10p

Van kiút az értékválságból? Megállítható az akkugyárak terjedése itthon?
Van még jövőnk az EU-ban?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Donáth Annával, a Momentum EP-képviselőjével - vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. október 4. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Ez a cikk Privátbankár.hu / Mfor.hu archív prémium tartalma, amelyet a publikálástól számított egy hónap után ingyenesen elolvashat.
Amennyiben első kézből szeretne ehhez hasonló egyedi, máshol nem olvasható, minőségi tartalomhoz hozzáférni, akár hirdetések nélkül, válasszon előfizetői csomagjaink közül!

A forint árfolyamának hirtelen és erőteljes változásai rendszeresen tudatosítják a magyar gazdasági szereplőkben az önálló valuta meglétéből fakadó komoly kockázatokat. Mind gyakrabban előkerül a kérdés: hogyan tovább? A jó és egyszerű válasz az euróövezethez való csatlakozás lenne. Arra azonban nemhogy céldátum nincs, de gyenge szándék sem látszik a kormányzati körökben. Újabb jelek alapján mégis érdemes megint rápillantani a helyzetre.

Az euró átvétele időről időre felmerül szakmai körökben, a közvélemény elé pedig akkor kerül az ügy, ha valamelyik térségi ország áttér euróra, vagy pedig, ha különösen nagy a gond a forinttal. 

Most mindkét ok fennáll. Szlovénia és Szlovákia után újabb szomszédunk lépett be az euróövezetbe: Horvátországban is immár hivatalos az euró január elejétől (a gyakorlatban már régóta erősen euroizált gazdaságnak számított). Célegyenesben Bulgária, közeledik Románia. Ilyenkor érthetően felmerül, hogy ha ott tudták teljesíteni a belépési feltételeket, akkor mi hogyan is állunk, miért is van még itt saját fizetőeszköz, jó-e ez nekünk, stb.

És sajnos a téma másik indoka is fennáll: a forint rekordméretű inflálódása, valamint az azzal is összefüggő árfolyamgyengülések együttesen ismét témává tették ezt a „holt ügyet”. Az ügynek ugyanis valójában nincs napi aktualitása a sajátos magyar patthelyzetben: tudható felmérésekből, hogy az euró átvételét a magyar közvéleménynek mintegy kétharmada támogatná, mint ahogy az üzleti élet szereplőinek is a nagy többsége. Az utóbbiak egyébként rendszeresen használják tranzakciós és pénzügyi eszközként. A parlamenti kétharmad azonban láthatóan nem támogatja a belépési folyamat elindítását. 

Okkal szerepel itt az elindítás kifejezés, hiszen az euróövezetbe nem lehet csak úgy belépni. A bekerülés bonyolult és hosszú folyamat – legfeljebb az arra való érdemi felkészülési folyamat esetleges elindításáról lehetne jelenleg dönteni. 

Az érvényes belépési ismérvek felől nézve a magyar kilátások nem jók. Akkor is hosszú évekről lenne szó, ha ma megszületne a politikai akarat. Annak viszont semmi jele. Mindkét monetáris hatóság (PM, MNB) és legfőképp a politikai főhatalom birtokosa a bizonytalan jövőbe tolta ki az ügyet 2010 után. Ha egyáltalán szóba kerül az euró, a kormány az ismert belépési mércék (maastrichti kritériumok) teljesíthetőségének őszinte bemutatása helyett jövőbeli állapotokhoz, saját belépési tesztek teljesüléséhez köti a belépés kezdeményezését. „Nem kell elsietni, majd akkor lehet ilyenről szó, ha a magyar gazdaság már kellően felzárkózott”, „az euró nem csodaszer”, „nem mindenki járt jól vele”, „a saját valuta segíti a gazdaság versenyképességét”: ilyen panelek szoktak előkerülni a nyilvánosság előtti megszólalásban. 

Az árfolyam stabilizálása, pláne az euróhoz való rögzítése segítene a hazai inflációs nyomás enyhítésében, ráadásul anélkül, hogy az exportképesség és a tőkevonzó képesség gyengülne. Fotó: Depositphotos
Az árfolyam stabilizálása, pláne az euróhoz való rögzítése segítene a hazai inflációs nyomás enyhítésében, ráadásul anélkül, hogy az exportképesség és a tőkevonzó képesség gyengülne. Fotó: Depositphotos

Amikor a kormány vagy az MNB tisztségviselői az uniós intézmények által támasztott gazdasági mutatókon túl újabb kritériumokhoz, például az uniós átlagfejlettség valamilyen kiválasztott százalékos értékének eléréséhez kapcsolja a magyar belépés időszerűségét, akkor lényegileg a közös valuta elutasításának udvariasabb formáját választják. Különösen olyan önként vállalt mutatóértékek megnevezésekor, amelyek a belátható időben nem teljesülnek. Lehet ugyan találni alkalmasan megválasztott évekkel viszonylag sikeresebb jövedelmi felzárkózási szakaszt, de hosszabb távot tekintve – és ilyen makrogazdasági jelenségek esetében a konjunkturális ingadozásoktól jó eltekinteni – a magyar gazdaság ez ideig közepes teljesítményt nyújtott. Nem segítő, inkább nehezítő körülmény volt eddig is a volatilis és hosszabb távon értékéből veszítő forintvaluta megléte. 

Nem a fordítottja igaz? Idáig rendszeresen elhangzott a hivatalos forrásokból, hogy a saját valuta hasznos eszköze a felzárkózásnak, a valutaleértékelés serkenti az exportot és azon keresztül a gazdasági növekedést. Fél-szakmai körökben, kormányközeli publicisztikában gyakran állítják, tények és referenciák nélkül, hogy a sikeres felzárkózások mögött leértékelési politika állt a fejlődő világban. 

Az utóbbi egyáltalán nem igaz, sőt ellenkezőleg: a világátlagnál gyorsabb gazdasági növekedési pályát az országok többségében reálfelértékelődés jellemezte. Ami a valutaleértékelés és a gazdasági növekedés beindítása közötti kapcsolatot illeti: az azonnali külkereskedelmi vonatkozásokon túltekintve számolni kell kellemetlen pénzügyi hatásokkal, legfőképp az inflációval, amely aztán hosszabb távon visszaveti az érintett gazdaságok fejlődését. 

A magyar külgazdasági nyitottság foka és szerkezete ismeretében különösen gyatrán hangzik a valutaleértékelés hasznossága, mint a forint megtartása mellett szóló érv. A magyar kivitel nagy része a nemzetközi értékláncokba ágyazva kerül a külső piacokra, döntően világvalutákban (leginkább euróban) kötött szerződések kereteiben – a forint leértékelése harmadlagos tényező a globális termelési folyamatok alakulásában. A forint árfolyamváltozásaira egyébként sem a leértékelés, hanem a leértékelődés a megfelelő szó, hiszen a magyar árfolyamrezsim szabadon lebegő; a piaci keresleti/kínálati viszonyok mozgatják a valutakurzust. Láthatjuk, nagyon is volatilis az árfolyam. A nagy árfolyamingadozás üzleti kockázata, az ellene való védekezés költsége jelentős teher a vállalkozásokon, és a lakosság számára is gondok forrása. 

A jegybank a kamatpolitikájával és egyéb monetáris eszközeivel tudna enyhíteni az árfolyam-ingadozáson – ha lenne árfolyamcélja. De nincs. Inflációs célja van. Igaz, hogy amikor a fogyasztóiár-index és a maginfláció jóval a 20 százalékos szint fölött nyitotta a 2023-as évet, ironikus a jegybank 3 százalékos inflációs célját emlegetni – ám az legalább létezik. Árfolyamcélról szó sem esik ilyen rendszerben. A jegybanki kommunikáció a legutóbbi időkig nem tett semmit a politikai vezetés körében ismételgetett tévhitek ellen. 

Most azonban új fejlemény, hogy jegybanki publikációkban megjelent a szakmai valóság. A Monetáris Tanács legutóbbi üléséhez készített háttéranyagok között (amint ezt a körülményt maga az itt idézendő tanulmány szerzői tudatták) megjelent egy részletes áttekintés az árfolyamváltozás makrogazdasági hatásairól. A szerzők nemcsak a közvetlen külkereskedelmi hatásokat nézték, hanem az inflációs folyamatokra és a lakosság, vállalatok vagyoni viszonyaira vonatkozó közvetett következményeket is. Az alapos elemzés arra jutott, ami tudható volt szakmai körökben: nem használ a nemzetgazdaságnak a forintgyengülés/forintgyengítés. 

A forintárfolyam leértékelődésére a hazai árak és költségek jelentősen és a korábbinál hamarabb reagálnak, beleértve az importárakat és a hazai árakat; így a gyengülő valutának az exportra kifejtett ösztönző hatása is kisebb. Ugyanakkor az inflációra gyakorolt hatás emelkedett: „a reálbérek jobban mérséklődnek, ami a fogyasztás nagyobb csökkenését eredményezi. Továbbá a leértékeltebb árfolyam megdrágítja az importált beruházási javak beszerzését is, ami kedvezőtlenül hat a beruházási aktivitásra.”

A tudatos forintgyengítésről tehát maga az MNB is elmondja a kutatói körökben régóta ismert igazságot. A tanulmány kitér a fejlett világ sikeres felzárkózási eseteire, és finoman elveti a kormányzati propagandában sokszor hangoztatott tételt a gyenge valuta előnyeiről. Ellenkezőleg: a tanulmány a sikeres felzárkózást az általános versenyképesség és a termelékenység javulásához köti. A versenyképesség és a munkatermelékenység azonban sokdimenziós ügy – lásd erről az Mfor.hu-n megjelent cikkemet –, amint a sikeres gazdaságok esetei mutatják, függ az infrastruktúrától az oktatáson át az állami működés hatékonyságáig egy sor tényezőn, de ezek között nincs ott a tudatos pénzérték-rontás. A növekvő termelékenység ellensúlyozza a relatív árak emelkedését, az utolérési pályán levő országoknál megfigyelhető árszint-felzárkózást is. A szakirodalom nem azonosított hosszabb távon összefüggést a reáleffektív árfolyam változása és a kivitel mennyiségének növekedése között. 

A térségünket illetően azt találták a szerzők, hogy nem mutatható ki kapcsolat a reálárfolyam megváltozása és a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) beáramlása között; a régiós országok az árfolyamuk felértékelődése vagy stabilitása mellett is meg tudták őrizni a tőkevonzó képességüket, amint azt a cseh, észt, horvát eset mutatja. 

Árfolyamok és grafikonok

A kérdés most már csak az, hogy kell-e gazdaságpolitikai jelentőséget tulajdonítani egy jegybanki tanulmánynak? Annyiban mindenképpen figyelemreméltó a közzététele, hogy az önálló nemzeti valuta megtartása melletti érvek legerősebbjével számol le: ahhoz, hogy az export fejlődjön, jövedelmi felzárkózás menjen végbe, nem kell gyengülő saját valuta. 

A másik lényegi érv az szokott lenni, hogy válság esetén hasznos lehet a leértékelés. Nos, esetek bősége áll rendelkezésre annak bemutatásához, akár a magyar gyakorlatból is, hogy ha beüt a gazdasági-pénzügyi krízis, akkor az ingatag, spekulációnak kitett nemzeti valuta a maga kilengéseivel tovább ront a helyzeten. A monetáris hatóságok nemcsak nem használhatják kedvük szerint a kontrollált árfolyamgyengítést a válság enyhítésére, inkább újabb kockázatként kénytelenek tekinteni a valuta értékvesztésére. Ez talán majd egy másik jegybanki közlemény tárgya lesz.

Most még ott tartunk, hogy a rekordméretű magyar infláció mellett a jegybanknak törődnie kell a többletinflációnk okai között a forint gyengeségével és ingadozásaival. A nemzetközi kutatások bemutatják, hogy a valutaárfolyam volatilitása növeli a vállalkozások újraárazási hajlamát, és ezzel a leértékelődés következményei gyors és erőteljes áremelésekben megjelennek az üzleti szférában. 

Az árfolyam stabilizálása, pláne az euróhoz való rögzítése tehát segítene a hazai inflációs nyomás enyhítésében, ráadásul anélkül, hogy az exportképesség és a tőkevonzó képesség gyengülne. Még logikusabb lenne akkor már az euró átvétele; csak hát ahhoz a makrofeltételek nem állnak fent, és a politikai irányvonal sem erre mutat. Ám az ERM-2-be (ezt szokás az euró előszobájának nevezni – a szerk.) való belépés, amely egyébként is szükséges a valamikori euróátvételhez, olyan köztes lépés, amely némi horgonyt adna a magyar gazdaságpolitika számára. 

Mindez ma még elég hipotetikus következtetés. Azonban a jelentős magyar deficit és annak elkerülhetetlen külső finanszírozási komponense indokolttá teszi az olyan gazdaságpolitikai lépések megtételét, amelyek valami távlatot adnak a hazai és külföldi szereplőknek. Az nem távlat, hogy „majd ha az EU jövedelmi átlagának 90 százalékát elértük, megfontoljuk az euró átvételét” – miért pont 90 százalék, mikorra lenne ennek esélye, mi lesz addig is? Kérdések sora nyílik meg, érdemi válasz nélkül. 

A hazai megtakarítások elmenekülését fékezné, a külső potenciális befektetők érdeklődését növelné, ha a kormányzati propaganda hangos, bántó és veszedelmes távlatokat nyitó EU-kritikus, sőt EU-ellenes hangvétele mellé távlati kifutású gazdaságpolitikai lépés társulna. Ilyen a közös árfolyamrendszerbe való belépés, amivel együtt jöhetne a bankunióban való részvétel. Itt felmerül persze, hogy van-e komoly szándék az uniós védő intézmények ernyője alá bekerülni, vagy amíg csak lehetséges, marad a mindenből kimaradás politikai attitűdje.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Benchmark Bod Péter Ákos: a hitelminősítők várnak, de mire is?
Bod Péter Ákos | 2023. június 28. 05:33
A magyar stagfláció bekövetkezte kellemetlen meglepetésként érte azokat, akik nem észlelték a 2022 első felének adatai mögötti különleges mozgatókat. A hitelminősítők idővel reagáltak – de most kivárnak. Az európai gazdasági klíma jobb, mint ahogyan akár csak fél évvel ezelőtt is kinézett, a magyar ütemcsökkenés igen nagy. De nem itt találhatók a nagy bizonytalanságok, hanem a politikai kockázatok terén. Legfőképp: mi lesz az EU-kapcsolatokkal? Most minden elemző vár.
Benchmark Bod Péter Ákos: Amerikai államcsőd, a dollár térvesztése - vagy csak újabb belpolitikai csetepaté?
Bod Péter Ákos | 2023. május 26. 05:49
Napok kérdése, hogy az Egyesült Államok tényleges államadóssága mikor éri el a szövetségi adósságplafont. Onnantól kifizetési zavarok állhatnak be, hacsak nem emelik meg addigra a korlátot. Logikus lenne a realitások tudomásul vétele, és a költségvetési kiadási plafon módosítása, ezzel a szelektív fizetésképtelenség veszélyének az elhárítása. Csakhogy ahhoz kétpárti egyetértés kellene. Annak elérése viszont roppant bizonytalan a mai Amerikában.
Benchmark Bod Péter Ákos: bankcsődök a tengeren túl és innen, mekkora a baj?
Bod Péter Ákos | 2023. május 12. 05:31
Bod Péter Ákos aktuális cikkében a bankcsődök okait és következményeit, hatásait járja körül. Vajon mekkora a baj?
Benchmark Bod Péter Ákos: Figyelmeztetés jött a német gazdasági szereplőktől
Bod Péter Ákos | 2023. május 4. 05:36
Saját üzleti kilátásaikat kedvezőtlenebbnek értékelik a vállalatok, mint az elmúlt tíz évben bármikor - derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara legfrissebb konjunktúra-jelentéséből. Ugyanakkor sokan a mostani gazdasági visszaesést átmenetinek tekintik. 
Benchmark Bod Péter Ákos: Az MNB óvatosan lépked, csakhogy nem a monetáris politikán múlik a forint sorsa
Bod Péter Ákos | 2023. április 28. 05:47
Bod Péter Ákos aktuális írásában azt vizsgálja, hogy a forint jelenlegi „erőssége” döntően azzal függ össze, a pénzügyi szereplők a likvid pénzüket most 18 százalék mellett helyezhetik el a jegybanknál.
Benchmark Bod Péter Ákos: Szétterülő infláció, lassú ereszkedés – kockázatokkal
Bod Péter Ákos | 2023. április 14. 05:47
A magyar gazdaság 2023 első negyedéve stagflációs jellegű volt. Hogy eleget tesz-e a recesszió elfogadott meghatározásának, azt majd megállapíthatjuk, ha kijön a KSH gyorsbecslése a GDP alakulásáról. Amennyiben az első negyedéves GDP-volumenindex a 2022-es év negyedik trimeszterének adata alatt marad, akkor ez lesz most a sorban a harmadik recessziós negyedév. 
Benchmark Bod Péter Ákos: az inflációért a bérek felelősök vagy a profitok?
Bod Péter Ákos | 2023. április 6. 05:48
Az energiaárakra egyre kevésbé lehet fogni a továbbra is dübörgő magyar inflációt. A kormányzat a saját felelőssége helyett várhatóan másokat fog okolni. Bod Péter Ákos aktuális írásában azt vizsgálja, hogy a növekvő béreknek vagy a vállalati profitoknak mekkora árfelhajtó hatása van.
Benchmark Bod Péter Ákos: kezelhetetlen gondok lehetnek az uniós pénzek további csúszásából
Bod Péter Ákos | 2023. március 30. 05:47
A korábbi jegybankelnök azt a kérdést járja körbe heti elemzésében, hogy mi történhet a magyar gazdasággal az uniós források tartós kimaradása esetén?
Benchmark Bod Péter Ákos: A trendfordulók nem okoznak mindig válságot, de megviselik a bankok és ügyfelek egészségét
Bod Péter Ákos | 2023. március 23. 05:49
Az elmúlt napok hírei miatt sokan kezdtek aggódni a magyar bankrendszer miatt is, Bod Péter Ákos szerint a magyar gazdaság általános állapota nem kifejezetten jó, de a bankrendszer helyzetét jelenleg nem ez határozza meg.
Benchmark Bod Péter Ákos: Pótolhatja-e az uniós támogatást az FDI? És a vendégmunkás-jövedelem?
Bod Péter Ákos | 2023. március 2. 05:44
A magyar kormány ugye sok mindent ígért az Európai Uniónak, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy ezeket az első adandó alkalommal felrúgja, ha éppen úgy tartja kedve. Így pedig nehéz lesz a befagyasztott uniós forrásokhoz valóban hozzáférni. Bod Péter Ákos elemzéséből kiderült, hogy a kieső brüsszeli pénzeket lehet-e pótolni akár a beáramló működőtőkéből, akár a külföldön dolgozó magyarok hazautalásaiból.
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Professzionális online sales és marketing vezetőt keresünk!

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG