<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
12p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Kilenc éve díjazza a hazai befektetési alapokat és alapkezelőket a Privátbankár.hu, most először szerepeltek a fenntartható befektetések külön kategóriában. A magyarországi ESG-piac még csak a szárnyait bontogatja, de az alapkezelők máris nemzetközi színvonalú eredményeket mutathatnak fel. Bemutatjuk Az Év ESG Alapkezelője díj hátterét és módszertanát.

Kilencedszer díjazták a legjobbakat – fontos új díj született 2022-ben

2022-ben immár kilencedszer díjazta a Privátbankár.hu a befektetői alapkezelői szakmát. Objektív módszertan alapján 17 díjat kaptak a legjobb befektetési alapok, a szakma és a közönség szavazatai alapján pedig Az Év Portfóliómenedzserét, Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzserét és Az Év Alapkezelőjét is díjaztuk.

2022-ben egy fontos újítás is történt. A Privátbankár.hu új díj alapítását vállalta azzal a céllal, hogy az alapkezelők fenntarthatóság iránti elkötelezettségét mérni lehessen és a legjobbakat díjazzuk is. A módszertan kidolgozásával nem titkolt cél a piac közös fejlődésének elősegítése, a közös tanulás támogatása.

A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj nyertesei:

 I.        Amundi Alapkezelő
II.        KBC Asset Management
III.       Erste Alapkezelő

Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év Hazai ESG Alapkezelője – különdíj: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő

A legújabb díj hátterével és részleteivel kapcsolatban Dr. Ács Barnabással, a díj módszertanának kidolgozójával beszélgettünk.

Kik vehettek részt a versenyben? Hogyan értékeltük a pályázatokat?

A megmérettetésre azok a BAMOSZ-tag alapkezelők jelentkezhettek, amelyek az SFDR (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló EU-rendelet) 8. és 9. cikkelye szerinti, lakossági befektetők számára elérhető befektetési alapokat értékesítenek Magyarországon. A 8-as paragrafus szerinti alapok egyébként azok, amelyeknek befektetései kialakításában az ESG szempontokat is figyelembe veszik, a 9. paragrafus esetében pedig specifikusan, kifejezetten ESG hozzáadott értékkel hozzák létre az alapokat, “impact fund” jelleggel.

A módszertan az első évben speciális: az SFDR-jogszabályban meghatározott teljes szempontrendszer figyelembe vételéhez az alapkezelőknek még nincsenek adataik. Így 2022-ben a díj indulásakor egy olyan módszert alakítottunk ki, amely három pillérre épít.

Fontos kiemelni, hogy a díjakat a pályázók által benyújtott, mindenre kiterjedő dokumentáció rendkívül alapos áttekintése után ítélte oda a szakmai bizottság, széles körben egyeztetett és elfogadott kvantitatív értékelés alapján, amelybe a szakmai szereplők konstruktív javaslatait is beépítettük.

Az első pillérben értékeltük az alapkezelő módszertanának szofisztikáltságát az ESG-kiválasztás szempontjából. A második pillérben azt értékeltük, hogy az alapkezelő mennyire transzparens, mennyire közli az ESG-vel kapcsolatos döntéseit és módszertanát a közönséggel, milyen ismeretterjesztő és támogató anyagokat tesz közzé. A harmadik pedig az ESG-befektetésállomány mérete, vagyis hogy az alapkezelő hány ESG-alapot forgalmaz Magyarországon, és ezek nettó eszközértéke hány százalékát adja a Magyarországon forgalomba hozott összes befektetési alap nettó eszközértékének az adott pénzügyi csoportnál.

Az alapkezelőket egymáshoz képest rangsoroltuk az egyes pilléreken belül. Ezt a három pillért azután súlyoztuk: a módszertan szofisztikáltsága 40, a transzparencia 10, az ESG befektetési állomány pedig 50 százalék súllyal szerepelt a végső sorrend kialakításánál. A súlyok eloszlása azért volt fontos, mert a módszertan önmagában nem elég, a gyakorlati megvalósítás nagy jelentőséggel bír – hiába alakított ki egy alapkezelő kiemelkedő módszertant, ha ezt nem érvényesíti a gyakorlatban, nem viszi piacra.

Nem vettük figyelembe a pénzügyi teljesítményt (más néven a kockázati és hozamprofilt) a megfelelő benchmark hiánya, az időhorizonttal kapcsolatos konszenzus hiánya és az ebből fakadó túlzott összetettség miatt. (A részletes szabályzat a klasszis.hu weboldalon elérhető.)

A díjra 8 pályázat érkezett be, a pályázók mindegyike komoly elkötelezettséget mutat az ESG elvek irányába. Az alábbi alapkezelők töltötték ki az összesen 21 pontból álló kérdőívet:

  • Aegon Alapkezelő Zrt.
  • Amundi Alapkezelő Zrt.
  • Diófa Alapkezelő Zrt.
  • Erste Alapkezelő Zrt.
  • Eurizon Asset Management Hungary Zrt
  • KBC Asset Management N.V.
  • OTP Alapkezelő Zrt.
  • Raiffeisen Alapkezelő Zrt.

Szofisztikáltság: mi kerülhet egy ESG-alapba és mi nem?

Az első pilléren belül négy kategóriát vizsgáltunk: a kizárási politikát, az ESG-minőség vizsgálatát, a negatív hírek értékelését és az aktív részvényesi tevékenységet.

A kizárási politika az ESG-portfólió építésének egyik alapeleme. Megnéztük, hány olyan tevékenység van, amelyet az egyes alapkezelők korlátoznak a kizárási politikában, majd megvizsgáltuk, hogy ezen tevékenységek esetében milyen toleranciaküszöböt tűztek ki, mennyire szigorú a korlátozás. Az alapkezelők világszerte sokféle megoldást alkalmaznak a kizárási politikájukban, egyes területek megítélése országonként is eltérő lehet (a nukleáris energia például tipikusan ilyen speciális terület). Éppen ezért - részben a pályázókkal folytatott konzultációk alapján is - egy iparági mutatót értékeltünk ebben a témakörben: a hőszén-használat kivezetését.

A hőszén használata erősen károsítja a környezetet – így globálisan is fontos szempont, hogy minél kisebb arányt képviseljen a befektetési portfóliókba kerülő cégek árbevételében is a hőszén felhasználáshoz kapcsolható tevékenység. Van olyan alapkezelő, ahol a kizárási politikában 20 százalékban határozzák meg azt a limitet, amely az árbevételen belül a hőszén felhasználásához köthető az ESG-portfólióba beválasztott cég esetében, másutt csak 10 százalékot engednek meg, de arra is van példa, hogy előre meghatározva, évről évre fokozatosan csökkentik ezt a határt a kizárási politikában.

Annak érdekében, hogy az ESG-befektetéseknél ezek a szempontok maradéktalanul érvényesüljenek, a portfólióba tartozó minden egyes részvénytársaságot időről időre át kell világítaniuk az alapkezelőknek.

Az első pilléren belül a második vizsgált kategória az ESG-minőség volt. Miután a fenti kizárási politika fényében kiválasztják a lehetséges befektetési célpontokat az alapkezelők, hogyan vizsgálják a meghatározott részvénytársaságok ESG-ratingjeit (értékeléseit), van-e erre részletes, áttekintő módszertanuk? Ezen a téren is sokféle megoldással találkoztunk: egyes alapkezelők külső, ESG-ratinggel foglalkozó szolgáltatóktól szerzik be erre a célra az adatokat, de arra is van példa, hogy saját ESG-rating rendszert fejlesztenek ki és működtetnek. A bírálat során azt is megvizsgáltuk, hogy az ilyen ESG-értékeléseknél mennyire mennek bele a részletekbe az alapkezelők a döntéshozatali folyamat során - például kizárnak-e a portfólióból egyes társaságokat akkor, ha az ESG értékelése ugyan általában véve jó, de a mutató három fő lába, a környezeti (E), a társadalmi (S) és a vállalatirányítási (G) faktor közül valamelyik különösen gyenge. Szintén bírálati szempont volt, hogy az ESG-rating változása esetén változtat-e a portfólióban az érintett társaság súlyán az alapkezelő.

A harmadik kategóriában az első pilléren belül azt vizsgáltuk, hogy az alapkezelők hogyan veszik figyelembe a portfólióba bevonható részvénytársaságokkal kapcsolatos negatív híreket. Ha például egy társaság a befektetéssel megcélzott iparágban tevékenykedik és jó az ESG értékelése is, de negatív hírek érkeznek róla (például kiderül róla, hogy gyerekmunkát alkalmaz, vagy érinti a dízelbotrány, esetleg a felhasználók bizalmas adatai kiszivárogtak nála, mint a Facebook esetében történt), akkor az adott részvényt kivezeti-e az alapkezelő társaság az alapok portfóliójából.

Az első pillér negyedik kategóriájában pedig azt vizsgáltuk, végez-e aktív részvényesi tevékenységet az alapkezelő azokban a vállalatokban, amelyekbe az ESG-portfólióján keresztül befektet.

Nem elég ESG-nek lenni, annak is kell látszani! - a transzparencia kérdéscsoportja

A második transzparenciával és kommunikációval foglalkozó pillérben azt vizsgáltuk, mennyire átlátható a cég ESG-politikája – a kialakított módszertanból mennyit osztanak meg a nagyközönséggel az alapkezelők, közzéteszik-e például, hogy mely iparágak, vállalatok, milyen országokhoz köthető eszközök válhatnak az ESG-portfólió részévé, illetve melyeket zárnak ki onnan. Többletpontot ért, ha az alapkezelő fenntart valamilyen egyszerűsített weboldalt, amely az ESG-témát elmagyarázza, edukációs jelleggel informálja a kisbefektetőket, illetve az is, ha belső oktatások keretében saját munkatársait is képzi az alapkezelő.

Befektetési elköteleződés - mekkora az ESG-portfólió szerepe az alapkezelőknél?

Az értékelés harmadik pilléreként megvizsgáltuk a kisbefektetők számára kínált ESG-portfólió méretét - egyrészt számszerűen, másrészt az alapkezelő által értékesített összes befektetési alap arányában. Ezen a téren meglehetősen nagy volt a szórás a pályázók között. Összesen 117 ESG-alap volt elérhető a 8 alapkezelő kínálatában a pályázatok benyújtásakor, ezek közül 96 az SFDR 8. cikkelye, 21 pedig a 9. cikkely szerinti besorolás alá tartozott. Szám szerint a legnagyobb kínálat az Amundi Alapkezelőnél érhető el (53+8 alap), ebben az összehasonlításban a második helyen az Erste Alapkezelő végzett (26+3 alap).

Erős ESG-elkötelezettség – erős pályázatok

Minden pályázó magas színvonalú pályázati anyagot adott le, szükség esetén magyarázó megjegyzésekkel kiegészítve a bekért információkat. Egyértelműen látható, hogy a pályázó alapkezelők nem csak marketingeszközként tekintenek az ESG-univerzumra, hanem erőteljesen elkötelezettek a fenntarthatóság mellett, egyre jelentősebb erőforrásokat csoportosítanak az ESG-befektetések részarányának növelésére, a lakossági befektetők bevonására.

A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: Ács Zsuzsa, a Privátbankár.hu ügyvezetője; Ács Barnabás fenntarthatósági szakértő; Vizkeleti Sándor, az I. helyezett Amundi Alapkezelő elnöke; Temmel András, a BAMOSZ főtitkára és Takács Nóra, a díjátadó műsorvezetője. Fotó: Bánkuti András
A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: Ács Zsuzsa, a Privátbankár.hu ügyvezetője; Ács Barnabás fenntarthatósági szakértő; Vizkeleti Sándor, az I. helyezett Amundi Alapkezelő elnöke; Temmel András, a BAMOSZ főtitkára és Takács Nóra, a díjátadó műsorvezetője. Fotó: Bánkuti András

Ami az elismeréssel jutalmazott, tehát dobogós helyen végzett pályázókat illeti: az Amundi, amely kommunikációjában is nagy hangsúlyt fektet az ESG-területre, egyértelműen a gyakorlatban is hozta azokat az értékeket, amelyeket kommunikál – ez mind a módszertanban, mind pedig az ESG-szemlélettel kezelt tőke méretében is nyilvánvaló volt.

A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: a díjat átvette Horváth Barnabás, a II. helyezett KBC Asset Management Hungary szenior tudásmenedzsere.
A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: a díjat átvette Horváth Barnabás, a II. helyezett KBC Asset Management Hungary szenior tudásmenedzsere.

A Magyarországon a K&H-alapokat kezelő KBC Asset Management Hungary elköteleződése az ESG-szemlélet mellett egyértelműen beigazolódott, a szofisztikáltságban és a transzparenciában is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: középen Varga Zalán, a III. helyezett Erste Alapkezelő értékesítési igazgatója. Fotó: Bánkuti András
A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: középen Varga Zalán, a III. helyezett Erste Alapkezelő értékesítési igazgatója. Fotó: Bánkuti András

Az összesítésben a harmadik helyezést elért Erste Alapkezelő az elérhető ESG-alapok számában kiemelkedő szereplője a hazai piacnak, széles palettát kínálnak ESG-befektetésekből a magyar kisbefektetők számára.

A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: középen Veresegyházi Gábor, Az Év Hazai ESG Alapkezelője különdíjal kitüntetett Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő értékesítési és termékfejlesztési vezetője. Fotó: Bánkuti András
A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év ESG Alapkezelője díj átadója: középen Veresegyházi Gábor, Az Év Hazai ESG Alapkezelője különdíjal kitüntetett Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő értékesítési és termékfejlesztési vezetője. Fotó: Bánkuti András

A szakmai zsűri egy különdíjról is döntött, Az Év Hazai ESG Alapkezelője az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő lett. Ennél a díjkategóriánál a fenntartható alapok számát és a fenntartható módon kezelt vagyon arányát a teljes kezelt vagyonhoz képest nem vettük figyelembe - ebben a tekintetben ugyanis egészen más nagyságrendekkel rendelkeznek a külföldön kezelt alapok, amelyek adott esetben akár több tucat fős dedikált ESG-elemzői gárdával működnek, válaszul az ügyfélkör által támasztott magasabb keresletre a fenntartható befektetések iránt. Miközben ez az igény az ügyfelek részéről Magyarországon is egyre élénkebb, ezen a téren még van tere a bővülésnek - a hazai ESG-alapkezelőnek járó különdíj odaítélésekor ezt tartottuk szem előtt.

A benyújtott pályázatok száma és magas szakmai színvonala, a bírálati folyamat során tapasztalt együttműködési hajlandóság alapján egyértelműen kijelenthetjük: az ESG-díjnak komoly létjogosultsága van Magyarországon, jelentős az igény az alapkezelők körében a tanulásra és fejlődésre.

Az ESG-díj jövője: változik a módszertan

A jogszabályok változása miatt jövőre komolyabb átalakítást igényel a díjazásnál alkalmazott módszertan. Az SFDR alapján ugyanis 2022. közepétől kell a cégeknek jelentéseket készíteniük, amelyek 2023. áprilisára nagy valószínűséggel rendelkezésünkre is fognak állni, ami lehetővé teszi egy szofisztikáltabb díjazási módszertan kialakítását. Ezzel együtt az idén alkalmazott három pilléren alapuló struktúra, amely a módszertant, a transzparenciát és az ESG-alapokban lévő tőke arányát vizsgálja, minden bizonnyal a jövő évi ESG-díjazás alapját is képezi majd.

A díjazás módszertanának kidolgozására a Privátbankár.hu Dr. Ács Barnabás fenntarthatósági szakértőt, a Londoni Tőzsde Csoport fenntartható finanszírozás és fenntartható befektetések globális értékesítési stratégiai igazgatóját kérte fel, aki a díjazást felügyelő szakmai grémiumot is támogatta.

Ahogy a jelentős nemzetközi tapasztalattal is rendelkező szakember a Privátbankár.hu Klasszis-díjak ünnepélyes átadásakor fogalmazott: a magyarországi alapkezelőknek az ESG-befektetések terén végzett munkája egyértelműen nemzetközi színvonalú mind a hazai befektetőknek kínált palettát illetően, mind pedig az alkalmazott módszertanokat illetően is. A hazai alapkezelők körében az ESG-befektetések iránt mutatott érdeklődés, a fejlődésre és tanulásra mutatkozó igény minden várakozást felülmúlt.


A befektetési alapkezelési díjazással kapcsolatos weboldal teljes tartalma, így különösen, de nem kizárólagosan az ott szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok, valamint a Privátbankár.hu – Befektetési alapkezelői díjazás szabályzatai szerzői jogi védelem alatt állnak, így azt bárki kizárólag saját, személyes céljára használhatja fel, és tilos annak bármilyen másolása, újra előállítása és egyéb módon, így különösen üzleti, kereskedelmi, reklám és egyéb érdekből és célból történő felhasználása a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. erre irányuló, kifejezett, előzetes és írásbeli engedélye nélkül.

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 11180 11080 11200 +0,27% 11170 11180 2 352 180 580 HUF 2023-06-08 11:16:30
MOL 2990 2974 2994 +0,13% 2986 2990 315 151 164 HUF 2023-06-08 11:16:02
MTELEKOM 410 409 413 -0,12% 410 413 11 509 461 HUF 2023-06-08 11:13:58
RICHTER 8450 8425 8500 -1,05% 8445 8450 323 807 090 HUF 2023-06-08 11:16:05
OPUS 102 102 104 -0,20% 102 103 5 729 971 HUF 2023-06-08 11:03:50
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Befektetési alapok Csoda történt a magyar ingatlanalapokkal
Eidenpenz József | 2023. május 8. 05:49
Tavaly borzasztó év volt világszerte a tőkepiacokon, majdnem minden befektetési termék ára nagyot esett, a részvényeké, a kötvényeké, az ingatlanoké egyaránt. A magyar ingatlanalapok mégis bőven a vízvonal fölött tudtak maradni, sőt több közülük kétszámjegyű hozamot ért el. Hogyan lehetséges ez?
Befektetési alapok Ingatlanalap ingatlan nélkül, avagy az alapkezelési szabályok megkerülése
Dr. Gál István | 2023. április 24. 14:45
Ingatlanalap ingatlan nélkül?! A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti tevékenysége során már több alkalommal találkozott ezzel a jelenséggel, annak ellenére, hogy rendszeresen kommunikálja azon álláspontját, amely szerint egy ingatlanalapként bejegyzett befektetési alapnak mindenképpen tartalmaznia kell közvetlen ingatlanbefektetést (ingatlant). A befektető ugyanis joggal várja el, hogy amennyiben egy ingatlanalap befektetési jegyét vásárolja meg, akkor az alapban valóban szerepeljen ingatlan. Szerencsére ez a probléma a nyilvános ingatlanalapokat nem érinti, és a zártkörű ingatlanalapok esetében sem tekinthető általánosnak.
Befektetési alapok Klasszis: megvannak a legjobb magyar befektetési alapok és alapkezelők
Privátbankár.hu | 2023. április 20. 20:27
A befektetési alapok vagyona tovább nőtt tavaly, meghaladta a 9300 milliárd forintot, ami bő 19 százalékos emelkedés. A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2023 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője a HOLD Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere Büki András, az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Szabó Balázs lett.
Befektetési alapok Tovább hízott a befektetési alapokban kezelt vagyon
Privátbankár.hu | 2023. április 17. 16:27
Gyarapodást regisztráltak a befektetési alapok. 
Befektetési alapok Változás a Diófa Alapkezelő élén
Privátbankár.hu | 2023. február 23. 09:12
A Diófa Alapkezelő Zrt. Mikesy Álmost nevezi ki elnök-vezérigazgatónak. A tőkepiaci és befektetési szakember korábban a Diófa Alapkezelő általános vezérigazgató-helyetteseként és igazgatósági tagjaként vett részt a társaság irányításában.
Befektetési alapok Kötvényalapba fektetett? Így járt
Eidenpenz József | 2023. február 20. 05:32
Bár a magyarországi kötvényalapok jelentős veszteségeket szenvedtek el tavaly, úgy látszik, már kifelé mennek a gödörből. Az utóbbi három és hat hónap a legtöbbjük számára pozitív eredményt hozott, a legfrissebb hozamok pedig már egyenesen vonzóak. Devizában vagy forintban érdemes megtakarítani?
Befektetési alapok Jól ismert szereplők szálltak be a Glosterbe
Privátbankár.hu | 2023. január 30. 16:47
A hazai befektetői világ jól ismert szereplői vásárolták be magukat a Glosterbe.
Befektetési alapok Gazdagodnak a gazdagok: tavaly 18,3 százalékkal nőtt a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon
Privátbankár.hu | 2023. január 16. 17:23
A befektetési alapokban kezelt vagyon 2,7 százalékkal 243 milliárd forinttal 9290 milliárd forintra nőtt decemberben az egy hónappal korábbihoz képest, az egész tavalyi évet tekintve 18,3 százalékos a növekedés.
Befektetési alapok Felvirrad végre a kötvényalapok, nyugdíjpénztárak napja?
Eidenpenz József | 2022. december 9. 05:17
Az utóbbi három hónapban nagyon szép hozamot értek el a magyarországi kötvényalapok, sokan bőven két számjegyűt. Egyelőre ez sem tudja feledtetni a korábban elszenvedett veszteségeket, de látszik, hogy aki most, alacsonyabb árakon száll be, az sokkal jobb esélyekkel indul, mint aki korábban.
Befektetési alapok Miért veszítek még mindig a befektetési alapomon, nyugdíjpénztáramon, biztosításomon? (Lesz vigasz 2)
Eidenpenz József | 2022. november 11. 05:37
A kötvényalapok, kötvénytúlsúlyos alapok, pénztárak és biztosítói vagyonok továbbra is nagyon szenvednek a megugrott magyar kötvényhozamok miatt. Akad közöttük olyan is, amelynek egyéves vesztesége a 20 és 40 százalék közötti tartományba esik. Kiszállni azonban továbbra sem érdemes, mert nehéz lenne az alacsony kockázatú papírok között magasabb hozamúakat találni, mint a magyar állampapírpiacon.
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Professzionális online sales és marketing vezetőt keresünk!

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG