<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
17p

Szinte minden nap mint nap szó esik már a pénzügyi hírekben a kriptodevizákról, a jegybanki és nem jegybanki digitális pénzekről, a fintech-alkalmazásokról. Ezek jelentik vajon a jövőt? Egymással versenyző ágazatokról van szó, amelyek előnyöket, de komoly kockázatokat is jelentenek a felhasználók számára.

I. Mik azok a digitális fizetőeszközök?

A modern számítógépes korban érthető módon létrejöttek olyan fizetőeszközök, pénzek vagy pénzhelyettesítő eszközök is, amelyek már elsősorban számítógépes rendszereken, többnyire az interneten keresztül mozognak, ott tartják nyilván azokat. Sőt egy részük már nem is létezik kinyomtatott, fizikai, azaz kézzelfogható formában.

A digitális fizetőeszközöknek három fő formája van:

 1. Jegybanki digitális fizetőeszközök (CBDC-k – Central Bank Digital Currency).
 2. Virtuális fizetőeszközök (hasonlóak a CBDC-khez, de nem jegybankok bocsátják ki).
 3. Kriptodevizák (más néven kriptók, kriptopénzek vagy kriptovaluták).

Mik azok a CBDC-k?

A jegybanki digitális fizetőeszközöket, amint a nevük is mutatja, valamelyik ország jegybankja vagy központi bankja bocsátja ki, jellemzően az ország pénznemében. Jelenleg sok országban még csak kísérletek folynak ezekkel, néhány állam azonban már eljutott a gyakorlati megvalósításig. A lényegük, hogy digitális formában, számlapénzként tartják nyilván az ország fizetőeszközét, de nem a kereskedelmi bankoknál, hanem a jegybank számítógépes rendszerében. Így a bankszámlapénztől eltérően az ügyfelek nincsenek kitéve az adott bank csődkockázatának.

Hagyományos, lyukas kétfilléres érme. Eljárt felette az idő? (E. J.)Hagyományos, lyukas kétfilléres érme. Eljárt felette az idő? (E. J.)

Nagyon valószínű, hogy a CBDC-kről még sokat fogunk hallani. Elképzelhető, hogy hosszútávon a legtöbb államban bevezetik ezeket, részben a kriptodevizák konkurenciájának hatására, részben a modern kor újabb technikai követelményei miatt.

A virtuális fizetőeszközök

Szinte bármely vállalat vagy közösség bocsáthat ki valamilyen virtuális fizetőeszközt. De ezek nagy többsége csak jóval korlátozottabban használható, mint az egyes államok vagy jegybankok pénzei. Digitális fizetőeszköz lehet például az online számítógépes játékokban használható “pénz”, arany, érme, mana vagy bármely más névre keresztelt csereeszköz. A lényeg az, hogy egy adott közösség, ügyfélkör ezeket elfogadja, és elektronikusan nyilvántartható, mozgatható, elszámolható, tárolható legyen.

II. Mik azok a kriptodevizák?

A kriptodeviza definícióját nem könnyű meghatározni, mert sokféle van belőlük és többféle célt szolgálhatnak. A hagyományos pénzügyi fogalmak szerint már nehezen sorolhatók be. Némelyik egyszerre fizetőeszköz, befektetési eszköz, számítógépes programkód, szavazásra jogosító eszköz és internetes szolgáltatáscsomag.

A Wikipédia szerint a kriptodeviza számítógépes adatok olyan összessége, amelyek csereeszközként funkcionálnak, miközben a tulajdonjogot egy digitális, számítógépes adatbázisban tárolják el, erős kriptográfiai technikával biztosítva.(Vagyis matematikai alapú titkosítással, amely a rejtjelezés tudományán nyugszik.) 

A digitális világ mindenhová eljut (Pixabay.com)A digitális világ mindenhová eljut (Pixabay.com)

Ugyanebben az adatbázisban tárolják a szabályokat is, például azt is, hogy hogyan jöhetnek létre új kriptodeviza érmék, és hogyan továbbítják ezeket egyik tulajdonostól a másikig. A kriptodeviza klasszikus formában sem államoktól, sem jegybankoktól, sem vállalatoktól nem függő, decentralizált képződmény, amelyet egy önkéntes közösség hoz létre és működtet.

Azonban számos kivétel is van ez alól, vállalatok, programozói csoportok, szervezetek is készíthetnek saját, centralizált kriptodevizát. Decentralizáltnak induló kriptodevizák is kerülhetnek szűkebb kör kezébe, ha felvásárolják a nagyobb részét.

A blokklánc

A kapcsolódó fogalom, a blokklánc nem keverendő össze a kriptodevizákkal, ez csak a kriptodevizák nyilvántartási rendszerének legfontosabb fajtája, amely sok más dologra is használható, nem csak kriptodeviza-nyilvántartásra. Nem minden kriptodeviza fut blokkláncon (az IOTA például nem), de a nagy többségük igen. Valamit nem minden blokklánc futtat kriptodevizát, vagy nem csak azt futtat. Például vállalati nyilvántartások, szervezetek adatbázisai is működhetnek blokkláncokon. Egy blokklánc programkódokat, statisztikai adatokat, szövegeket, képeket és szinte bármley más adatot is tárolhat.

(Tehát nem minden blokklánc kriptodeviza, és is nem minden kriptodeviza blokklánc alapú. Bár a kriptodevizák nagy többsége blokkláncot használ.)

A DLT (elosztott főkönyv)

Elosztott főkönyv technológiának (DLT, distributed ledger technology) nevezik a blokkláncok és más kriptodeviza-nyilvántartások technológiájának azon elvét, ami szerint a nyilvántartásokat több (általában legalább több tucatnyi, de néha több tízezer) számítógépen elosztva, szétszórva tárolják. Ezek a számítógépek, szerverek rendszerint sok országban lehetnek, ez biztosítja a rendszer decentralizált működését és nagyban csökkenti sérülékenységét.

Bitcoin-pólóBitcoin-póló

Mitől mások a kriptodevizák?

Az első kriptodevizát, a bitcoint 2008 végén találták fel, és az alapötlet az volt, hogy virtuális fizetőeszközként működjön. Vagyis értéket, egy pénzösszeget lehessen vele az interneten egyik helyről a másikra küldeni, biztonságosan, gyorsan és olcsón.

Az értékek internete

 • Az általunk ismert internet nagy része az adat vagy az információ internete, ahol szövegek, képek, videók, zenék cserélnek gazdát. De ezek valójában mind-mind másolatok. Attól ugyanis, hogy elküldök egy e-mailt , vagy egy képet, az én számítógépemen is megmarad (ha úgy akarom, és nem törlöm ki). Mivel minden csak másolat, ezért ezeknek az információknak az értéke korlátozott, ha van egyáltalán. (Az emberek sok esetben nem hajlandóak fizetni egy olyan dologért, amely tetszés szerint sokszorosítható.)
 • A Bitcoin volt az első olyan találmány, amelynél megoldották azt, hogy úgy tudjanak valamit az interneten keresztül mozgatni, hogy a küldő félnél ne maradjon ott, de a címzetthez feltétlenül megérkezzen. Ne legyen másolható, sokszorosítható. Ezek a kriptodevizák, ma is ez az egyik legfontosabb tulajdonságuk. Ez már az értékek internete.

A kriptodevizák néhány fontos tulajdonsága

 • A kriptodeviza-egységek tulajdonjoga kizárólag kriptográfiai úton bizonyítható.
 • A rendszer nem igényel központi hatóságot, egy “elosztott konszenzus, a résztvevők közös megegyezése, egyetértése révén tartják fenn.
 • A rendszer lehetővé teszi olyan tranzakciók végrehajtását, amelyek során az érmék tulajdonjoga megváltozik.
 • A rendszer automatikusan meghatározza, hogy létrehozhatók-e új kriptodeviza-egységek.

(Jan Lansky és a Wikipedia nyomán)

III. Milyen felhasználási módjai vannak a kriptodevizáknak?

Bár a kriptodevizák alapötlete az volt, hogy globális fizetőeszközként használják ezeket, olcsó és gyors tranzakciókat téve lehetővé, ma már csak egy kis részük koncentrál erre. A kriptodeviza-nyilvántartásokban nemcsak érméket tárolnak, programkód, szöveg, linkek, ábrák és sok más adat is kerülhet beléjük. 

Bitcoin és dollár (Pixabay.com)Bitcoin és dollár (Pixabay.com)

Így számos új funkció és felhasználási mód terjedt el, illetve dolgoznak rajta. (Bár lehetséges, hogy ezek egy része helytelen vagy kiemelkedően kockázatos.)

 • A bitcoint egyre inkább hajlandók sokan digitális aranyként, megtakarítási, értékőrző eszközként kezelni. Különösen a fiatalok körében népszerű ez a funkció. Sokan már a bitcoin elszívó hatásával magyarázzák azt is, hogy 2021-ben az arany árfolyama az inflációs veszélyek ellenére nem vagy alig emelkedett.
 • A világszerte erősödő infláció mellett sokan hajlamosak a bitcoint és esetleg néhány más kriptodevizát infláció elleni védelemként felfogni.
 • Sokan a kriptodevizákat egyfajta részvénynek tekintik, startup-vállalatok részesedéseiként, amelyek a kriptodeviza-üzletágban, mint nagy jövő előtt álló iparágban részesedést testesítenek meg.
 • Számos példát arra a célra terveztek, hogy valamilyen területen, iparágban, műszaki ágban fontos nyilvántartásokat bonyolítsanak a segítségével a mögöttes blokkláncon. Ilyen területek többek között az élelmiszerbiztonság, az internetes kereskedelem, az energiaellátás, a fájlok felhőben való tárolása, az egészségügy, az ingatlanpiac, a közlekedés, különböző üzleti szolgáltatások, vagy a média és az utazás területe is.

A Splinterlands online játék, amivel kriptodevizát lehet nyerniA Splinterlands online játék, amivel kriptodevizát lehet nyerni

 • Számos kriptodeviza különböző internetes alkalmazásokban cserefunkciót t el. Ilyenek például az online számítógépes játékok, az online szerencsejátékok, biztosítások, különböző számítógépes szolgáltatások mint megosztott számítástechnikai processzor-kapacitás, felhőben történő adattárolás, képfeldolgozás stb.
 • A DeFi (decentralizált pénzügyek) területén kriptodevizákat használnak különböző pénzösszegek elhelyezésére kamatért vagy hozamért cserébe, kölcsönök felvételére, vagy különböző befektetések digitális változatának kereskedése során.
 • A média, a reklámpiac területén a hirdetők, médiaoldalak és a tartom-előállítók kriptodevizákat használhatnak egymás közötti elszámolásaik bonyolítására.

(A lista nem teljes, ezek csak példák.)

Az okosszerződések

A különböző felsorolt alkalmazások legtöbbjét úgynevezett okosszerződéseken keresztül valósítják meg. Az okosszerződés olyan számítógépes program, amely automatikusan végrehajtódik, ha a benne leírt feltételek teljesülnek. Ekkor megnyílik a felhasználó előtt valamilyen lehetőség, például elküldenek neki egy digitális könyvet, használhatóvá válik valamilyen más szolgáltatás, vagy például kifizetnek egy nyereményt.

Okosszerződés a kólaautomatában

 • A legegyszerűbb okosszerződés a szakirodalom szerint a különböző ital-, étel- és más árukiadó automaták működésével jött létre. Ez a “szerződés nagyon egyszerű: ha bedobnak egy bizonyos pénzösszeget és benyomnak egy bizonyos gombot, akkor egy megfelelő terméket az automatának ki kell adnia. Okosszerződésekből azonban egészen bonyolult rendszereket is fel lehet állítani, például teljes kriptodeviza-váltókat, kereskedési platformokat (egyfajta tőzsdéket) működtetnek ezek segítségével.

Az okosszerződések egyik legfontosabb értelme, hogy esetükben jóval kevesebb közreműködő félre, emberi személyzetre, adminisztrátorokra, ügynökökre, közvetítőkre van szükség, hogy a különböző szolgáltatásokat vagy kereskedelmi tevékenységet meg lehessen valósítani. Így lényegesen olcsóbbak, gyorsabbak, hatékonyabbak lehetnek.

 • A legnagyobb kapitalizációjú (piaci összértékű) kriptodevizák (2021 vége):

 1. Bitcoin (BTC)
 2. Ethereum (ETH)
 3. Binance Coin (BNB)
 4. Cardano (ADA)
 5. XRP (XRP)
 6. Solana (SOL)
 7. Polkadot (DOT)
 8. Dogecoin (DOGE)
 9. Uniswap (UNI)
 10. Terra (LUNA)

IV. A kriptodevizák veszélyei és káros hatásai

A kriptodevizák árfolyama az utóbbi több mint tíz évben határozottan emelkedő rendben mozgott. Ez kis- és nagybefektetők százezreit, sőt millióit csábítja spekulációra. Egy újabb erőteljes emelkedő szakasz kezdődött 2020 októberében, amely 2021 őszén is tart.

A bitcoin és az ether(eum) árfolyama öt évre (Tradingview.com)A bitcoin és az ether(eum) árfolyama öt évre (Tradingview.com)

Rosszabb időszakokban azonban 80-90, sőt 95 százalékos áresésen is keresztülmentek a fontosabb kriptodevizák akár hónapok leforgása alatt is. (A kiugró ármozgásokat szakszóval magas volatilitásnak nevezik.) Ez a piac eddig extrém lehetőségeket és extrém kockázatokat, óriási nyereség és bukás lehetőségét is magában hordozta.

A kritikusok szerint többek között a következő nagy hiányosságokkal és veszélyekkel kell szembenézni a kriptodevizáknál.

1. A kriptodevizáknak nincs belső értéke

Sok közgazdász a mai napig rendkívül rossz véleménnyel van a kriptodevizákról, mint fizetőeszközökről, mert úgy véli, hogy ezeknek nincsen mögöttes, úgynevezett belső értéke. Nem áll mögöttük semmilyen állam vagy erős szervezet, nem cserélhetők be semmilyen más értékre, tárgyra, nem fogadják el ezeket adófizetésnél sem. (Az utóbbi alól már vannak kivételek.)

Nincs mögöttük semmi – mondják. Ezért értékük gyakorlatilag bármikor nullára csökkenhet.

2. A kriptodevizák volatilitása óriási

Míg egy átlagos részvény a tőzsdéken jellemzően 1-2, esetleg három százalékot mozog egy nap, addig a kriptodevizáknál nem ritka az öt-tíz, esetleg tizenöt-húsz százalékos mozgás sem. Ez nagyon nagy veszélynek teszi ki a kisbefektetőket, főleg, ha kölcsönpénzből, hitelből vagy tőkeáttétellel próbálkoznak a spekulációval. Volt olyan nagyobb áresés 2021-ben is, amelynek során a kisebb tulajdonosok milliárd dolláros nagyságrendű veszteséget szenvedtek el egyetlen nap alatt.

A kripto-tél: A bitcoin és az ether(eum) árfolyamesése 2018-2019-ben (Tradingview.com)A kripto-tél: A bitcoin és az ether(eum) árfolyamesése 2018-2019-ben (Tradingview.com)

3. Hatalmas a környezeti terhelése

A kriptodevizák hatalmas mennyiségű elektromos áramot igényelnek, különösen a két vezető fajtájuk, a bitcoin és az ether(eum). Az éves energiafelhasználást közepes nagyságú országokhoz, például Argentínához vagy Svédországhoz hasonlíthatjuk, a bitcoin árfolyamának emelkedésével párhuzamosan ráadásul tovább nőhet. Ez jelentős környezeti károkat okoz.

4. Nem megoldott a biztonságos tárolásuk

Rendkívül sokszor szerepelnek a hírekben a különböző hackertámadások kriptodeviza tőzsdéken, elektronikus pénztárcákban vagy más kriptoalkalmazásokban, amelyek a befektetők egy részének hatalmas károkat okoztak. Máskor egy-egy elfelejtett jelszó vagy egy adathordozó sérülése okozott jóvátehetetlen károkat a tulajdonosnak. A kriptodevizák biztonságos tárolása megoldható ugyan, de általában jelentős számítástechnikai felkészültséget és ráfordítást igényel.

5. Jelentős partnerkockázatok vannak

A világ legnagyobb kriptodeviza-tőzsdéje is csődbe tudott menni 2014-ben (a japán Mt. Gox), jelentős károkat okozva a befektetőknek. Ez is jelzi, hogy a kriptodeviza-piacon működő intézmények esetleges csődje (akár hackertámadás, akár más okok következtében) szintén komoly kockázati tényező.

Hacker (Pixabay.com)Hacker (Pixabay.com)

Ráadásul számos csaló próbálkozik folyamatosan ezen a piacon. Sok esetben például nem létező kriptodevizát tárulnak. Vagy eleve azzal a céllal hoznak létre értéktelen termékeket, hogy azokat drágán a hozzá nem értő ügyfelekre sózzák.("Pump and dump", "rug pull" csalások.)

6. További kockázati tényezők

A szektor jövője további kockázatokat hordoz, amelyeket csak röviden sorolunk fel:

 • Egyes kriptodevizák feleslegessé válhatnak, ha a banki alkalmazások kiszorítják azokat.
 • Vagy megmaradnak ugyan, de az üzleti modell nem működik jól, nem lesz olyan bevétel, nyereség, ami kifizetődővé teszi a rendszer működtetését.
 • Újfajta kriptodevizákat találnak fel, amelyek elértéktelenítik a régieket.
 • A hatóságok betiltanak egyes kriptodevizákat, vagy az egész szektort (Kínában hasonló történt).
 • A kvantum-számítógépek vagy valamilyen más műszaki újítás miatt használhatatlanokká válnak.

Légy óvatos, és diverzifikálj

A felsorolt számos kockázati tényező nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kriptodevizákba nem szabad befektetni, De azt mindenképpen, hogy ezt nagyon nagy körültekintéssel kell tenni. Javasolható, hogy aki befektet, az csak a pénzének egy kis részét kockáztassa, amit nélkülözni tud, ha a legrosszabb megtörténik. Egy ilyen irányadó mérték lehet a vagyonunk pár százaléka.

A Magyar Nemzeti Bank korábbi közleménye szerint a kriptodevizák:

 • Sokkal kockázatosabbak a fogyasztók számára a már ismert elektronikus fizetési megoldásokhoz – például a bankkártyához, elektronikus pénzhez – képest. A bitcoinnak és a hozzá hasonló, fizetésre használható virtuális eszközöknek nincs hivatalos kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának felügyelete alá sem. Hiányoznak a megfelelő felelősségi, garanciális és kárviselési szabályok is, amelyek például visszaélés, ellopás esetén védenék a fogyasztók érdekeit. Tovább növeli a kockázatokat, hogy a Bitcoin és a hasonló, fizetésre használható virtuális eszközök ára, felhasználási értéke rendkívül gyorsan és a fogyasztók számára kiszámíthatatlan módon változhat.

Ethereum emlékérme (Unsplash.com)Ethereum emlékérme (Unsplash.com)

V. A fintech alkalmazások

A fintech vagy FinTech (pénzügyi technológia, "financial technology") a banki és pénzügyi szolgáltatási ágazatban újonnan kifejlesztett digitális és online, rendszerint automatizált technológiákat alkalmazó termékek és vállalatok összefoglaló neve. Ezek gyors és innovatív fejlődést mutatnak, és folyamatosan megváltoztatják, modernizálják a pénzügyeket.

A technikailag hozzáértő ügyfelek, különösen a fiatalok elvárják, hogy a pénzátutalás, a hitelezés, a hitelkezelés és a befektetés könnyed, biztonságos legyen, ideális esetben emberi segítség vagy bank személyes látogatása nélkül írja egy fintech-vállalkozás.

Sokan azt jósolják, hogy a hagyományos, bevált banki termékek egyre inkább kiszorulnak a piacról, miközben a fintech-megoldások az ügyfelek számára kényelmesebbé, hatékonyabbá és könnyebben elérhetővé teszik a bankolást. A hagyományos bankokkal összehasonlítva a fintech-vállalkozások rugalmasabban és gyorsabban működnek, illetve újítanak.

Példák fintech-alkalmazásokra

A fintech alkalmazások közé tartozik a Magyarországon is százezrek által használt Revolut, a Paypal, a TransferWise, a Google Pay, az Apple Pay. De külföldön sok más termék is ismert, különböző országokban más és más alkalmazások kedveltebbek. Ide sorolják a tőzsdei befektetők körében kedvelt Robin Hood alkalmazást is. Németországban az N26, az Egyesült Államokban a MoneyLion, a Mint és a Chime a legnépszerűbb egy kimutatás szerint. Az alkalmazások száma tehát igen nagy, nagyon nehéz kiválasztani a nekünk megfelelőt.

Nagy verseny az alkalmazások között

A fintech megoldások általában olcsóságukkal, kényelmes használatukkal és gyorsaságukkal tűnnek ki. Legtöbbjüket mobiltelefonon is jól lehet használni, vagy szinte kizárólag mobiltelefonon használják. Ám a hagyományos bankrendszer mobiltelefonos és internetes szolgáltatásainak fejlesztésével is igyekszik versenybe szállni a konkurenciával (mobiltelefonos fizetés, kényelmes banki átutalások). Ennek a versenynek a része lehet az is, hogy nemrég Magyarországon is bevezették az azonnali átutalások rendszerét. Hasonló működik már egyre több európai országban is.

Készpénzmentes fizetés? (Fotó: Depositphotos)Készpénzmentes fizetés? (Fotó: Depositphotos)

A verseny tehát igen erős a pénzügyi ágazatban, aminek persze veszélyei is vannak. A nem elég nagy tőkével rendelkező, hibás döntéseket hozó vagy a versenyben lemaradó vállalkozások csődbe mehetnek, és ezáltal elúszhat a felhasználó, ügyfél, befektető pénze is. A betétbiztosítás rendszere – amelyről a 13. fejezetben írtunk – nem minden esetben vonatkozik ezekre a szolgáltatókra. Más esetekben pedig egy másik ország betétbiztosítási rendszerében vagyunk biztosítva, ami megnehezíti az esetleges ügyintézést. (A Revolut esetében például a litván rendszerben.) Ezért a felügyeleti szervek időről időre figyelmeztetéseket adnak ki az alkalmazásokkal kapcsolatos kockázatokról.

Javasolt, hogy ha ilyen alkalmazásokat használunk, ne tartsunk rajta olyan nagyobb összeget, amelynek az elvesztése vagy időleges befagyása súlyosan érintene bennünket. Sok alkalmazás már részvényeket, árupiaci termékeket vagy kriptodevizákat is kínál mobiltelefonon, egy-két kattintásos, könnyen kezelhető felhasználói felületeken. Az ezekkel kapcsolatos kockázatokat viszont sok befektető nem ismeri, és nem biztos, hogy a szerződési feltételek elfogadáskor meg is ismeri. 

A Magyar Nemzeti Bank a szektorral kapcsolatos kockázatokat egy 2020-as közleményében összegezte.

Ez a cikk a Diákfórum versenysorozathoz készült.

A kapcsolódó anyagok tartalomjegyzéke itt található.

Fontosabb források:

Wikipedia, digital currency

Wikipedia, cryptocurrency

Wikipedia, Financial technology

MNB-közlemény a fintech-szolgáltatásokról

Fintech-alkalmazások egy listája

Coinmarketcap.com

 

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vételi ajánlat eladási ajánlat forgalom dátum idő
OTP 8918 8730 9278 -1,02% 8912 8918 17 428 027 454 Ft 2022-05-27 14:09:48
MOL 2538 2482 2620 +1,36% 2536 2538 2 235 517 198 Ft 2022-05-27 14:09:41
MTELEKOM 381 381 393 -1,42% 381 382 47 151 335 Ft 2022-05-27 13:58:45
RICHTER 7295 7270 7390 -0,61% 7295 7300 203 577 650 Ft 2022-05-27 14:07:31
OPUS 180 174 190 -3,74% 180 181 25 976 948 Ft 2022-05-27 14:04:28
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz májusban, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 379 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. Az Erste Banknál 32 831 forint, a Cetelemnél pedig 33 556 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

Részvény / Deviza / Áru Mélyül a szakadék, míg a forint nagyot gyengült, a zloty és a korona erősödött
Eidenpenz József | 2022. május 27. 12:18
A BUX esése szelídült, miközben Európában emelkedés van. A forint ma sem lett sokkal erősebb, miközben a térségi devizák erősödtek a napokban. Mekkora lesz a különadók hatása a Mol-ra, OTP-re, Telekomra, Richterre? Hogy teljesített az AutoWallis? Mennyire épülnek be a fogyasztói árakba a különadók?
Részvény / Deviza / Áru Mit szólt a különadókhoz a pesti börze?
Privátbankár.hu | 2022. május 26. 17:42
A vezető részvények közül csak a Richter tudott erősödni, jócskán esett a BUX.
Részvény / Deviza / Áru Vérfürdőt hozott a tőzsdén Orbán Viktor bejelentése - zuhan az OTP, tovább gyengül a forint
Gáspár András | 2022. május 26. 09:21
Már Orbán Viktor bejelentése előtt is nagyot zakóztak a bluechipek a budapesti tőzsdén, az újabb különadók hírére pedig a csütörtök reggeli nyitásban hatalmas zuhanás bontakozott ki: az OTP több mint 10 százalékot veszített percek alatt, innen valamelyest korrigált, de elképesztő volt a volatilitás az első percekben. 
Részvény / Deviza / Áru A tőzsdén is arra várnak, mit jelent be Orbán Viktor
Privátbankár.hu | 2022. május 25. 17:45
Újabb különadók miatti aggodalom húzta le a BUX-ot.
Részvény / Deviza / Áru Zuhanórepülésben a forint, ráadásul az OTP és a Mol is nagyot esik
Csabai Károly | 2022. május 25. 11:53
A hazai fizetőeszköz már tegnap is gyengült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökének nyilatkozatát követően. Ma mondhatni, csak ezt folytatta, amikor például az euróval szemben reggel óta már közel négy egységet veszített, s fél 12 magasságában a 386-os szint felett cserélt gazdát. Ezúttal a Mol- és az OTP-részvények is követik a forintot. Pedig Európa kivirult, a nagyobb tőzsdék emelkedőben. Az már kevésbé jó hír, hogy az olaj is 1 százalék körül drágul.
Részvény / Deviza / Áru Nagyot esett ma a Richter
Privátbankár.hu | 2022. május 24. 17:44
Átlagos volt a forgalom.
Részvény / Deviza / Áru Orosz olajembargó? Mit sugall a Mol árfolyama?
Király Béla | 2022. május 24. 12:12
Jó ideje napirenden van az orosz olajimport szankcionálása az Európai Unióban, Magyarország azonban ellenzi ezt. Az indok, hogy a Molnak óriási költséget jelentene az átállás, és az ellátásbiztonság is veszélybe kerülne. A legfrissebb nyilatkozatok szerint mégis lehet embargó, a Mol ennek ellenére emelkedett kedden délelőtt.
Részvény / Deviza / Áru Sehogy sem akar erősödni a forint – nem úgy az OTP!
Csabai Károly | 2022. május 23. 11:57
A hazai fizetőeszköz még az elmúlt időszak dollárgyengülése ellenére sem volt képes jelentős erősödést produkálni. Ezzel szemben az OTP és a Mol európai szinten is megsüvegelendő pluszban tartja a BUX-indexet. A szűkülő kínálat hatására drágul az olaj. Ezúttal az Európai Központi Bank (EKB) elnöke jelezte, hogy szabályozni kéne a kriptopiacot.
Részvény / Deviza / Áru Szabadesésben a Tesla, sorra jönnek a pofonok
Király Béla | 2022. május 22. 11:46
A világ legértékesebb autógyártó vállalata egy hónap alatt 342 milliárd dollárt veszített az értékéből. Összehasonlításképpen: ez két évnyi magyar GDP-nek felel meg. A helyzet azonban romolhat, mivel Elon Musk össztűz alá kerülhet.
Részvény / Deviza / Áru A lehetséges olajembargót nyögi a Mol
Privátbankár.hu | 2022. május 20. 17:03
A vezető részvények a Richter kivételével mínuszban zárták a napot.
Friss
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG