BUX
35 785.30
-1.93%
-704.00
OTP
10 990.00
-1.96%
-220.00
MOL
1 833.00
-1.40%
-26.00
RICHTER
6 625.00
-2.86%
-195.00
MTELEKOM
383.00
+0.00%
+0.00
 
2017. augusztus 7. 12:58

Felpörögtek az események az azonnali fizetési rendszer körül: augusztus elejére megalakult a szakmai munkát vezető és felügyelő bizottság, egyre több az elérhető információ. A munkacsoportok is felálltak, a tájékoztatásra azonban mindenképp komolyabb hangsúlyt kellene fektetni. Szakmai cikksorozatunk 15. részében többek közt a munkacsoportok feladatait járjuk körül.

„Egyelőre magyarországi előrelépésről nem tudunk beszámolni”- így kezdődött múlt heti cikkünk. Most, július végén, augusztus elején pedig csak forog az ember feje, hiszen sorra jelennek meg a különféle tenderek, pályázatok az azonnali fizetési rendszer bevezetésére. Ez persze az egyik véglet, a nagybankok csoportja és természetesen a Giro Zrt. A másik véglet szolgáltatói tapasztalataink szerint ugyanakkor nem túl sok információval rendelkeznek a feladatokról és az azonnali fizetési rendszert is főképp a sajtóból ismerik. Hozzájuk nem jutott el az MNB kiváló múlt évi bevezető anyaga, és ha őszinték akarunk lenni a PSD2-t is csak hírből ismerik, annak gondolatvilágát, bankrendszert átalakítani célzó gondolatvilágát pedig ismeret híján egyáltalán nem tudták magukévá tenni.

23 éve nem volt ekkora projekt

De térjünk vissza az örömteli oldalra: megalakult a Projektirányító Bizottság és a Magyar Nemzeti Bank honlapján található minden olyan információ, amelyet a Nemzeti Bank a szakmai és az egyéb érdeklődő közönségnek szán.

Az a tény, hogy a Projektirányító Bizottságot (PIB) a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, dr. Gerhardt Ferenc vezeti, azt mutatja, hogy az MNB kiemelt projektként kezeli az azonnali fizetési rendszer bevezetését.  Ha jól átgondoljuk, a Giro Elszámolásforgalmi Rt. 1994. november 8-i indulása óta nem volt olyan mély változás a magyar pénzforgalmi rendszerben és a pénzforgalmi szolgáltatások területén, mint amilyet az azonnali fizetés bevezetése indukál. Nem árt elégszer hangsúlyozni, hogy ez csak a felszínen látszik egy műszaki, technikai projektnek; valóban komplett banki gondolkozás-változásra van szükség ahhoz, hogy az új infrastruktúra adta lehetőségeket kombinálva a PSD2 indukálta változásokkal a bankok igazán ki tudják használni az új infrastruktúrát!

A PIB tagja természetesen Bartha Lajos, az MNB igazgatója, aki a szakmai munkát eddig is ténylegesen vezette és vezetni fogja, dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt. vezérigazgatója, hiszen ők azok, akik a központi infrastruktúra, azaz a rendszer lelke létrehozásáért felelősek. Nagyon fontosnak tartom Balatoni Ildikónak, a Kincstár elnökhelyettesének a részvételét a Bizottságban, hiszen így a Kincstár a pénzforgalomban elfoglalt súlyának megfelelően tud részt venni a projekt irányításában. Dr. Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára részvétele talán egy kicsit felpörgeti a Bankszövetséget, hogy az eddiginél nagyobb, a jelentőségének megfelelő súllyal foglalkozzon a témával és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások ügyfeleinek egy jelentős csoportja, a vállalkozók is képviseltetve vannak a bizottságban Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára révén.

Megalakultak, sőt el is kezdték a munkát, a feladatokat ténylegesen teljesíteni hivatott munkabizottságok is, amelyek a következők:

  • Banki Csatlakozási Munkacsoport;
  • Kiegészítő Szolgáltatási Munkacsoport;
  • Szabályozási Munkacsoport;
  • Tájékoztatási Munkacsoport.

Várjuk természetesen, hogy a munkacsoportok üléseiről tájékoztatásokat is kapjunk, hiszen azok is megkezdték július utolsó napjaiban a munkát. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy szüksége van mindenkinek a gyors információáramlásra, de legfőképpen a rendszerben résztvevő bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak. Azt is jó lenne persze tudni, kik ülnek a különböző munkacsoportokban, hiszen feltételezhetően nekik lesz komoly hatásuk arra, milyen lesz a szolgáltatási rendszer.

Tájékoztatási Bizottság - egyelőre messze nem tájékoztattak mindenkit

A szerző tapasztalata szerint a tájékoztatás eléggé hiányos egyelőre, az eddig a szakmára összpontosult, de a legkisebb szolgáltatókig már nem csorgott le. Azt tudjuk, hogy a Bankszövetség főtitkára nagy jelentőséget tulajdonít az iratanyag megőrzésének, bár ez a Nemzeti Bank irattárazási rendje alapján természetesen biztosított kell legyen. Fontos lenne ugyanakkor, hogy a Tájékoztatási Munkacsoportban szakújságírók, a szélesebb ügyfélkört is tájékoztatni tudók is részt vegyenek.

Ezen lap jelen sorozatában már a tizenötödik cikk jelenik meg az azonnali fizetés témájában, de munkatársunkat nem hívták meg a Tájékoztatási Bizottságba és miután a Munkacsoportok névsora egyáltalán nem ismert, azt sem tudjuk, hogy más lapok munkatársai meg lettek-e hívva? Miután az egész projekt alapvető célja az, hogy az ügyfelek készpénz helyett banki átutalással fizessenek, nagyon fontos lenne a széles használó közönség tájékoztatása is. Gondolom, vannak az olvasók között olyanok, akik emlékeznek „dr. Agy” figurájára a televízióból, de nagyon hasznosak voltak Kupa Mihály tájékokoztatói is az adórendszer bevezetésekor. Az ilyen szintű tájékoztatáshoz nagy tudású tájékoztatási szakemberek is kellenek!

Nagyon jó dolog, hogy az Informatikai Vállalkozások Szövetsége is létrehozott már egy munkacsoportot, annak ismerjük a vezetőjét, de a központi munkacsoportoknak is teljesen nyilvánosnak kell lenniük. Megjegyzem ugyanakkor, hogy a Bankszövetség honlapja még mindig „üres” e témát illetően.

A tájékoztatások nagyon fontos részét képezik a szabályozások, amelyek alapján a résztvevőknek dolgozni kell. A Giro Zrt. július végére ígérte, hogy a magyar rendszer alapját képező HCT Inst (Hungarian Credit Transfer Instant) megjelenését és, bár kis késéssel, de a dokumentum első változata el is jutott az érdekeltekhez. E témában megjegyezném, hogy az SCT Inst (SEPA Credit Transfer Instant) szabályozás, aminek alapján a magyar szabályozás is készül, teljesen nyilvános és a kidolgozás időszakában is folyamatosan az volt, vajon a magyar szabályozás miért nem jelenik meg a Giro Zrt. honlapján?

Szabályozási Munkacsoport - mert nincs még egy ország Európában, ahol kötelező lenne

Nem lehet természetesen fontossági különbséget tenni az egyes munkacsoportok között, de Magyarország esetében a Szabályozási Munkacsoport különösen fontos. Ennek oka az, hogy ismereteink szerint egyetlen ország sincs Európában, amelyik kötelezővé tette volna az azonnali fizetési infrastruktúra használatát bankjai részére.  Természetesen egy ilyen nagyon nagy költséggel bevezetett szolgáltatás csak akkor tud hatékonyan működni, ha a pénzforgalom legalább 90%-át lebonyolító bankok részt vesznek benne, de ez nem jelent kötelezőséget például a kis bankoknak. Az igaz, hogy versenyképességi szempontok miatt nem nagyon vonhatják ki magukat a bankok a rendszerből, de éppen ezért úgy vélem, hogy jobb, ha egy bank a versenyképessége miatt lép be egy ilyen rendszerbe, nem pedig azért, mert kötelező.

Érdekes példa erre Lengyelország, ahol a bankok egészen addig, amíg az azonnali fizetési szolgáltatást a szolgáltató prémium szolgáltatásként pozicionálta és árazta nem biztosították ügyfeleiknek ezt a lehetőséget.

Nagy-Britanniában, ahol több száz bank működik a piacon a rendszer indulásakor csak hét bank csatlakozott az FPS-nek nevezett rendszerhez, igaz ezek a bankok lefedték a pénzforgalom 90%-át. A brit szabálykönyvben szereplő 15 másodperce tranzakciós idő is csak ezen bankok között érvényes, az összes más módon csatlakozott többi bank részére eredetileg a két órás szintidő volt meghatározva.

Ma Nagy-Britanniában annyiban más a helyzet, hogy az azonnali fizetési rendszernek már tizenhét közvetlen tagja van és létrejöttek olyan ún. gateway szolgáltatások, amelyek a rajtuk keresztül csatlakozó kisebb bankok részére is biztosítják az "azonnalitást".

Az is igaz persze, hogy Nagy-Britanniában bizonyos történelmi okok miatt a bankok közössége nagyságrendekkel nagyobb szerepet játszik a rendszerek kialakításában, szabályozásában, sőt felügyeletében!

Banki Csatlakozási Munkacsoport - a kicsiknek sokat segíthetnének

A jó gyakorlatot átvenni ugyanakkor nagyon pozitív dolog. Nagyon sokat segítene például a Banki Csatlakozási Munkacsoport, ha hasonlóan a brit rendszerhez akkreditált szolgáltatókat választana ki arra a feladatra, hogy a bankok számlavezetési rendszere és a központi rendszer közötti kapcsolatot az azonnalitás és folyamatos működés követelményei szerint egy gateway szolgáltatással létrehozzák.

Az bizonyos, hogy olyan magyar IT szolgáltató, aki az erre a feladatra specializált szoftverrel rendelkezne, nincs. Nagyon meg tudná a munkabizottság könnyíteni főleg a kisebb bankok életét, ha kiválasztaná azt a négy-öt szolgáltatót, akit akkreditál a magyar rendszerben való részvételre. Talán beleférne még a rendelkezésre álló időbe.

Kiegészítő Szolgáltatási Munkacsoport - nem lenne a kevesebb több?

Nem könnyű ugyanakkor a Kiegészítő Szolgáltatási Munkacsoport helyzete sem. Az a tény, hogy a másodlagos számlaazonosítók és a fizetési kérelem témája a Magyar Nemzeti Bank koncepciós anyaga alapján a magyar rendszer része lesz már a rendszer bevezetésekor, nagyon előremutató és pozitív dolog. Igaz egy kicsit leszűkíti a már működtetési gyakorlattal is rendelkező rendszerszállítók számát, hiszen az egész kiírást lefedő működtetési gyakorlattal csak egy potenciális szállító rendelkezik. Az is igaz ugyanakkor, hogy ilyen átfogó szolgáltatási rendszerrel Európában még egy azonnali fizetési szolgáltatási rendszer sem indult el.

Meggondolandó ugyanakkor, hogy szükség van-e már az induláskor három másodlagos adatbázisra, nem jobb-e a lépcsőzetes bevezetés, vagy elég-e egy?

Úgy gondoljuk, hogy a mobiltelefonszám a nemzetközi gyakorlatok alapján vitathatatlanul fontos, a vállalkozó bankok, akár optimális esetben többen is összefogva, sok, a világon már működő rendszer között válogathatnak. Úgy érezzük ugyanakkor. hogy mind az e-mail cím, mind pedig az ún. „később meghatározandó állami azonosító” bevezetése hosszabb kidolgozást igényel.

A mobiltelefonszámot a telefonunkban tároljuk, tehát használata adódik, a P2P fizetési rendszerek készen vannak. Már gyakorlatban működő kereskedőhelyi rendszert ugyanakkor csak az olasz SIA hirdet a Jiffy rendszer képében, itt a kereskedő rendszeréhez való csatlakozáshoz QR kódot alkalmaznak. Más működő kereskedőhelyi rendszer még nincs, igaz tudjuk, hogy dolgoznak rajta.

Annak a kidolgozása ugyanakkor, hogy az „állami azonosítót” milyen élethelyzetekben, milyen fizetésekhez használják az ügyfelek még kidolgozásra vár, tehát ha ezt az adatbázist az alig két rendelkezésre álló év alatt a Munkacsoport kezdeményezi kivenni, pontosabban elhalasztani a bevezetését akkorra, amikor tudjuk is pontosan, mire használjuk, tehermentesítheti a Giro szakembereit.

Januárban elindulhat a kivitelezés

Összefoglalóul tehát mindenképp üdvözöljük, hogy a tenderkiírás megtörtént és gondoljuk, hogy a Giro Zrt. a meglevő időterv szerint a szükséges szerződéseket az év végéig meg is köti és januárban elindulhat a munka.

Fokozottabban fogunk figyelni ugyanakkor a bankokra, amelyek egy része már szintén kiírta a maga tenderét. Tudjuk, hogy a PSD2 előírásainak január 13-ig történő implementálása nagy feladatot ró a bankokra, de az előrelátóbbak már nem két projektként kezelik a PSD2-t és az azonnali fizetéseket, hanem összevonták egy projektbe. A még jobban előrelátóak ugyanakkor meglépni látszanak azt a már korábban tárgyalt lépést, hogy egy minden fizetési tranzakciót összefogó fizetési központot, Hub-ot hozzanak létre.

Sok sikert kívánunk a projekt minden résztvevőjének, olvasóinkat pedig továbbra is tájékoztatni fogjuk a folyamatokról, eseményekről!

Készítette: Czímer József


A sorozat korábbi cikkei:

2016. június Szempillantás alatt megy át a pénz - indul a forradalom Magyarországon
2016. július Pillanatok alatt akarsz pénzt küldeni? Erre mindenképp szükség lesz
2016. augusztus Azonnali fizetés Magyarországon: kinek jó ez?
2016. szeptember Magyarország, a régiós forradalmár - milyen lesz a mi azonnali fizetési rendszerünk?
2016. október Nyakunkon a jövő - kezd kiderülni, hogyan fogunk fizetni
2016. november Egy csapásra rengeteg dolog kiderült az azonnali fizetésről
2016. december Öt másodperc alatt teljesül az átutalás, vasárnap is - hogyan lehetséges ez?
2017. január Fizetés egy szempillantás alatt - jövőre jön a fordulat
2017. február Mennyibe kerül majd a magyar bankoknak a fizetési forradalom?
2017. március Tényleg semmi értelme nem lesz a bankkártyának?
2017. április Fontos részletek kerültek napvilágra
2017. május Mi lesz a kis magyar bankokkal?
2017. június Egy éve jött a bejelentés - hol tart a magyar fizetési forradalom?
2017. július Fizetési forradalom: beelőznek a szomszédos országok?

Az Ön bizalma a mi tőkénk

A Privátbankár HITELES, MEGBÍZHATÓ és EGYEDI információkat kínál, most, a válság alatt és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes, világos és érthető elemzéseket, amelyek segítenek a gazdasági, befektetési döntések meghozatalában.


Pénzügyi szektor A foglalkoztatás és a felnőttképzés fejlesztéséről tárgyalt a Nemzeti Versenyképességi Tanács
Privátbankár.hu | 2020. július 7. 11:34
A munkahelyek megőrzése és újak létesítése a kormány egyik legfontosabb feladata, amit a Gazdaságvédelmi Akcióterv számos támogatási programmal segít a következő hónapokban is – hangsúlyozta Varga Mihály a Nemzeti Versenyképességi Tanács (NVT) mai ülésén. A pénzügyminiszter kiemelte: a kormány a piaci igényekhez igazított intézményrendszerrel, a munka-erőtartalékok felkutatásával, a képzési rendszer rugalmasabbá tételével segíti a cégeket a megfelelő munkaerő megtalálásában.
Pénzügyi szektor A kötelező számlázáshoz nyújt segítséget a Takarékbank
Privátbankár.hu | 2020. július 1. 19:09
Mikro- és kisvállalkozások pénzügyi adminisztrációját segíti a Takarék Business Assistant ma elindult online számlázó és ügyviteli rendszere.
Pénzügyi szektor Megszaladtak a kiadások, nagyot romlott a kormányzati szektor egyenlege
MTI | 2020. július 1. 10:39
180 milliárd forintos hiánnyal zárta az első negyedévet.
Pénzügyi szektor Bejegyezték az ellen-OTP-t előkészítő társaságot
Privátbankár.hu | 2020. június 29. 17:38
A Magyar Bankárholding Zrt. a Takarékbank, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülésének hivatott megágyazni. 
Pénzügyi szektor Be is nyújtották a katát durván szigorító javaslatot a parlamentnek
Privátbankár.hu | 2020. június 25. 19:46
Csütörtökön a délutáni órákban benyújtotta a törvényalkotási bizottság a módosító javaslatát a jövő évi költségvetést megalapozó törvényhez. Benne a nagy felháborodást kiváltó kata-szigorítással.
Pénzügyi szektor A monetáris tanács szerint tragikusan alakulhatott a második negyedév a gazdaságban
Privátbankár.hu | 2020. június 23. 15:42
Hét százalékos mínuszban lehetett a GDP, ezért gyorsan lépni kellett a kamatvágással, hogy tényleg V-alakú lehessen a válság. A tanács óvatosabbá vált a növekedési kilátásokat illetően.
Pénzügyi szektor Áder kinevezte az új MNB-alelnököt
MTI | 2020. június 23. 11:31
Aki tehát Virág Barnabás.
Pénzügyi szektor Orbán szerint Budapest tele van pénzzel, ehhez képest csak szerencsétlenkedik a Lánchíddal
Privátbankár.hu | 2020. június 19. 09:19
Egy testületben gyakorlati szakembereket is kéne találni az elméleti szakemberek mellé a miniszterelnök szerint.
Pénzügyi szektor Részletek a Széchenyi Bank vezetőinek letartóztatásáról: bűnszervezetről ír az ügyészség
Privátbankár.hu | 2020. június 17. 17:54
A Fővárosi Főügyészség közleményéből kiderülnek a Széchenyi Bank egykori vezetőit érintő rendőrségi akció részletei. Több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjait vették őrizetbe.
Pénzügyi szektor A rendőrök 5 év után bekopogtattak a magyar bankbotrány főszereplőinél
Privátbankár.hu | 2020. június 17. 13:34
Több mint 5 éve tett feljelentést az MNB a Széchenyi Kereskedelmi Banknál történt, a jegybank álláspontja szerint „bűncselekmények gyanúját felvető események miatt” - lapértesülés szerint most már be is vitték a vezetőket, tanácsadókat a rendőrök.
Friss
hírlevél