4p

NIS2: rohamosan közeleg a határidő, kerülje el a bírságot!
Mit jelent a gyakorlatban a NIS2 a vállalkozások számára?
Hogyan válasszunk szolgáltatót a megfelelőség biztosításához?
Milyen eszközökkel lehet erősíteni a védelmet és mit kell tenni, ha támadás ért minket?

NIS2 újratöltve - IT-biztonság a gyakorlatban

2024. június 18.

Részletek és jelentkezés itt!

Mindkét fél jobban jár átlátható és hiteles bérleti szerződéssel.

A bérleti szerződés a használati szerződések legnagyobb jelentőséggel bíró típusa, nem véletlen, hogy a hétköznapok során számtalan esetben kötünk ilyen jogügyletet. Pontosan a szerződések tömeges előfordulása miatt fontos, hogy a szerződő felek tisztában legyek a bérleti jogviszony alapvető szabályaival és jogkövetkezményeivel. A jól megfogalmazott és a felek által kölcsönös egyetértésben kialakított szerződés segítségével ugyanis elkerülhetőek a jogviták, megelőzhető a hosszadalmas pereskedés. A bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő pedig a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

Dr. Mikó Ádám

A bérleti szerződések fontos fogalmi eleme tehát a visszterhesség, vagyis a bérleti díj megfizetése, ez határolja el a bérleti szerződést a használati ügyletek ingyenes típusától, a haszonkölcsön-szerződéstől. Ha a szerződés tárgya lakás céljára szolgáló ingatlan, a bérleti szerződésre további fontos rendelkezéseket tartalmaz a Polgári Törvénykönyv, valamint a Lakástörvény. Mindenekelőtt ki kell emelni azt az alapvető rendelkezést, hogy a lakás bérbeadásának érvényességéhez a bérleti szerződés írásba foglalása szükséges. Ha pedig a szerződést írásba kell foglalni, úgy fontos, hogy a felek a jogszabályokban foglalt és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodjanak. A lakásbérleti jogviszony tárgyának és időtartamának megjelölése mellett nagy jelentőséggel bír a bérleti díj és a rezsiköltségek rögzítése, a fizetési határidő és teljesítési mód pontos szabályozása. A bérleti szerződések lényeges, a bérbeadó biztosítékául szolgáló eleme az óvadék, hétköznapi szóhasználattal kaució kikötése.

A Polgári Törvénykönyv új rendelkezést tartalmaz a jogintézmény tekintetében, ugyanis ha az óvadék összege meghaladja a havi bérleti díj háromszorosát, a túlzott mértékű biztosítékot a bérlő kérelmére a bíróság mérsékelheti. A jogszabály egyúttal rendezi a bérleti jogviszony megszüntetésének kérdését, új határidőket és eljárási rendet fogalmaz meg a szerződések felmondása kapcsán.

A hosszadalmas jogviták elkerülése érdekében került bevezetésre az a kisegítő szabály, amely rögzíti, hogy amennyiben a felmondás nem a törvényben foglalt határidők betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő bérleti időszak végére felmondottnak kell tekinteni. Kevesen ismerik ugyanakkor azt a lényeges rendelkezést, miszerint ha a határozott időre kötött bérleti szerződésben megállapított idő eltelte után a bérlő a dolgot tovább használja, és ez ellen a bérbeadó a tizenöt napos határidőn belül nem tiltakozik, a határozott időre kötött szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át.

A jogszabályok tehát immár részletesen rendezik a bérleti szerződéssel kapcsolatos alapvető kérdéseket, ugyanakkor nem csupán a szerződések érvényessége fontos, hanem a belőlük eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése is kiemelkedő jelentőséggel bír.

A bérleti szerződések megkötése során gyakran jár el közjegyző. A közjegyzői okirat jelentősége és előnye a hétköznapok során megkötött magánokiratokkal szemben abban nyilvánul meg, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat közvetlenül végrehajtható. Ez azt jelenti, ha valamelyik fél nem teljesít – így például a bérlő nem fizeti meg a bérleti díjat, vagy a szerződés megszűnését követően nem költözik ki a lakásból -, a másik félnek nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie.

Amennyiben tehát az egyik fél a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a másik fél kérelmére a közjegyző a közokiratot végrehajtási záradékkal látja el. A végrehajtási záradék alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül végrehajtja a szerződésben foglalt kötelezettségeket. A közjegyzői okirat alapján tehát érvényre juthat a jog, vita nélkül.

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Mokk Jogosan köthetjük feltételhez a karácsonyi ajándékot – akár vissza is kérhetjük
Dr. Kuti Szilvia | 2016. december 12. 06:06
Anikó és Tibor úgy döntöttek, segítik tanulmányaiban jól haladó keresztfiukat, Pétert, ezért tavaly karácsonyra egy használt autóval ajándékozták meg, hogy a fiú könnyebben közlekedhessen a lakhelyétől távoli egyetemére. A kulcs átadásakor azonban figyelmeztették: az autót azért kapja, hogy ezzel is egyszerűbb legyen elvégezni az iskolát, így csak abban az esetben tarthatja meg az ajándékot, ha a terveknek megfelelően, tavasszal lediplomázik. Péter azonban elhanyagolta tanulmányait, így a diplomáját még a mai napig sem vette át. Keresztszülei most úgy gondolják, hogy bár csak szóban egyeztek meg az ajándékozás feltételeiről, az autó részükre visszajár.
Mokk Házasodsz? Óvd meg magad a későbbi fejfájásoktól!
dr. Böröcz Helga | 2016. november 21. 08:08
A házassági szerződés nem a bizalmatlanság, hanem a tervezés jele. A házasságok több mint fele válással végződik Magyarországon, és ezek között is többségben vannak azok, amelyek csúnya vagyoni hercehurcává fajulnak. Mindkét fél számára megoldást jelenthet, ha időben határozunk arról, kit mi illet, ha különválnak az utak - véli a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértője.
Mokk Aláíráshitelesítés vagy hitelesített aláírás - ez megoldja minden gondod?
Privátbankár.hu | 2016. október 10. 10:00
Ahogyan annak idején, az erőgépek elterjedésének időszakában a gépek erejének méréséhez és megértéséhez hívta segítségül az emberiség az addig ismert legáltalánosabban elterjedt egységnyi erőként kifejező dolgot, azaz egy ló erejét, úgy hívjuk segítségül a 4.0 ipari forradalom jelenségeinek megértéséhez és kifejezéséhez a meglévő hagyományos fogalmainkat, mint például az intelligencia, a tanulás, a problémamegoldás, a stratégia vagy akár a hitelesítés fogalmát.
Mokk Beázott lakás, terméketlen tenyészkanca, hibás elszámolás? Van segítség
dr. Reviczky Renáta | 2016. szeptember 12. 08:05
Gyakran merülhet fel olyan helyzet, hogy az elvárásainkon alul teljesítik a kifizetett szolgáltatásokat, aztán csak széttárja üzleti partnerünk a kezét, hogy ő bizony mindennek maximálisan eleget tett. Jó, ha tudjuk, hogy ilyen károkozás esetén is van megoldás, ehhez pedig elég egy közjegyző segítségét kérni.
Mokk Szinte teljes a biztonság – neked is csak így éri meg üzletelni?
dr. Rák Viktor | 2016. július 12. 11:50
A zálogjogok nyilvántartásának rendszere jelentős átalakuláson esett át 2014-ben: a zálogjogok a korábbi közhiteles nyilvántartás helyett a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre. Az új rendszer ugyan gerjesztett szakmai vitákat, de egyértelmű, hogy a rendszer biztonságosabb és átláthatóbb a korábbiaknál, ez pedig jó hatással van a gazdasági szereplők finanszírozási ügyleteire.
Mokk Szinte teljes a biztonság - neked is csak így éri meg üzletelni?
dr. Rák Viktor | 2016. július 5. 08:38
A zálogjogok nyilvántartásának rendszere jelentős átalakuláson esett át 2014-ben: a zálogjogok a korábbi közhiteles nyilvántartás helyett a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre. Az új rendszer ugyan gerjesztett szakmai vitákat, de egyértelmű, hogy a rendszer biztonságosabb és átláthatóbb a korábbiaknál, ez pedig jó hatással van a gazdasági szereplők finanszírozási ügyleteire.
Mokk Valaki tartozik neked? Így hajthatod be per nélkül a legegyszerűbben
dr. Böröcz Helga | 2016. június 14. 06:10
Fizetési meghagyásos eljárással könnyű a kintlévőségek érvényesítése.
Mokk Kerüljük el a pereskedést: mire figyeljünk az adásvételi szerződésnél?
Dr. Mikó Ádám | 2016. május 9. 10:34
A hosszú jogviták elkerülésének eszköze az adásvételi szerződés. Mire figyeljünk mindenképp, ha tulajdonosként ingatlant adunk el vagy vevőként lakást, házat, vagy akár erdőgazdasági hasznosítású földet szeretnénk venni? Miért érdemes közjegyzőt is bevonni az adásvétel folyamatába? Ezekre a kérdésekre adunk most választ.
Mokk Külföldi az adósom, hogyan indítsak végrehajtást?
dr. Reviczky Renáta | 2016. április 11. 10:57
Elszállított termékek, teljesített szolgáltatások: évente több ezer alkalommal maradhatnak hoppon és kezdhetnek hosszadalmas nemzetközi perekbe magyar cégek és állampolgárok. Aggodalomra semmi ok, több európai uniós jogforrás is biztosítja, hogy a külföldi (azaz külföldön élő, külföldön bejegyzett) kötelezettel szemben felmerült pénzköveteléseink Magyarországon kívül is érvényesíthetőek legyenek.
Mokk Ki örököl, ha nincs se végrendelet, se gyerek?
dr. Máté Viktor | 2016. március 16. 06:11
Mi történik az örökséggel, ha az elhunyt nem hagy hátra gyermekeket? Osztozik-e a szülő a házastárssal? Kevesek számára tisztázott, hogyan működnek az öröklési szabályok, ha nem készült végrendelet – pedig a téma fontos, hiszen napi szinten határozza meg életünket.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG