<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
18p

Szinte minden nap mint nap szó esik már a pénzügyi hírekben a kriptodevizákról, a jegybanki és nem jegybanki digitális pénzekről, a fintech-alkalmazásokról. Ezek jelentik vajon a jövőt? Egymással versenyző ágazatokról van szó, amelyek előnyöket, de komoly kockázatokat is jelentenek a felhasználók számára.

I. Mik azok a digitális fizetőeszközök?

A modern számítógépes korban érthető módon létrejöttek olyan fizetőeszközök, pénzek vagy pénzhelyettesítő eszközök is, amelyek már elsősorban számítógépes rendszereken, többnyire az interneten keresztül mozognak, ott tartják nyilván azokat. Sőt egy részük már nem is létezik kinyomtatott, fizikai, kézzelfogható formában.

A digitális fizetőeszközöknek három fő formája van:

 1. Jegybanki digitális fizetőeszközök (CBDC-k – Central Bank Digital Currency).
 2. Virtuális fizetőeszközök (hasonlóak a CBDC-khez, de nem jegybankok bocsátják ki).
 3. Kriptodevizák, más neveken kriptopénzek, kriptovaluták, kriptoeszközök vagy kriptók.

Mik azok a CBDC-k?

A jegybanki digitális fizetőeszközöket, amint a nevük is mutatja, valamelyik ország jegybankja vagy központi bankja bocsátja ki, jellemzően az ország pénznemében. Jelenleg sok országban még csak kísérletek folynak ezekkel, néhány állam azonban már eljutott a gyakorlati megvalósításig. A lényegük, hogy digitális formában, számlapénzként tartják nyilván az ország fizetőeszközét, de nem a kereskedelmi bankoknál, hanem a jegybank speciális számítógépes rendszerében. Így a bankszámlapénztől eltérően az ügyfelek nincsenek kitéve az adott bank csődkockázatának.

Hagyományos, lyukas kétfilléres érme. Eljárt felette az idő? (E. J.)
Hagyományos, lyukas kétfilléres érme. Eljárt felette az idő? (E. J.)

Nagyon valószínű, hogy a CBDC-kről még sokat fogunk hallani. Elképzelhető, hogy hosszútávon a legtöbb államban bevezetik ezeket, részben a kriptodevizák konkurenciájának hatására, részben a modern kor újabb technikai követelményei miatt.

A virtuális fizetőeszközök

Szinte bármely vállalat vagy közösség bocsáthat ki valamilyen virtuális fizetőeszközt. De ezek nagy többsége csak jóval korlátozottabban használható, mint az egyes államok vagy jegybankok pénzei. Digitális fizetőeszköz lehet például az online számítógépes játékokban használható “pénz”, arany, érme, mana vagy bármely más névre keresztelt csereeszköz.

A lényeg az, hogy egy adott közösség, ügyfélkör ezeket elfogadja, és elektronikusan nyilvántartható, mozgatható, elszámolható, tárolható legyen. Értéküket, fedezetüket az adott vállalat vagy szervezet, közösség garantálja, vagy legalábbis általában ígéretet tesz rá.

II. Mik azok a kriptodevizák?

A kriptodeviza definícióját nem könnyű meghatározni, mert sokféle van belőlük és többféle célt szolgálhatnak. A hagyományos pénzügyi fogalmak szerint már nehezen sorolhatók be. Némelyik egyszerre fizetőeszköz, befektetési eszköz, számítógépes programkód, szavazásra jogosító eszköz és egy internetes vagy szoftveres szolgáltatás része.

A Wikipédia szerint a kriptodeviza számítógépes adatok olyan összessége, amelyek csereeszközként funkcionálnak, miközben a tulajdonjogot egy digitális, számítógépes adatbázisban tárolják el, erős kriptográfiai technikával biztosítva.(Vagyis matematikai alapú titkosítással, amely a rejtjelezés tudományán, a kriptográfián nyugszik.) 

A digitális világ mindenhová eljut (Pixabay.com)
A digitális világ mindenhová eljut (Pixabay.com)

Ugyanebben az adatbázisban tárolják a szabályokat is, például azt is, hogy hogyan jöhetnek létre új kriptodeviza érmék, mire, hogyan használhatók fel és hogyan továbbítják ezeket egyik tulajdonostól a másikig. A kriptodeviza klasszikus formában sem államoktól, sem jegybankoktól, sem vállalatoktól nem függő, decentralizált képződmény, amelyet egy önkéntes közösség hoz létre és működtet.

Azonban számos kivétel van ez alól, vállalatok, programozói csoportok, szervezetek is készíthetnek saját, centralizált, esetleg csak látszólag decentralizált kriptodevizát. Decentralizáltnak induló kriptodevizák is kerülhetnek szűkebb kör kezébe, ha valakik felvásárolják az érmék nagyobb részét.

A blokklánc

A kapcsolódó fogalom, a blokklánc nem keverendő össze a kriptodevizákkal, ez csak a kriptodevizák nyilvántartási rendszerének legfontosabb fajtája, amely sok más dologra is használható, nem csak kriptodeviza-nyilvántartásra. Nem minden kriptodeviza fut blokkláncon (az IOTA például nem), de a nagy többségük igen. Valamit nem minden blokklánc futtat kriptodevizát, vagy nem csak azt futtat. Például vállalati nyilvántartások, szervezetek adatbázisai is működhetnek blokkláncokon. Egy blokklánc programkódokat, statisztikai adatokat, szövegeket, képeket és szinte bármely más adatot is tárolhat.

(Tehát nem minden blokklánc kriptodeviza, és is nem minden kriptodeviza blokklánc alapú. Bár a kriptodevizák nagy többsége blokkláncot használ.)

A DLT (elosztott főkönyv)

Elosztott főkönyv technológiának (DLT, distributed ledger technology) nevezik a blokkláncok és más kriptodeviza-nyilvántartások technológiájának azon elvét, ami szerint a nyilvántartásokat több (általában legalább pár tucatnyi, de néha sok ezer vagy több tízezer) számítógépen elosztva, szétszórva tárolják. Ezek a számítógépek, szerverek rendszerint sok országban lehetnek. Ez is biztosítja a rendszer decentralizált működését és nagyban csökkenti sérülékenységét.

Bitcoin-póló
Bitcoin-póló

Mitől mások a kriptodevizák?

Az első kriptodevizát, a bitcoint 2008 végén találták fel, és az alapötlet az volt, hogy virtuális fizetőeszközként működjön. Vagyis értéket, egy pénzösszeget lehessen vele az interneten egyik helyről a másikra küldeni, biztonságosan, gyorsan és olcsón.

Az értékek internete

 • Az általunk ismert internet nagy része az adat vagy az információ internete, ahol szövegek, képek, videók, zenék cserélnek gazdát. De ezek valójában mind-mind másolatok. Attól ugyanis, hogy elküldök egy e-mailt , vagy egy képet, az én számítógépemen is megmarad (ha úgy akarom, és nem törlöm ki). Mivel minden csak másolat, ezért ezeknek az információknak az értéke korlátozott, ha van egyáltalán. (Az emberek sok esetben nem hajlandóak fizetni egy olyan dologért, amely tetszés szerint sokszorosítható.)
 • A Bitcoin volt az első olyan találmány, amelynél megoldották azt, hogy úgy tudjanak valamit az interneten keresztül mozgatni, hogy a küldő félnél ne maradjon ott, de a címzetthez feltétlenül megérkezzen. Ne legyen másolható, sokszorosítható. Ezek a kriptodevizák, ma is ez az egyik legfontosabb tulajdonságuk. Ez már az értékek internete.

A kriptodevizák néhány fontos tulajdonsága

 • A kriptodeviza-egységek tulajdonjoga kizárólag kriptográfiai úton bizonyítható.
 • A rendszer nem igényel központi hatóságot, egy “elosztott konszenzus, a résztvevők közös megegyezése, egyetértése révén tartják fenn.
 • A rendszer lehetővé teszi olyan tranzakciók végrehajtását, amelyek során az érmék tulajdonjoga megváltozik.
 • A rendszer automatikusan meghatározza, hogy létrehozhatók-e új kriptodeviza-egységek.

(Jan Lansky és a Wikipedia nyomán)

III. Milyen felhasználási módjai vannak a kriptodevizáknak?

Bár a kriptodevizák alapötlete az volt, hogy globális fizetőeszközként használják ezeket, olcsó és gyors tranzakciókat téve lehetővé, ma már csak egy kis részük koncentrál erre. A kriptodeviza-nyilvántartásokban nemcsak érméket tárolnak, programkód, szöveg, linkek, ábrák és sok más adat is kerülhet beléjük. 

Bitcoin és dollár (Pixabay.com)
Bitcoin és dollár (Pixabay.com)

Így számos új funkció és felhasználási mód terjedt el, illetve dolgoznak rajta. (Bár lehetséges, hogy ezek egy része esetenként helytelen vagy kiemelkedően kockázatos.)

 • A bitcoint egyre inkább hajlandók sokan digitális aranyként, megtakarítási, értékőrző eszközként kezelni. Különösen a fiatalok körében népszerű ez a funkció. Sokan már a bitcoin elszívó hatásával magyarázzák azt is, hogy 2021-2022-ben az arany árfolyama az inflációs veszélyek ellenére nem vagy alig emelkedett.
 • A világszerte erősödő infláció mellett sokan hajlamosak a bitcoint és esetleg néhány más kriptodevizát infláció elleni védelemként felfogni.
 • Sokan egyes kriptodevizákat egyfajta részvénynek tekintenek, startup-vállalatok részesedéseiként, amelyek a kriptodeviza-üzletágban, mint nagy jövő előtt álló iparágban részesedést testesítenek meg.
 • Számos rendszert arra a célra terveztek, hogy valamilyen területen, iparágban, műszaki ágban fontos nyilvántartásokat bonyolítsanak a segítségével a mögöttes blokkláncon. Ilyen területek többek között az élelmiszerbiztonság, az internetes kereskedelem, az energiaellátás, a fájlok felhőben való tárolása, az egészségügy, az ingatlanpiac, a közlekedés, különböző üzleti szolgáltatások, vagy a média és az utazás területe is.

A Splinterlands online játék, amivel kriptodevizát lehet nyerni
A Splinterlands online játék, amivel kriptodevizát lehet nyerni

 • Számos kriptodeviza különböző internetes alkalmazásokban cserefunkciót vagy elszámolási funkciót t el. Ilyenek például az online számítógépes játékok, az online szerencsejátékok, online biztosítások, különböző számítógépes szolgáltatások mint megosztott számítástechnikai processzor-kapacitás, felhőben történő adattárolás, képfeldolgozás stb.
 • A DeFi (decentralizált pénzügyek) területén kriptodevizákat használnak különböző pénzösszegek elhelyezésére kamatért vagy hozamért cserébe, kölcsönök felvételére, vagy különböző befektetések digitális változatának kereskedése során.
 • A média, a reklámpiac területén a hirdetők, médiaoldalak és a tartom-előállítók kriptodevizákat használhatnak egymás közötti elszámolásaik bonyolítására, a szerzők premizálására, a szerzői jogok időben is rögzített igazolására.

(A lista nem teljes, ezek csak példák.)

Az okosszerződések

A különböző felsorolt alkalmazások legtöbbjét úgynevezett okosszerződéseken keresztül valósítják meg. Az okosszerződés olyan számítógépes program, amely automatikusan végrehajtódik, ha a benne leírt feltételek teljesülnek. Ekkor megnyílik a felhasználó előtt valamilyen lehetőség, például elküldenek neki egy digitális könyvet, használhatóvá válik valamilyen más szolgáltatás, vagy például kifizetnek egy nyereményt.

Okosszerződés a kólaautomatában

 • A legegyszerűbb okosszerződés a szakirodalom szerint a különböző ital-, étel- és más árukiadó automaták működésével jött létre. Ez a “szerződés nagyon egyszerű: ha bedobnak egy bizonyos pénzösszeget és benyomnak egy bizonyos gombot, akkor egy megfelelő terméket az automatának ki kell adnia. Okosszerződésekből azonban egészen bonyolult rendszereket is fel lehet állítani, például teljes kriptodeviza-váltókat, kereskedési platformokat (egyfajta tőzsdéket), médiaportálokat, online játékokat működtetnek ezek segítségével.

Az okosszerződések egyik legfontosabb értelme, hogy esetükben jóval kevesebb közreműködő félre, emberi személyzetre, adminisztrátorokra, ügynökökre, közvetítőkre van szükség, hogy a különböző szolgáltatásokat vagy kereskedelmi tevékenységet meg lehessen valósítani. Így lényegesen olcsóbbak, gyorsabbak, hatékonyabbak lehetnek.

 • A legnagyobb kapitalizációjú (piaci összértékű) kriptodevizák (2021 vége):

 1. Bitcoin (BTC)
 2. Ethereum (ETH)
 3. Binance Coin (BNB)
 4. Cardano (ADA)
 5. XRP (XRP)
 6. Solana (SOL)
 7. Polkadot (DOT)
 8. Dogecoin (DOGE)
 9. Uniswap (UNI)
 10. Terra (LUNA)

IV. A kriptodevizák veszélyei és káros hatásai

A kriptodevizák árfolyama az utóbbi több mint tíz évben határozottan emelkedő rendben mozgott. Ez kis- és nagybefektetők százezreit, millióit csábítja spekulációra. Egy újabb erőteljes emelkedő szakasz kezdődött 2020 októberében, majd 2021 őszén, de 2022-ben az év nagy részében eddig estek az árfolyamok (szeptemberig). 

A bitcoin és az ether(eum) árfolyama öt évre (Tradingview.com)
A bitcoin és az ether(eum) árfolyama öt évre (Tradingview.com)

Rosszabb időszakokban azonban 80-90, sőt 95 százalékos áresésen is keresztülmentek a fontosabb kriptodevizák akár hónapok leforgása alatt is. (A kiugró ármozgásokat szakszóval magas volatilitásnak nevezik.) Ez a piac eddig extrém lehetőségeket és extrém kockázatokat, óriási nyereség és bukás lehetőségét is magában hordozta.

A kritikusok szerint többek között a következő nagy hiányosságokkal és veszélyekkel kell szembenézni a kriptodevizáknál.

1. A kriptodevizáknak nincs belső értéke

Sok közgazdász a mai napig rendkívül rossz véleménnyel van a kriptodevizákról, mint fizetőeszközökről, mert úgy véli, hogy ezeknek nincsen mögöttes, úgynevezett belső értéke. Nem áll mögöttük semmilyen állam vagy erős szervezet, nem cserélhetők be semmilyen más tartós értékre, tárgyra, nem fogadják el ezeket adófizetésnél sem. (Az utóbbi alól már vannak kivételek.)

Nincs mögöttük semmi – mondják. Ezért értékük gyakorlatilag bármikor nullára csökkenhet.

2. A kriptodevizák volatilitása óriási

Míg egy átlagos részvény a tőzsdéken jellemzően 1-2, esetleg három százalékot mozog egy nap, addig a kriptodevizáknál nem ritka az öt-tíz, esetleg tizenöt-húsz százalékos mozgás sem. Ez nagyon nagy veszélynek teszi ki a kisbefektetőket, főleg, ha kölcsönpénzből, hitelből vagy tőkeáttétellel próbálkoznak a spekulációval. Volt olyan nagyobb áresés 2021-ben is, amelynek során a kisebb tulajdonosok összesen milliárd dolláros nagyságrendű veszteséget szenvedtek el egyetlen nap alatt.

A kripto-tél: A bitcoin és az ether(eum) árfolyamesése 2018-2019-ben (Tradingview.com)
A kripto-tél: A bitcoin és az ether(eum) árfolyamesése 2018-2019-ben (Tradingview.com)

3. Hatalmas a környezeti terhelése

A kriptodevizák egy része hatalmas mennyiségű elektromos áramot igényel, különösen a két vezető fajtájuk, a bitcoin és az ether(eum). (Az Ethereum-rendszert várhatóan szeptember közepén átállítják egy energiatakarékosabb új rendszerre.) Az éves energiafelhasználást közepes nagyságú országokhoz, például Argentínához vagy Svédországhoz hasonlíthatjuk, a bitcoin árfolyamának emelkedésével párhuzamosan ráadásul tovább nőhet. Ez jelentős környezeti károkat okoz.

4. Nem megoldott a biztonságos tárolásuk

Sokszor, szinte hetente szerepelnek a hírekben a különböző hackertámadások Defi-alkalmazások, kriptodeviza tőzsdék, elektronikus pénztárcák vagy más kriptoalkalmazások ellen, amelyek a befektetők egy részének nagy károkat okoznak. Máskor egy-egy elfelejtett jelszó vagy egy adathordozó sérülése okozott jóvátehetetlen károkat egy-egy tulajdonosnak.

A kriptodevizák biztonságos tárolása megoldható ugyan, de általában jelentős számítástechnikai felkészültséget és ráfordítást igényel. Nincsen hivatalos biztosítás vagy más szervezet, amely a károk ellen megvédne. (Egyes károkra, például az okosszerződések hibáira azonban már lehet üzleti alapon biztosítást kötni.)

5. Jelentős partnerkockázatok vannak

A világ legnagyobb kriptodeviza-tőzsdéje is csődbe tudott menni 2014-ben (a japán Mt. Gox), jelentős károkat okozva a befektetőknek. Majd 2022 május-júniusban egész csődhullám alakult ki különböző kriptovaluta-szolgáltatók és kereskedési platformok körében. Ez is jelzi, hogy a kriptodeviza-piacon működő intézmények esetleges csődje (akár hackertámadás, akár más okok következtében) szintén komoly kockázati tényező.

Hacker (Pixabay.com)
Hacker (Pixabay.com)

Ráadásul számos csaló próbálkozik folyamatosan ezen a piacon. Sok esetben például nem létező kriptodevizát tárulnak. Vagy eleve azzal a céllal hoznak létre értéktelen termékeket, hogy azokat drágán a hozzá nem értő ügyfelekre sózzák.("Pump and dump", "rug pull" típusú csalások.)

6. További kockázati tényezők

A szektor jövője további kockázatokat hordoz, amelyeket csak röviden sorolunk fel:

 • Egyes kriptodevizák feleslegessé válhatnak, ha banki vagy fintech alkalmazások kiszorítják azokat.
 • Vagy megmaradnak ugyan, de az üzleti modell nem működik jól, nem lesz olyan bevétel, nyereség, ami kifizetődővé teszi a rendszer működtetését.
 • Az erős konkurencia és az üzleti modellek másolása miatt is elértéktelenedhetnek az egyes érmék, még jó üzleti modell esetén is.
 • Újfajta kriptodevizákat találnak fel, amelyek elértéktelenítik a régieket.
 • A hatóságok betiltanak egyes kriptodevizákat, vagy az egész szektort (Kínában hasonló történt).
 • A kvantum-számítógépek vagy valamilyen más műszaki újítás miatt mind használhatatlanokká válnak.

Légy óvatos, és diverzifikálj

A felsorolt számos kockázati tényező nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kriptodevizákba nem szabad befektetni, De azt mindenképpen, hogy ezt nagyon nagy körültekintéssel kell tenni. Javasolható, hogy aki befektet, az csak a pénzének egy kis részét kockáztassa, amit nélkülözni tud, ha a legrosszabb megtörténik. Egy ilyen irányadó mérték lehet a vagyonunk pár százaléka.

A Magyar Nemzeti Bank korábbi közleménye szerint a kriptodevizák:

 • Sokkal kockázatosabbak a fogyasztók számára a már ismert elektronikus fizetési megoldásokhoz – például a bankkártyához, elektronikus pénzhez – képest. A bitcoinnak és a hozzá hasonló, fizetésre használható virtuális eszközöknek nincs hivatalos kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának felügyelete alá sem. Hiányoznak a megfelelő felelősségi, garanciális és kárviselési szabályok is, amelyek például visszaélés, ellopás esetén védenék a fogyasztók érdekeit. Tovább növeli a kockázatokat, hogy a bitcoin és a hasonló, fizetésre használható virtuális eszközök ára, felhasználási értéke rendkívül gyorsan és a fogyasztók számára kiszámíthatatlan módon változhat.

Ethereum emlékérme (Unsplash.com)
Ethereum emlékérme (Unsplash.com)

V. A fintech alkalmazások

A fintech vagy FinTech (pénzügyi technológia, "financial technology") a banki és pénzügyi szolgáltatási ágazatban újonnan kifejlesztett digitális és online, rendszerint automatizált technológiákat alkalmazó termékek és vállalatok összefoglaló neve. Ezek gyors és innovatív fejlődést mutatnak, és folyamatosan megváltoztatják, modernizálják a pénzügyeket.

A technikailag hozzáértő ügyfelek, különösen a fiatalok elvárják, hogy a pénzátutalás, a hitelezés, a hitelkezelés és a befektetés könnyed, biztonságos legyen, ideális esetben emberi segítség vagy bank személyes látogatása nélkül írja egy fintech-vállalkozás.

Sokan azt jósolják, hogy a hagyományos, bevált banki termékek egyre inkább kiszorulnak a piacról, miközben a fintech-megoldások az ügyfelek számára kényelmesebbé, hatékonyabbá és könnyebben elérhetővé teszik a bankolást. A hagyományos bankokkal összehasonlítva a fintech-vállalkozások rugalmasabban és gyorsabban működnek, illetve újítanak.

Példák fintech-alkalmazásokra

A fintech alkalmazások közé tartozik a Magyarországon is százezrek által használt Revolut, a Paypal, a TransferWise, a Google Pay, az Apple Pay. De külföldön sok más termék is ismert, különböző országokban más és más alkalmazások kedveltebbek. Ide sorolják a tőzsdei befektetők körében kedvelt Robin Hood alkalmazást is. Németországban az N26, az Egyesült Államokban a MoneyLion, a Mint és a Chime a legnépszerűbb egy kimutatás szerint. Az alkalmazások száma tehát igen nagy, nagyon nehéz kiválasztani a nekünk megfelelőt.

Nagy verseny az alkalmazások között

A fintech megoldások általában olcsóságukkal, kényelmes használatukkal és gyorsaságukkal tűnnek ki. Legtöbbjüket mobiltelefonon is jól lehet használni, vagy szinte kizárólag mobiltelefonon használják. Ám a hagyományos bankrendszer mobiltelefonos és internetes szolgáltatásainak fejlesztésével is igyekszik versenybe szállni a konkurenciával (mobiltelefonos fizetés, kényelmes és gyors banki átutalások). Ennek a versenynek a része lehet az is, hogy nemrég Magyarországon is bevezették az azonnali átutalások rendszerét. Hasonló működik már a legtöbb európai országban is.

Készpénzmentes fizetés? (Fotó: Depositphotos)
Készpénzmentes fizetés? (Fotó: Depositphotos)

A verseny tehát igen erős a pénzügyi ágazatban, aminek persze veszélyei is vannak. A nem elég nagy tőkével rendelkező, hibás döntéseket hozó vagy a versenyben lemaradó vállalkozások csődbe mehetnek, és ezáltal elúszhat a felhasználó, ügyfél, befektető pénze is. A betétbiztosítás rendszere – amelyről a 13. fejezetben írtunk – nem minden esetben vonatkozik ezekre a szolgáltatókra. Más esetekben pedig egy másik ország betétbiztosítási rendszerében vagyunk biztosítva, ami megnehezíti az esetleges ügyintézést. (A Revolut esetében például a litván rendszerben.) Ezért a felügyeleti szervek időről időre figyelmeztetéseket adnak ki az alkalmazásokkal kapcsolatos kockázatokról.

Javasolt, hogy ha ilyen alkalmazásokat használunk, ne tartsunk rajta olyan nagyobb összeget, amelynek az elvesztése vagy időleges befagyása súlyosan érintene bennünket. Sok alkalmazás már részvényeket, árupiaci termékeket vagy kriptodevizákat is kínál mobiltelefonon, egy-két kattintásos, könnyen kezelhető felhasználói felületeken. Az ezekkel kapcsolatos kockázatokat viszont sok befektető nem ismeri, és nem biztos, hogy a szerződési feltételek elfogadáskor meg is ismeri. 

A Magyar Nemzeti Bank a szektorral kapcsolatos kockázatokat egy 2020-as közleményében összegezte.

Ez a cikk a Diákfórum versenysorozathoz készült.

A kapcsolódó anyagok tartalomjegyzéke itt található.

Fontosabb források:

Wikipedia, digital currency

Wikipedia, cryptocurrency

Wikipedia, Financial technology

MNB-közlemény a fintech-szolgáltatásokról

Fintech-alkalmazások egy listája

Coinmarketcap.com

 

A rovat támogatója a 4iG

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vételi ajánlat eladási ajánlat forgalom dátum idő
OTP 10570 10560 10570 +0,05% 10570 10600 52 194 715 Ft 2023-02-07 09:00:34
MOL 2700 2700 2710 +0,67% 2700 2710 4 533 180 Ft 2023-02-07 09:00:38
MTELEKOM 371 371 371 +0,27% 371 375 10 402 Ft 2023-02-07 09:00:28
RICHTER 8100 8100 8100 +0,37% 8100 8140 413 100 Ft 2023-02-07 09:00:17
OPUS 130 130 130 +0,31% 128 130 232 432 Ft 2023-02-07 09:00:15
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Részvény / Deviza / Áru Kedd reggel is izmozik a forint a devizapiacon
Privátbankár.hu | 2023. február 7. 07:40
A vezető valutákkal szemben erősödött a jegyzése.
Részvény / Deviza / Áru Fejre állt a világ: a kirúgásokat jutalmazza a piac
Király Béla | 2023. február 6. 19:22
A technológiai óriások jó ideig hatalmas növekedést értek el negyedévről negyedévre. A recessziós környezetben viszont jellemzően mindannyian megtorpantak, ami komolyabb áresést hozott tavaly. Az elmúlt hetekben publikált negyedéves számok általában visszaesést jeleztek a korábbi eredményekhez képest, ennek ellenére a részvények remekelnek.
Részvény / Deviza / Áru Csak a rossz hírekről szólt ma Budapesten a nap
Privátbankár.hu | 2023. február 6. 18:36
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 602,48 pontos, 1,33 százalékos csökkenéssel, 44 793,85 ponton zárt hétfőn.
Részvény / Deviza / Áru Érdemes-e most eurót váltani?
Privátbankár.hu | 2023. február 6. 15:51
Jellemző, hogy komolyabb forintgyengülés esetén pánikszerűen vesznek a magyarok eurót. Pedig az jár jól, aki akkor vált, amikor kevesebbet kell fizetni a közös valutáért.
Részvény / Deviza / Áru Pocsék a hangulat, amerre nézünk, meglepetésként árat emel a Tesla
Eidenpenz József | 2023. február 6. 12:26
A tőzsdéken továbbra is nagyon rossz a hangulat, a pénteki amerikai adatok komoly kétségeket vetettek fel a rali tartósságával kapcsolatban. A BUX az európai átlagot követi, a forint gyengült. Sok árcsökkentés után meglepő módon árat emelt a Tesla, óriási felvásárlás készül az aranypiacon. A kriptodeviza-hackerek éve volt a tavalyi.
Részvény / Deviza / Áru Gyengélkedik a forint
Privátbankár.hu | 2023. február 6. 07:50
Gyengült a forint hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben: 0,1 százalékkal az euró és 0,5 százalékkal a dollár és a svájci frank ellenében.
Részvény / Deviza / Áru Pirosban zárt a pesti börze
Privátbankár.hu | 2023. február 3. 18:04
Eladói nyomás volt ma a BUX-on. 
Részvény / Deviza / Áru Tartja magát a forint, külföldről fogják elkapkodni a magyar állampapírokat?
Eidenpenz József | 2023. február 3. 11:55
A három nagyon fontos jegybanki döntés által uralt hét végére kifulladt a részvénypiacok emelkedése és a dollár gyengülése, az indexek kisebb-nagyobb mínuszokban vannak. A forint erősödése is megállt, 385 környékén tétovázik az euró. Megtorpant a lengyel részvénypiac emelkedése, rejtett értelmű paragrafusokkal szabályoznák a kriptodeviza-szektort.
Részvény / Deviza / Áru Mutatjuk, örülhet-e, akinek forintja van
Privátbankár.hu | 2023. február 3. 07:33
Vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama.
Részvény / Deviza / Áru Kaphatnánk egy kis nyugdíjat a részvények hozamából is?
Eidenpenz József | 2023. február 3. 05:44
A nyugdíjak kifizetése Németországban, ahogyan Magyarországon is, egyre nagyobb terhet jelent a társadalom elöregedése miatt. A kormány most egy részvényalapú nyugdíj létrehozását tervezi, amely kiegészíthetné az eddigieket. Mások ezt máris hevesen támadják. Érdemes vajon a nyugdíjakkal tőzsdézni? Megérte volna az utóbbi tíz évben?
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG