban", hogy a maradó tagok 2012. január 1-je utáni időszakra az állami nyugdíj 100%-ára lesznek jogosultak, a pénztáruk hosszú távon, legalább évente átlagosan 1%-os reálhozammal gyarapítja a tagok megtakarítását és a jelenlegi szabályozás a következő években módosul, és addig is vállalják, hogy finanszírozzák a pénztár működését, amennyiben erre szükség lesz. A legnagyobb konkrétum ebben is az, hogy bízni kell.

Hiányzik 3000 milliárd

De ne feledjük hogy az állami nyugdíjrendszernek is megvannak a kockázatai (nem sikerül javítani az adómorált, tovább romlik az eltartott/eltartók aránya, nem sikerül fékezni vagy visszájára fordítani a demográfiai folyamatokat, nem sikerül emelni a nyugdíjkorhatárt, stb.) - ráadásul az állami nyugdíjrendszer fenntartása vagyonarányosan még mindig drágább, mint a pénztári rendszer. A legnagyobb gond azonban, hogy hiányzik 3000 milliárd forint az állami rendszerből. Ez a magánnyugdíjpénztáraktól átfolyatott összeg, amit jóvá lehet írni az egyéni számlákon vaalmilyen formában, de az attól még virtuális összeg marad, egyelőre nincs meg.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

A Privátbankár HITELES, MEGBÍZHATÓ és EGYEDI információkat kínál, most, a válság alatt és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes, világos és érthető elemzéseket, amelyek segítenek a gazdasági, befektetési döntések meghozatalában.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában


Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz a THM-plafon után, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: az Erste Bank személyi kölcsöne 32 418 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. A Cetelemnél 32 738 forint, a K&H-nál pedig 33 912 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

Személyes pénzügyek Világutolsó olajcégek, stagnáló magyar munkavállaló-szám Ausztriában
Privátbankár.hu | 2020. október 26. 17:04
Az olajcégek és energiavállalatok nyomott árfolyamáról és az Ausztriában, Németországban dolgozó magyar munkavállalók helyzetéről beszélt munkatársunk a TrendFM-nek.
Személyes pénzügyek Újdonsággal rukkolt elő a Gránit Bank
Privátbankár.hu | 2020. október 26. 12:23
A hazai bankok között elsőként, akár már a számlanyitás másnapján, plasztik nélküli, vásárlásra alkalmas digitális bankkártyát biztosít új ügyfeleinek a Gránit Bank. E kártyaszolgáltatás újdonsága abban áll, hogy az ügyfeleknek a számlanyitás után nem kell megvárniuk a fizikai bankkártyát ahhoz, hogy a mobiltelefonjukkal fizetni tudjanak.
Személyes pénzügyek Álomnyugdíj: így halmozhat fel tízmilliókat
Privátbankár.hu | 2020. október 26. 11:35
Több mint 24 millió forintot tud felhalmozni egy huszonéves nő a nyugdíjba vonulásáig, ha a nettó átlagfizetésének körülbelül 10 százalékát havonta félreteszi. Egy tíz évvel idősebb férfi pedig 26 millió forintra tehet szert - derül ki a K&H Biztosító összeállításából. A társaság tapasztalatai szerint az öngondoskodás és a nyugdíjas évekre történő takarékoskodás egyre inkább a fókuszba kerül szinte mindegyik korosztályban. Ezt jelzi az is, hogy a K&H Biztosító az idei első félévben - a koronavírus-járvány ellenére – nyugdíjbiztosítások értékesítésében 24 százalékos növekedést ért el.  
Személyes pénzügyek Kialakult a diákverseny országos döntőjének 19 fős mezőnye
Privátbankár.hu | 2020. október 21. 15:43
Az eddig bejutott csapatok után az október 20-ai elődöntőkben egy kiskunfélegyházi, egy kiskunhalasi, egy szegedi, egy békéscsabai és egy budapesti team diadalmaskodott, így ők vehetnek részt az első alkalommal megrendezett Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny november 4-ei országos döntőjében. Nem csak a győztes csapat tagjai részesülnek majd jutalomban, a verseny támogatói, szakmai partnerei ugyanis számos értékes díjat ajánlottak fel.
Személyes pénzügyek Hátrányba kerültek a magyar munkavállalók Ausztriában a határzár miatt?
Eidenpenz József | 2020. október 21. 05:08
Majdnem a tavaly őszi szinten járt szeptemberben a magyar állampolgárok száma az osztrák munkaerő-piacon. Nagyjából stabilnak nevezhető a létszám a legfrissebb jelentés szerint Németországban is. Ám a korábbiaktól eltérően feltűnően több román, szlovén, lengyel, török, horvát és német kapott munkát Ausztriában, mint magyar. Kérdés, mi lesz a síszezonban – ha megtartják egyáltalán.
Személyes pénzügyek 400-450 milliárd forint maradhat az adósoknál a hitelmoratórium meghosszabbítása miatt
Privátbankár.hu | 2020. október 20. 11:11
Ez eddigi moratóriumosok 47 százaléka élhet a folytatással.
Személyes pénzügyek Már csak öt hely kiadó a diákverseny döntőjében
Privátbankár.hu | 2020. október 18. 20:04
Az eddig bejutott kilenc megyei győztes után ugyanis a csütörtöki elődöntőkben egy zalaegerszegi, egy egri, egy kazincbarcikai, egy fehérgyarmati és egy nyíregyházi team diadalmaskodott, így ők vehetnek részt az első alkalommal megrendezett Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny november 4-ei országos döntőjében. A még szabad öt helyért október 20-án, kedden kerül sor az utolsó elődöntőkre, amelyekben négy megye (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok), valamint Budapest csapatai csapnak össze.
Személyes pénzügyek További öt hely kelt el a diákverseny döntőjében
Privátbankár.hu | 2020. október 16. 13:15
A múlt héten bejutott győri, szombathelyi, tatai és pápai csapat után az október 13-ai megyei elődöntőkben egy székesfehérvári, egy siófoki, egy villányi, egy szekszárdi és egy budaörsi team diadalmaskodott, így ők vehetnek részt az első alkalommal megrendezett Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny november 4-ei országos döntőjében.
Személyes pénzügyek Novembertől már az Erste sem értékesít lakástakarék-szerződést
Privátbankár.hu | 2020. október 14. 14:39
Mindezt a honlapján tette közzé a hitelintézet. A lépés szinte napra pontosan egy évvel azután következik be, hogy az OTP Bank is a piacról való - egyelőre átmeneti - kivonulásról döntött. MIndezek következtében október 31. után már csak a Fundamenta-Lakáskasszánál lehet új lakástakarék-szerződést kötni.
Személyes pénzügyek Otthonfelújítási programot indít a kormány a legalább egygyerekes családoknak
Privátbankár.hu / MTI | 2020. október 14. 10:04
2021. január elsején indul.
hírlevél