<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
8p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Ez a cikk Privátbankár.hu / Mfor.hu archív prémium tartalma, amelyet a publikálástól számított egy hónap után ingyenesen elolvashat.
Amennyiben első kézből szeretne ehhez hasonló egyedi, máshol nem olvasható, minőségi tartalomhoz hozzáférni, akár hirdetések nélkül, válasszon előfizetői csomagjaink közül!

Az elmúlt napok hírei miatt sokan kezdtek aggódni a magyar bankrendszer miatt is, Bod Péter Ákos szerint a magyar gazdaság általános állapota nem kifejezetten jó, de a bankrendszer helyzetét jelenleg nem ez határozza meg.

A 2021-ben kifejlődő és idén már csillapodó világméretű inflációs hullám sok bajt okozott a gazdaságok életében, ám minden ilyen epizódnak bőven vannak nyertesei is. Számos ágazatban komoly (noha jellemzően átmeneti jellegű) különjövedelmek keletkeztek. Igaz ez a hitelintézeti szektorra a fejlett világban – de nem minden egyes szereplőre. Az utóbbi napok bank-mizériáinak szaporodó hírei nem azonos ügyekről szólnak, hiszen a Szilíciumvölgy sajátos finanszírozási gondjainak nincs sok köze a Credit Suisse mostanra beérő megroppanásához. Az viszont elkerülhetetlen, hogy a hitelezési folyamatokban nagy feszültségek keletkezzenek, amikor évtizedek óta nem látott mértékű pénzromlást szenvednek el a legfejlettebb térségek is.

Legutóbb a 2007/08-as pénzügyi válság mutatta meg, hogy a pénzügyi piac zavarai roppant gyorsan át tudnak terjedni más földrajzi térségekre. Joggal merülnek föl a magyar közvéleményben is kérdések a hazai fizetőeszköz jövőjét és a bankrendszerünk stabilitását illetően. A továbbiakban néhány szempontot veszünk sorra, az eddigi folyamatok és a várható gazdasági trendek alapján.

Bod Péter Ákos: a magyar sajátosságokra figyelni kell!
Bod Péter Ákos: a magyar sajátosságokra figyelni kell!

A bankok állapota. A 2022-es év pénzügyi elszámolásai lassan elkészülnek, így tisztábban lehet látni a kiinduló helyzetet illetően: az általános kép a magyar hitelintézeti szektorban nem kedvezőtlen. Sajtóhírek szerint a magyar hitelintézeti szektor a 2022-es évet mintegy 485 milliárd forint eredménnyel zárja. Ez nem csekély összeg, bár mértékét akkor lehet jobban megítélni, ha több évre visszatekintünk: 2018-ban 530 milliárd, 2019-ben 498 milliárd, 2020-ben csupán 207 milliárd, 2021-ben 514 milliárd forint volt az éves nyereség. Az éves adatok folyó (meglehetősen inflációs…) forintban vannak megadva értelemszerűen, ezt is figyelembe kell venni. A bankszektor nyereségessége tőkéhez viszonyítva tavaly mintegy 8,3 százalék volt, ami elmarad a 2020 előtti „boldog békeidők” adataitól, hiszen akkor kétszámjegyű volt a tőkearányos megtérülés. Ezzel együtt főleg a 2020-as nehéz évhez képest kifejezetten jó eredménnyel a háta mögött lépett be a nehéz 2023-ba a magyar hitelintézeti szektor.

A gazdaság egésze. Jól tudható a korábbi időszakok nagy megrázkódtatásaiból, hogy adott év banki nyereségessége a hitelezési ciklusnak, valamint a hitelintézetek eredmény-elszámolásának a sajátosságai miatt nem mozog egyszerre a többi gazdasági ág ciklusaival. Gyakran megesik, hogy a bankok még jelentős nyereséget mutatnak ki, miközben a hitelezett gazdasági szektorokban már recessziós folyamatok jelennek meg. Ráadásul a 2022-es esztendő rendkívüli volt a maga gyors inflációs trendjével. A magyar inflációnak, mint egyensúlytalansági indikátornak a drámaiságát akkor lehet jól érzékelni, ha a magyar pénzromlás ütemét összevetjük a számunkra referenciaként szolgáló térségbeli országok adataival.

Magyar sajátosságok a gazdaságpolitikai keretfeltételekben. A magyar fogyasztói árak növekedése láthatóan már 2018-ban és 2019-ben is meghaladta a hasonló helyzetű országok inflációs ütemét, de igazából 2021 legvégétől lendült be az itteni infláció. Nálunk 2023 eleje még nem hozta meg az ütemcsökkenést, miközben Európa legtöbb országában addigra már bekövetkezett a tetőzés, és megindult a dezinflációs folyamat. Ami itt már többször szóba jött, a magyar pénzromlás ütemét felgyorsította az évek óta tartó igen laza állami költségvetés. További magyar sajátosság az állami ár- és kamatszabályozás kiterjedtsége és tartós természete; a sokasodó állami beavatkozás nem fékezte érdemben, sőt talán inkább szétterítette és meghosszabbította a valóságtól elrugaszkodott hatósági ár- és rezsiszabályozás. Végül nagyot lökött az infláción a térségi összevetésben sokat gyengülő valutaárfolyam: a volatilitás a forint esetében sokkal nagyobb volt, mint más térségi lebegő valuták esetében.

Felszökkenő kamatok. Az inflációs sokk és az arra adott jegybanki szabályozási válasz nyomán hirtelen és nagymértékben felfele mozdultak a pénzpiaci kamatok, és jócskán megdrágult az államnak (és minden más hazai szereplőnek) az adósság finanszírozása. Az értékpapírok hozamszintjének hirtelen emelkedése azt is magával hozta, hogy a korábbi (alacsony) kamatszinten kibocsátott értékpapírok piaci értéke nagyot esett a sokkal magasabb kamatozású papírok megjelenésével. Amint a Silicon Valley Bank vagy a Signature Bank csődhelyzetbe kerülése megmutatta az amerikai viszonyok között: a korábbi hozamfeltételek között lejegyzett értékpapírokat csak nagy veszteséggel lehet készpénzzé tenni, ha szükség van likviditásra. Hasonló, sőt annál meredekebb kamat- (hozam-) emelkedés ment végbe nálunk is, ami átrendezte a kamatérzékeny pénzügyi termékek piaci értékét. Máshol is hasonló a helyzet, de az arányok mások. A magyar helyzet sajátosságai megint jól megmutatkoznak térségi összevetésben.

A banki kamatok is megindultak felfele, de igen aránytalanul: a betéti kamatokat vontatottan emelték a pénzintézetek, míg a hiteltermékek árazása gyorsabban követte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által ajánlott új kondíciókat.

Kamatszint és kamatmarzs: terhek az ügyfélkörön. A következmények között nem meglepően azt találjuk, hogy a magyar vállalati (és hasonló okok miatt a lakossági) hitelfelvételek volumene visszaesett, és az érdeklődés még inkább a támogatott hiteltermékek felé fordult. A bankok kamatnyeresége pedig szépen alakult; így mondhatta el a pénzügyminiszter megnyugtatásképpen a 2023. március közepi nemzetközi izgalmakra reagálva, hogy a magyar bankrendszer nyereséges, tőkeereje rendezett, és mint ilyen, nem lesz kitéve a külső sokkoknak. Ugyanakkor a környezetünkhöz képest kiemelkedő infláció és az azt követő ugyancsak kiemelkedő kamatszint jelzi a magyar pénzügyi állapotok egyensúlytalanságát. A magyar vállalkozások számára a pénzpiaci viszonyok versenyhátrányt jelentenek a hasonló helyzetű térségbeli vállalatokkal szemben. Marad kiútként az államilag támogatott hitelkonstrukciók igénybevétele, illetve – ha lenne – a kedvezményes uniós források felhasználása. Azonban a NextEurope programok nem nyíltak meg a magyar gazdasági szereplőknek, szemben a többi térségbeli tagállammal (legfeljebb bizonyos állami előfinanszírozás formájában értek el uniós források a magyar gazdasági szereplőkhöz). Ez a hátrányos helyzet tovább tereli a növekedésre készülő magyar vállalkozásokat az állami, kormányzati hitelezési konstrukciókhoz.

Ügyfélkockázat, portfolió-minőség. Amelyik vállalat viszont nem képes bekerülni ilyen támogatási keretek közé, a korábbinál sokkal drágábban tud csak kölcsönforráshoz jutni. Ebből adódóan banki szempontból némileg romolhat a megítélése, még akkor is, ha a hitelfelvevő cég piaci kilátásai változatlanul jók. Ám a magasan tartott magyar kamatszint (szándékoltan) növekedést fékező, azaz recessziós hatással jár, ezért, ha marad a térségi átlagokat kétszeresen meghaladó nominális kamatszint, akkor a magyar gazdaság nehezen lesz képes túljutni a stagnálásközeli állapoton a 2023-as év során – ilyen makrogazdasági helyzetben pedig a bankok ügyfélkörében is megszaporodhat a nemfizetők számaránya.

Végül a sajátos magyar kockázatok között számot kell vetni a gazdaságpolitikai, szabályozói rizikókkal. A magyar egyensúlytansági tényezők között kiemelt helyen található az árfolyam-kockázat. A forint külső értékének hozzávetőleges stabilitását a jelenlegi viszonyok között a különösen magasan tartott jegybanki kamatot szavatolják; ezzel kompenzálja az MNB a forintot tartókat a döntésükkel vállalt kockázatokért. Egyre erősebb a hang a kormányzati oldalon a jegybanki kamatszint leszállítását illetően. Ha arra nem lehet rávenni az MNB-t, akkor kerülő utakon az effektív kamatoknál kedvezőbb, támogatott kamatozású termékeket hoz be az állam. Akkor azonban a jegybanki kamatmechanizmus gyengül, és azáltal a monetáris politikai eszköztár hatékonysága gyengül.

Az MNB monetáris ráhatása akkor is gyengül, ha tovább folytatódik a magyar gazdaság spontán euroizálódása, mert akkor nő a hazai valuta árfolyamától és kamatszintjétől lényegében függetlenül mozgó tényezők súlya. Főleg az üzleti világban várható az euró használatának terjedése, ami által még illuzórikusabbá válik a magyar monetáris önállóság hirdetése. A jegybanki ráhatás gyengülése tartósítja az inflációs pályát; ez önmagában kockázati tényező. Nehezebbé válik ugyanakkor a forint külső árfolyamértékének a megvédése is, márpedig egy esetleges újabb jelentős leértékelődés újraindítaná az inflációt.

Március 23-i Klasszis Klubunkra, melynek egyik témája a banki, hitelezési környezet, egyik vendége pedig Bod Péter Ákos, itt lehet jelentkezni:

Az esemény weboldala, jelentkezés >>>

Benchmark Bod Péter Ákos: Amerikai államcsőd, a dollár térvesztése - vagy csak újabb belpolitikai csetepaté?
Bod Péter Ákos | 2023. május 26. 05:49
Napok kérdése, hogy az Egyesült Államok tényleges államadóssága mikor éri el a szövetségi adósságplafont. Onnantól kifizetési zavarok állhatnak be, hacsak nem emelik meg addigra a korlátot. Logikus lenne a realitások tudomásul vétele, és a költségvetési kiadási plafon módosítása, ezzel a szelektív fizetésképtelenség veszélyének az elhárítása. Csakhogy ahhoz kétpárti egyetértés kellene. Annak elérése viszont roppant bizonytalan a mai Amerikában.
Benchmark Bod Péter Ákos: bankcsődök a tengeren túl és innen, mekkora a baj?
Bod Péter Ákos | 2023. május 12. 05:31
Bod Péter Ákos aktuális cikkében a bankcsődök okait és következményeit, hatásait járja körül. Vajon mekkora a baj?
Benchmark Bod Péter Ákos: Figyelmeztetés jött a német gazdasági szereplőktől
Bod Péter Ákos | 2023. május 4. 05:36
Saját üzleti kilátásaikat kedvezőtlenebbnek értékelik a vállalatok, mint az elmúlt tíz évben bármikor - derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara legfrissebb konjunktúra-jelentéséből. Ugyanakkor sokan a mostani gazdasági visszaesést átmenetinek tekintik. 
Benchmark Bod Péter Ákos: Az MNB óvatosan lépked, csakhogy nem a monetáris politikán múlik a forint sorsa
Bod Péter Ákos | 2023. április 28. 05:47
Bod Péter Ákos aktuális írásában azt vizsgálja, hogy a forint jelenlegi „erőssége” döntően azzal függ össze, a pénzügyi szereplők a likvid pénzüket most 18 százalék mellett helyezhetik el a jegybanknál.
Benchmark Bod Péter Ákos: Szétterülő infláció, lassú ereszkedés – kockázatokkal
Bod Péter Ákos | 2023. április 14. 05:47
A magyar gazdaság 2023 első negyedéve stagflációs jellegű volt. Hogy eleget tesz-e a recesszió elfogadott meghatározásának, azt majd megállapíthatjuk, ha kijön a KSH gyorsbecslése a GDP alakulásáról. Amennyiben az első negyedéves GDP-volumenindex a 2022-es év negyedik trimeszterének adata alatt marad, akkor ez lesz most a sorban a harmadik recessziós negyedév. 
Benchmark Bod Péter Ákos: az inflációért a bérek felelősök vagy a profitok?
Bod Péter Ákos | 2023. április 6. 05:48
Az energiaárakra egyre kevésbé lehet fogni a továbbra is dübörgő magyar inflációt. A kormányzat a saját felelőssége helyett várhatóan másokat fog okolni. Bod Péter Ákos aktuális írásában azt vizsgálja, hogy a növekvő béreknek vagy a vállalati profitoknak mekkora árfelhajtó hatása van.
Benchmark Bod Péter Ákos: kezelhetetlen gondok lehetnek az uniós pénzek további csúszásából
Bod Péter Ákos | 2023. március 30. 05:47
A korábbi jegybankelnök azt a kérdést járja körbe heti elemzésében, hogy mi történhet a magyar gazdasággal az uniós források tartós kimaradása esetén?
Benchmark Bod Péter Ákos: Pótolhatja-e az uniós támogatást az FDI? És a vendégmunkás-jövedelem?
Bod Péter Ákos | 2023. március 2. 05:44
A magyar kormány ugye sok mindent ígért az Európai Uniónak, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy ezeket az első adandó alkalommal felrúgja, ha éppen úgy tartja kedve. Így pedig nehéz lesz a befagyasztott uniós forrásokhoz valóban hozzáférni. Bod Péter Ákos elemzéséből kiderült, hogy a kieső brüsszeli pénzeket lehet-e pótolni akár a beáramló működőtőkéből, akár a külföldön dolgozó magyarok hazautalásaiból.
Benchmark Bod Péter Ákos: Magyarország közepes jövedelmű volt – és marad is...
Bod Péter Ákos | 2023. január 20. 05:48
Ki lehet tűzni olyan célokat, hogy Magyarország középhatalommá váljon, de ehhez a gazdaságnak is fejlődnie kellene. Sajnos régiós összevetésben a növekedésre nem lehetünk büszkék, hiszen a volt szocialista országok rangsorában lassan, de folyamatosan hátra csúszunk, hívja fel a figyelmet a szomorú folyamatokra Bod Péter Ákos. A jegybank korábbi elnöke szerint rövidtávon esélye sincs Magyarországnak a kitörésre, mert az ennek kulcsát jelentő oktatás helyzetét úgy tűnik nem képes kezelni a magyar politikai vezetés.
Benchmark Bod Péter Ákos: 2022 az átmenetek éve volt a gazdaságban
Bod Péter Ákos | 2022. december 27. 05:38
A külső körülmények determinálták a magyar gazdaság pályáját, ám közben jelentkeztek a magyar sajátosságok. A növekedési ütem az európai átlagot meghaladta, ám közben a cserearányok erősen romlottak és az egyensúlyi mutatók aggasztó helyzetbe kerültek, így komolyabb kiigazításra volt szükség. A jövő évet stagflációs helyzetből kezdi a magyar gazdaság.
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Professzionális online sales és marketing vezetőt keresünk!

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG