<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
16p

Szinte minden nap mint nap szó esik már a pénzügyi hírekben a kriptodevizákról, a jegybanki és nem jegybanki digitális pénzekről, a fintech-alkalmazásokról. Ezek jelentik vajon a jövőt? Egymással versenyző ágazatokról van szó, amelyek előnyöket, de komoly kockázatokat is jelentenek a felhasználók számára.

I. Mik azok a digitális fizetőeszközök?

A modern számítógépes korban érthető módon létrejöttek olyan fizetőeszközök, pénzek vagy pénzhelyettesítő eszközök is, amelyek már elsősorban számítógépes rendszereken, többnyire az interneten keresztül mozognak, ott tartják nyilván azokat. Sőt egy részük már nem is létezik kinyomtatott, fizikai, azaz kézzelfogható formában, esetleg átváltható valamely hagyományos pénzre.

A digitális fizetőeszközöknek három fő formája van:

 1. Jegybanki digitális fizetőeszközök (CBDC-k – Central Bank Digital Currency).
 2. Virtuális fizetőeszközök (hasonlóak a CBDC-khez, de nem jegybankok bocsátják ki).
 3. Kriptodevizák (más néven kriptók vagy kriptovaluták).

Mik azok a CBDC-k?

A jegybanki digitális fizetőeszközöket, amint a nevük is mutatja, valamelyik ország jegybankja vagy központi bankja bocsátja ki, jellemzően az ország pénznemében. Jelenleg a nagyobb országokban még csak kísérletek folynak ezekkel, néhány kisebb ország azonban már eljutott a gyakorlati megvalósításig. A lényegük, hogy digitális formában, számlapénzként tartják nyilván az ország fizetőeszközét, de nem a kereskedelmi bankoknál, hanem a jegybank számítógépes rendszerében. Így a bankszámlapénztől eltérően az ügyfelek nincsenek kitéve az adott bank csődkockázatának.

Hagyományos, lyukas kétfilléres érme. Eljárt felette az idő? (E. J.)Hagyományos, lyukas kétfilléres érme. Eljárt felette az idő? (E. J.)

Nagyon valószínű, hogy a CBDC-kről még sokat fogunk hallani. Elképzelhető, hogy hosszútávon a legtöbb államban bevezetik ezeket, részben a kriptodevizák konkurenciájának hatására, részben a modern kor újabb technikai követelményei miatt.

A virtuális fizetőeszközök

Szinte bármely vállalat vagy közösség bocsáthat ki valamilyen virtuális fizetőeszközt. De ezek nagy többsége csak jóval korlátozottabban használható, mint az egyes államok vagy jegybankok pénzei. Digitális fizetőeszköz lehet például az online számítógépes játékokban használható “pénz”, arany, érme, mana, vagy bármely más névre keresztelt csereeszköz. A lényeg az, hogy egy adott közösség, ügyfélkör ezeket elfogadja, és elektronikusan nyilvántartható, mozgatható, elszámolható, tárolható legyen.

II. Mik azok a kriptodevizák?

A kriptodeviza definícióját nem könnyű meghatározni, mert sokféle van belőlük és többféle célt szolgálhatnak. A hagyományos pénzügyi fogalmak szerint már nehezen sorolhatók be. Némelyik egyszerre fizetőeszköz, befektetési eszköz, számítógépes programkód, internetes szolgáltatáscsomag.

A Wikipédia szerint a kriptodeviza számítógépes adatok olyan összessége, amelyek csereeszközként funkcionálnak, miközben a tulajdonjogot egy digitális, számítógépes adatbázisban tárolják el, erős kriptográfiai (matematikai titkosítással, a rejtjelezés tudományon alapuló) technikával biztosítva.

A digitális világ mindenhová eljut (Pixabay.com)A digitális világ mindenhová eljut (Pixabay.com)

Ugyanebben az adatbázisban tárolják a szabályokat is, például azt is, hogy hogyan jöhetnek létre új kriptodeviza érmék, és hogyan továbbítják ezeket egyik tulajdonostól a másikig. A kriptodeviza klasszikus formában sem államoktól, sem jegybankoktól, sem vállalatoktól nem függő, decentralizált képződmény, amelyet egy önkéntes közösség hoz létre és működtet.

Azonban számos kivétel is van ez alól, vállalatok, programozói csoportok, szervezetek is készíthetnek saját, centralizált kriptodevizát.

A blokklánc

A kapcsolódó fogalom, a blokklánc nem keverendő össze a kriptodevizákkal, ez csak a kriptodevizák nyilvántartási rendszerének legfontosabb fajtája, amely sok más dologra is használható, nem csak kriptodeviza-nyilvántartásra. Nem minden kriptodeviza fut blokkláncon (az IOTA például nem). Valamit nem minden blokklánc futtat kriptodevizát, vagy nem csak azt futtat. Például vállalati nyilvántartások, szervezetek adatbázisai is működhetnek blokkláncokon.

(Tehát nem minden blokklánc kriptodeviza, és is nem minden kriptodeviza blokklánc alapú. Bár a kriptodevizák nagy többsége blokkláncot használ.)

A DLT (elosztott főkönyv)

Elosztott főkönyv technológiának (DLT, distributed ledger technology) nevezik a blokkláncok és más kriptodeviza-nyilvántartások technológiájának azon elvét, ami szerint a nyilvántartásokat számos számítógépen elosztva, szétszórva tárolják. Ezek a számítógépek, szerverek rendszerint sok országban vannak, ez biztosítja a rendszer decentralizált működését és nagyban csökkenti sérülékenységét.

Bitcoin-pólóBitcoin-póló

Mitől mások a kriptodevizák?

Az első kriptodevizát, a bitcoint 2008 végén találták fel, és az alapötlet az volt, hogy virtuális fizetőeszközként működjön. Vagyis értéket, egy pénzösszeget lehessen vele az interneten egyik helyről a másikra küldeni, biztonságosan, gyorsan és olcsón.

Az értékek internete

 • Az általunk ismert internet nagy része az adat vagy az információ internete, ahol szövegek, képek, videók, zenék cserélnek gazdát. De ezek valójában mind-mind másolatok. Attól ugyanis, hogy elküldök egy e-mailt , vagy egy képet, az én számítógépemen is megmarad (ha úgy akarjuk, és nem töröljük ki). Mivel minden csak másolat, ezért ezeknek az információknak az értéke korlátozott, ha van egyáltalán. (Az emberek sok esetben nem hajlandóak fizetni egy olyan dologért, amely tetszés szerint sokszorosítható.)
 • A Bitcoin volt az első olyan találmány, amelynél megoldották azt, hogy úgy tudjanak valamit az interneten keresztül mozgatni, hogy a küldő félnél ne maradjon ott, de a címzetthez feltétlenül megérkezzen. Ne legyen másolható, sokszorosítható. Ezek a kriptodevizák, ma is ez az egyik legfontosabb tulajdonságuk. Ez már az értékek internete.

A kriptodevizák néhány fontos tulajdonsága

 • A kriptodeviza-egységek tulajdonjoga kizárólag kriptográfiai úton bizonyítható.
 • A rendszer nem igényel központi hatóságot, egy “elosztott konszenzus, a résztvevők közös megegyezése, egyetértése révén tartják fenn.
 • A rendszer lehetővé teszi olyan tranzakciók végrehajtását, amelyek során az érmék tulajdonjoga megváltozik.
 • A rendszer automatikusan meghatározza, hogy létrehozhatók-e új kriptodeviza-egységek.

(Jan Lansky és a Wikipedia nyomán)

III. Milyen felhasználási módjai vannak a kriptodevizáknak?

Bár a kriptodevizák alapötlete az volt, hogy globális fizetőeszközként használják ezeket, olcsó és gyors tranzakciókat téve lehetővé, ma már csak egy kis részük koncentrál erre. A kriptodeviza-nyilvántartásokban nemcsak érméket tárolnak, programkód, szöveg, linkek, ábrák és sok más adat is kerülhet beléjük. Számítógépes alkalmazások szabályait is beleírhatják ugyanabba az adatbázisba, ahol a kriptodeviza tulajdonjogát, tranzakcióit is rögzítik.

Bitcoin és dollár (Pixabay.com)Bitcoin és dollár (Pixabay.com)

Így számos új funkció és felhasználási mód terjedt el, illetve dolgoznak rajta. (Bár lehetséges, hogy ezek egy része helytelen vagy kiemelkedően kockázatos.)

 • A bitcoint egyre inkább hajlandók sokan digitális aranyként, megtakarítási, értékőrző eszközként kezelni. Különösen a fiatalok körében népszerű ez a funkció. Sokan már a bitcoin elszívó hatásával magyarázzák azt is, hogy 2021-ben az arany árfolyama az inflációs veszélyek ellenére nem vagy alig emelkedett.
 • A világszerte erősödő infláció mellett sokan hajlamosak a bitcoint és esetleg néhány más kriptodevizát infláció elleni védelemként felfogni.
 • Sokan a kriptodevizákat egyfajta részvényként tekintik, startup-vállalatok részesedéseiként, amelyek a kriptodeviza-üzletágban, mint nagy jövő előtt álló iparágban részesedést testesítenek meg.
 • Számos példát arra a célra terveztek, hogy valamilyen területen, iparágban, műszaki ágban fontos nyilvántartásokat bonyolítsanak a segítségével a mögöttes blokkláncon. Ilyen területek többek között az élelmiszerbiztonság, az internetes kereskedelem, az energiaellátás, a fájlok felhőben való tárolása, az egészségügy, az ingatlanpiac, a közlekedés, különböző üzleti szolgáltatások, vagy a média és az utazás területe is.

A Splinterlands online játék, amivel kriptodevizát lehet nyerniA Splinterlands online játék, amivel kriptodevizát lehet nyerni

 • Számos kriptodeviza különböző internetes alkalmazásokban cserefunkciót t el. Ilyenek például az online számítógépes játékok, az online szerencsejátékok, biztosítások, különböző számítógépes szolgáltatások mint megosztott számítástechnikai processzor-kapacitás, felhőben történő adattárolás, képfeldolgozás stb.
 • A DeFi (decentralizált pénzügyek) területén kriptodevizákat használnak különböző pénzösszegek elhelyezése, kamatozása, különböző befektetések digitális változatának kereskedése során.
 • A média, a reklámpiac területén a hirdetők, médiaoldalak és a tartom-előállítók kriptodevizákat használhatnak egymás közötti elszámolásaik bonyolítására.
 • (A lista nem teljes, ezek csak példák.)

Az okosszerződések

A különböző felsorolt alkalmazások legtöbbjét úgynevezett okosszerződéseken keresztül valósítják meg. Az okosszerződés olyan számítógépes program, amely automatikusan végrehajtódik, ha a benne leírt feltételek teljesülnek. Ekkor megnyílik a felhasználó előtt valamilyen lehetőség, például elküldenek neki egy digitális könyvet, használhatóvá válik valamilyen más szolgáltatás, vagy például kifizetnek egy nyereményt.

Okosszerződés a kólaautomatában

 • A legegyszerűbb okos szerződés a szakirodalom szerint a különböző ital-, étel- és más árukiadó automaták működésével jött létre. Ez a “szerződés nagyon egyszerű: ha bedobnak egy bizonyos pénzösszeget és benyomnak egy bizonyos gombot, akkor egy megfelelő terméket az automatának ki kell adnia. Okosszerződésekből azonban egészen bonyolult rendszereket is fel lehet állítani, például teljes kriptodeviza-tőzsdéket működtetnek ezek segítségével.

Az okosszerződések egyik legfontosabb értelme, hogy esetükben jóval kevesebb közreműködő félre, emberi személyzetre, ügynökökre, közvetítőkre van szükség, hogy a különböző szolgáltatásokat vagy kereskedelmi tevékenységet meg lehessen valósítani. Így lényegesen olcsóbbak, gyorsabbak, hatékonyabbak lehetnek.

 • A legnagyobb kapitalizációjú (piaci összértékű) kriptodevizák

 • (2021 október):
 1. Bitcoin (BTC)
 2. Ethereum (ETH)
 3. Binance Coin (BNB)
 4. Cardano (ADA)
 5. XRP (XRP)
 6. Solana (SOL)
 7. Polkadot (DOT)
 8. Dogecoin (DOGE)
 9. Uniswap (UNI)
 10. Terra (LUNA)

IV. A kriptodevizák veszélyei és káros hatásai

A kriptodevizák árfolyama az utóbbi több mint tíz évben határozottan emelkedő rendben mozgott. Ez kis- és nagybefektetők százezreit, sőt millióit csábítja spekulációra. Egy újabb erőteljes emelkedő szakasz kezdődött 2020 októberében, amely 2021 őszén is tart.

A bitcoin és az ether(eum) árfolyama öt évre (Tradingview.com)A bitcoin és az ether(eum) árfolyama öt évre (Tradingview.com)

Rosszabb időszakokban azonban 80-90, sőt 95 százalékos áresésen is keresztülmentek a fontosabb kriptodevizák 1-2 év vagy akár hónapok leforgása alatt. (A kiugró ármozgásokat szakszóval magas volatilitásnak nevezik.) Ez a piac eddig extrém lehetőségeket és extrém kockázatokat, óriási nyereség és bukás lehetőségét is magában hordozta.

A kritikusok szerint a következő nagy hiányosságokkal és veszélyekkel kell szembenézni a kriptodevizáknál.

1. A kriptodevizáknak nincs belső értéke

Sok közgazdász a mai napig rendkívül rossz véleménnyel van a kriptodevizákról, mint fizetőeszközökről, mert úgy véli, hogy ezeknek nincsen mögöttes, úgynevezett belső értéke. Nem áll mögöttük semmilyen állam vagy erős szervezet, nem cserélhetők be semmilyen más értékre, tárgyra, nem fogadják el ezeket adófizetésnél sem. (Az utóbbi alól már vannak kivételek.)

Nincs mögöttük semmi – mondják. Ezért értékük gyakorlatilag bármikor nullára csökkenhet.

2. A kriptodevizák volatilitása óriási

Míg egy átlagos részvény a tőzsdéken jellemzően 1-2, esetleg három százalékot mozog egy nap, addig a kriptodevizáknál nem ritka az öt-tíz, esetleg tizenöt-húsz százalékos mozgás sem. Ez nagyon nagy veszélynek teszi ki a kisbefektetőket, főleg, ha kölcsönpénzből, hitelből vagy tőkeáttétellel próbálkoznak a spekulációval. Volt olyan nagyobb áresés 2021-ben is, amelynek során a kisebb tulajdonosok milliárd dolláros nagyságrendű veszteséget szenvedtek el egyetlen nap alatt.

A kripto-tél: A bitcoin és az ether(eum) árfolyamesése 2018-2019-ben (Tradingview.com)A kripto-tél: A bitcoin és az ether(eum) árfolyamesése 2018-2019-ben (Tradingview.com)

3. Hatalmas a környezeti terhelése

A kriptodevizák hatalmas mennyiségű elektromos áramot igényelnek, különösen a két vezető fajtájuk, a bitcoin és az ether(eum). Az éves energiafelhasználást közepes nagyságú országokhoz, például Argentínához vagy Svédországhoz hasonlíthatjuk, a bitcoin árfolyamának emelkedésével párhuzamosan ráadásul tovább nőhet. Ez jelentős környezeti károkat okoz.

4. Nem megoldott a biztonságos tárolásuk

Rendkívül sokszor szerepelnek a hírekben a különböző hackertámadások kriptodeviza tőzsdéken, elektronikus pénztárcákban, amelyek a befektetők egy részének hatalmas károkat okoztak. Máskor egy-egy elfelejtett jelszó vagy egy adathordozó sérülése okozott jóvátehetetlen károkat. A kriptodevizák biztonságos tárolása megoldható ugyan, de általában jelentős számítástechnikai felkészültséget és ráfordítást igényel.

5. Jelentős partnerkockázatok vannak

A világ legnagyobb kriptodeviza-tőzsdéje is csődbe tudott menni 2012 ben (a japán Mt. Gox), jelentős károkat okozva a befektetőknek. Ez is jelzi, hogy a kriptodeviza-piacon működő intézmények esetleges csődje (akár hackertámadás, akár más okok következtében) szintén komoly kockázati tényező.

Hacker (Pixabay.com)Hacker (Pixabay.com)

Ráadásul számos csaló próbálkozik folyamatosan ezen a piacon. Sok esetben például nem létező kriptodevizát tárulnak. Vagy eleve azzal a céllal hoznak létre értéktelen termékeket, hogy azokat drágán a hozzá nem értő ügyfelekre sózzák.

6. További kockázati tényezők

A szektor jövője további kockázatokat hordoz, amelyeket csak röviden sorolunk fel:

 • Egyes kriptodevizák feleslegessé válhatnak, ha a banki alkalmazások kiszorítják azokat.
 • Vagy megmaradnak ugyan, de az üzleti modell nem működik jól, nem lesz olyan bevétel, nyereség, ami kifizetődővé teszi a rendszer működtetését.
 • Újfajta kriptodevizákat találnak fel, amelyek elértéktelenítik a régieket.
 • A hatóságok betiltanak egyes kriptodevizákat, vagy az egész szektort (Kínában hasonló történik).
 • A kvantum-számítógépek vagy valamilyen más műszaki újítás miatt használhatatlanokká válnak.

Légy óvatos, és diverzifikálj

A felsorolt számos kockázati tényező nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kriptodevizákba nem szabad befektetni, De azt mindenképpen, hogy ezt nagyon nagy körültekintéssel kell tenni. Javasolható, hogy aki befektet, az csak a pénzének egy kis részét kockáztassa, amit nélkülözni tud, ha a legrosszabb megtörténik. Egy ilyen irányadó mérték lehet a vagyonunk pár százaléka.

A Magyar Nemzeti Bank korábbi közleménye szerint a kriptodevizák:

 • Sokkal kockázatosabbak a fogyasztók számára a már ismert elektronikus fizetési megoldásokhoz – például a bankkártyához, elektronikus pénzhez – képest. A bitcoinnak és a hozzá hasonló, fizetésre használható virtuális eszközöknek nincs hivatalos kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának felügyelete alá sem. Hiányoznak a megfelelő felelősségi, garanciális és kárviselési szabályok is, amelyek például visszaélés, ellopás esetén védenék a fogyasztók érdekeit. Tovább növeli a kockázatokat, hogy a Bitcoin és a hasonló, fizetésre használható virtuális eszközök ára, felhasználási értéke rendkívül gyorsan és a fogyasztók számára kiszámíthatatlan módon változhat.

Ethereum emlékérme (Unsplash.com)Ethereum emlékérme (Unsplash.com)

V. A fintech alkalmazások

A fintech vagy FinTech (pénzügyi technológia, "financial technology") a banki és pénzügyi szolgáltatási ágazatban újonnan kifejlesztett digitális és online, rendszerint automatizált technológiákat alkalmazó termékek és vállalatok összefoglaló neve. Ezek gyors és innovatív fejlődést mutatnak, és folyamatosan megváltoztatják, modernizálják a pénzügyeket.

A technikailag hozzáértő ügyfelek, különösen a fiatalok elvárják, hogy a pénzátutalás, a hitelezés, a hitelkezelés és a befektetés könnyed, biztonságos legyen, ideális esetben emberi segítség vagy bank személyes látogatása nélkül írja egy fintech-vállalkozás.

Sokan azt jósolják, hogy a hagyományos, bevált banki termékek egyre inkább kiszorulnak a piacról, miközben a fintech-megoldások az ügyfelek számára kényelmesebbé, hatékonyabbá és könnyebben elérhetővé teszik a bankolást. A hagyományos bankokkal összehasonlítva a fintech-vállalkozások rugalmasabban és gyorsabban működnek, illetve újítanak.

Példák fintech-alkalmazásokra

A fintech alkalmazások közé tartozik a Magyarországon is százezrek által használt Revolut, a Paypal, a TransferWise, a Google Pay, az Apple Pay. De külföldön sok más termék is ismert, különböző országokban más és más alkalmazások kedveltebbek. Ide sorolják a tőzsdei befektetők körében kedvelt Robin Hood alkalmazást is. Németországban az N26, az Egyesült Államokban a MoneyLion, a Mint és a Chime a legnépszerűbb egy kimutatás szerint. Az alkalmazások száma tehát igen nagy, nagyon nehéz kiválasztani a nekünk megfelelőt.

Nagy verseny az alkalmazások között

A fintech megoldások általában olcsóságukkal, kényelmes használatukkal és gyorsaságukkal tűnnek ki. Legtöbbjüket mobiltelefonon is jól lehet használni, vagy szinte kizárólag mobiltelefonon használják. Ám a hagyományos bankrendszer mobiltelefonos és internetes szolgáltatásainak fejlesztésével is igyekszik versenybe szállni a konkurenciával (mobiltelefonos fizetés, kényelmes banki átutalások). Ennek a versenynek a része az is, hogy nemrég Magyarországon is bevezették az azonnali átutalások rendszerét. Ez működik már egyre több európai országban is.

Készpénzmentes fizetés? (Fotó: Depositphotos)Készpénzmentes fizetés? (Fotó: Depositphotos)

A verseny tehát igen erős a pénzügyi ágazatban a, aminek persze veszélyei is vannak. A nem elég nagy tőkével rendelkező, hibás döntéseket hozó vagy a versenyben lemaradó vállalkozások csődbe mehetnek, és ezáltal elúszhat a felhasználó, ügyfél, befektető pénze is. A betétbiztosítás rendszere – amelyről a 13. fejezetben írtunk – nem minden esetben vonatkozik ezekre a szolgáltatókra. Más esetekben pedig egy másik ország betétbiztosítási rendszerében vagyunk biztosítva, ami megnehezíti az esetleges ügyintézést. (A Revolut esetében például a litván rendszerben.) Ezért a felügyeleti szervek időről időre figyelmeztetéseket adnak ki az alkalmazásokkal kapcsolatos kockázatokról.

Javasolt, hogy ha ilyen alkalmazásokat használunk, ne tartsunk rajta olyan nagyobb összeget, amelynek az elvesztése vagy időleges befagyása súlyosan érintene bennünket. Sok alkalmazás már részvényeket, árupiaci termékeket vagy kriptodevizákat is kínál mobiltelefonon, egy egy-két kattintásos, könnyen kezelhető felhasználói felületen. Az ezekkel kapcsolatos kockázatokat viszont sok befektető nem ismeri, és nem biztos, hogy a szerződési feltételek elfogadáskor meg is ismeri. Ez is további kockázatokat rejt.

A Magyar Nemzeti Bank a szektorral kapcsolatos kockázatokat egy 2020-as közleményében összegezte.

Ez a cikk a Diákfórum versenysorozathoz készült.

A kapcsolódó anyagok tartalomjegyzéke itt található.

Fontosabb források:

Wikipedia, digital currency

Wikipedia, cryptocurrency

Wikipedia, Financial technology

MNB-közlemény a fintech-szolgáltatásokról

Fintech-alkalmazások egy listája

Coinmarketcap.com

 

 

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vételi ajánlat eladási ajánlat forgalom dátum idő
OTP 17580 17420 17630 -0,87% 17575 17580 1 450 597 965 Ft 2021-11-30 10:08:35
MOL 2430 2426 2448 -0,41% 2426 2430 110 943 088 Ft 2021-11-30 10:08:08
MTELEKOM 422 419 422 0,00% 421 422 20 949 829 Ft 2021-11-30 10:08:15
RICHTER 8550 8480 8580 -0,58% 8550 8555 182 567 085 Ft 2021-11-30 10:07:19
OPUS 215 212 224 -2,05% 213 215 33 403 019 Ft 2021-11-30 10:07:56
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz májusban, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 379 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. Az Erste Banknál 32 831 forint, a Cetelemnél pedig 33 556 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

Részvény / Deviza / Áru Emelkedés Budapesten – kevésbé veszélyes az omikron, mint korábban hitték?
Privátbankár.hu | 2021. november 29. 17:56
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 618,41 pontos, 1,21 százalékos emelkedéssel, 51 579,66 ponton zárt hétfőn.
Részvény / Deviza / Áru Nagyot ugrik az olaj, a részvény, a kriptó a duplán sötét péntek után
Eidenpenz József | 2021. november 29. 11:48
A fél világ azt latolgatja, mennyire veszélyes az új omikron-variáns, és milyen következményei lehetnek a terjedésének. Az első riadalom, a pénteki csúnya esések után magukhoz tértek kissé a részvénypiacok és az árupiacok, valamint a kriptodevizák is. A magyar tőzsdét csak az OTP tartja pluszban. Várható, hogy az OPEC felfelé tornássza az olaj árát.
Részvény / Deviza / Áru Brutális áron talált gazdára egy többszáz éves pénzérme
Privátbankár.hu | 2021. november 28. 14:08
A gyarmati Új-Angliában vert első pénzérmék egyike, egy egyshillinges pénzérme több mint 350 ezer dollárért kelt el a Morton & Eden londoni aukciósház árverésén.
Részvény / Deviza / Áru 10 tényező, ami miatt gödörbe süllyedt a forint - A hét videója
Eidenpenz József - Izsó Márton Artúr | 2021. november 26. 18:33
Legalább tíz oka van annak, amiért a héten a forint új történelmi mélypontra érkezett, közöttük Magyarország-specifikus és nemzetközi tényezők is. A kamatemelések mellett az MNB még sok szempontból laza, mint a kötvényvásárlások és olcsó hitelek terén. A kormány pedig szórja a pénzt, miközben a globális tőkepiaci hangulat sem éppen rózsás.
Részvény / Deviza / Áru Új mutációtól rémültek meg a tőzsdék, jön az AdiVerzum és a NikeLand
Eidenpenz József | 2021. november 26. 11:39
Egy új, dél-afrikai, potenciálisan veszélyes vírusmutáció nagy riadalmat okozott a piacokon, az európai tőzsdék csúnya mínuszban vannak ma délelőtt, és az USA-ban is ez várható. Az árupiacok és a kriptodevizák is pánikolnak. Mit keresnek a metaverzumban a sportszergyártók?
Részvény / Deviza / Áru Egekbe szökött egy kis magyar részvény árfolyama
Privátbankár.hu | 2021. november 25. 17:32
Vegyesen szerepelt ma a BUX, a vezető részvények közül a Mol hatalmasat esett.
Részvény / Deviza / Áru Ma is kamatot emelt az MNB, száguldásba fogott a 4iG
Eidenpenz József | 2021. november 25. 11:56
A mai MNB-tenderen ismét magasabb a kamat, ami a forintot erősítő tényező. Miközben az USA-ban pulykát sütnek ma, az európai tőzsdéken kellemesen optimista a hangulat. Mit csinál majd az új német koalíció? Mely kriptodevizák a legdivatosabbak, és mi az a GameFi?
Részvény / Deviza / Áru Német hadiipari óriás száll be a 4iG-be - 100 milliárdos tőke érkezik a magyar cégbe
Privátbankár.hu | 2021. november 25. 08:55
Háromoldalú előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért befektető társasága, a KZF Vagyonkezelő Kft., a 4iG Nyrt., valamint a Rheinmetall AG. 100 miliárd forintot meghaladó tőke érkezhet a vállalathoz.
Részvény / Deviza / Áru Jó napot zártak Budapesten, és ez az OTP-nek köszönhető
Privátbankár.hu | 2021. november 24. 17:52
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1111,71 pontos, 2,16 százalékos emelkedéssel, 52 535,97 ponton zárt szerdán.
Részvény / Deviza / Áru Nehéz lesz így letörni az olajárat
Privátbankár.hu | 2021. november 24. 14:21
Kedden sokan gondolták azt, hogy Joe Biden bejelentését, mely szerint 50 millió hordót felszabadítanak a stratégiai tartalékokból, más országok is követik, a plusz kínálat pedig segít letörni az árakat. Ez elsőre nem jött be.
Friss
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Munkatársakat keresünk!

Online lapcsaládunk bővítéséhez újságírókat, szerkesztőket keresünk.

Részletek

hírlevél
depositphotos Ingatlantájoló